STEAM Eğitiminin 5 Ana Unsuru

STEAM
STEAM

STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics) zihniyeti, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini kazanmalarına yardımcı olan bir yaklaşımdır. STEAM zihniyetinin beş ana unsuru şunlardır:

  1. Bilimsel Düşünce: Hipotezler oluşturma, veri toplama, analiz etme ve sonuçları yorumlama gibi bilimsel düşünce süreçlerini içerir. Öğrenciler, problemleri analiz etme, öngörülemeyen sonuçlara hazırlıklı olma, veri toplama ve araştırma yapma becerileri kazanırlar.
  2. Teknolojik Okuryazarlık: Öğrenciler, teknolojik cihazları, yazılımları ve uygulamaları kullanarak bilgiye erişme, problem çözme, yaratıcılık ve iletişim becerileri kazanırlar. Aynı zamanda, dijital etik ve güvenliği de öğrenirler.
  3. Mühendislik: Öğrenciler, tasarım düşüncesi, problem çözme ve prototipleme becerileri kazanırlar. Öğrenciler, gerçek dünya problemlerine yönelik yaratıcı çözümler geliştirerek, ürün tasarlama, mühendislik ve teknoloji geliştirme süreçlerini deneyimlerler.
  4. Sanat: Sanat, öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarır ve estetik becerilerini geliştirir. Sanat, öğrencilerin tasarım ve görsel iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
  5. Matematiksel Düşünme: Öğrenciler, sayısal verileri okuma, yorumlama, analiz etme ve problem çözme becerileri kazanırlar. Matematiksel düşünme, öğrencilerin problemleri çözmelerine yardımcı olur, mantık yürütme ve analitik düşünme becerilerini geliştirir.