STEAM BOOKCLUB İSİMLİ E-TWINNING PROJESİ TAMAMLANDI

Bursa BTSO Kamil Tolon BİLSEM destek grubundan 30 öğrencinin, İngilizce öğretmeni Sidal Demir rehberliğinde katıldığı STEAM BOOKCLUB isimli e-twinning projesi etkinlikleri, planlandığı şekilde Ekim ayında başlayıp Mayıs ayı bitiminde tamamlandı. İngilizce hikaye kitapları aracılığıyla öğrencilerin okuma alışkanlıklarının, hayal güçlerinin, İngilizce dil becerilerinin ve dijital yeterliliklerinin geliştirilmesini hedefleyen projede öğrenciler okuma sonrası yapılan STEAM çalışmaları ile desteklendi.

Avrupa ülkelerinden Litvanya, Çek Cumhuriyeti ve İtalya’dan katılan öğretmen ve öğrencilerle yürütülen projede öğrenciler İngilizce hikaye kitapları aracılığıyla Fen Bilgisi, Matematik, Kodlama ve Bilişim, Sanat alanında etkinliklere dahil olarak hikaye kitaplarından en üst seviyede nasıl faydalanılacağını yaşayarak gördüler.

Öğrencilerimiz her hikaye kitabına başladığımızda hiçbir şey anlamadıklarını, nasıl devam edeceklerini bilmediklerini söylüyorlardı. Hikaye kitaplarında okul müfradatında verilen İngilizce seviyesinin üzerinde yapılar ve cümleler vardı ama ay boyunca uzaktan yapılan etkinlikler öğrencilerin eğlenerek kendi kendilerine öğrenmelerini sağladı ve yabancı dilde okuma-dinleme-konuşma-yazma becerilerini geliştirmelerini kolaylaştırdı. Öğrenciler ay sonunda neler başardılarını gördükçe çok mutlu oldular ve yabancı dil ediniminde kendilerine olan güvenleri arttı.

Her ay 1 hikaye kitabı olmak üzere 4 ayda toplam 4 hikaye kitabını tamamlayan öğrencilerin gelişimindeki farklılık hem öğrenciler hem de veliler tarafından çok olumlu değerlendirildi.