Ana SayfaÖğretmenlere Yönelik EtkinliklerSTE(A)M Bizi Birleştirir! Öğretmen Eğitimi Başvurusu

STE(A)M Bizi Birleştirir! Öğretmen Eğitimi Başvurusu

Bu proje, Türkiye’de STE(A)M alanında ders veren 24 öğretmen için ABD’den iki STE(A)M uzmanıyla 4 günlük bir atölye çalışması yürütmeyi amaçlamaktadır. ABD perspektifi ile yapılacak uygulamalı atölye çalışması (canlı olarak yayınlanacak ve sonrasında videoya kaydedilecek) öğretmenlere en iyi uygulamaları tanıtacak ve yeni (2020) Teknoloji ve Mühendislik Okuryazarlığı Standartları ve STEM Eğitiminde Teknoloji ve Mühendisliğin Rolünü Tanımlama (STEL) gibi konulara odaklanacaktır. Ayrıca Canvas (ABD’de kullanılan tercih edilen bir öğrenme yönetim sistemi), öncelikli olarak Türkiye’nin farklı bölgelerinden yaklaşık 500 çevrimiçi katılımcıyı hedefleyerek ilgilenen tüm öğretmenlerin hizmetine sunulacaktır. Bu sayede öğretmenler, öğrencilerin STE(A)M alanına ilgisini artırmak için STE(A)M etkinliklerini (örneğin, NASA tarafından geliştirilen) nasıl geliştireceklerini ve uygulayacaklarını öğreneceklerdir.

Bu proje Türkiye’de STE(A)M alanındaki 24 öğretmene yönelik bir atölye çalışması yürütmek üzere ABD’den iki STE(A)M uzmanını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, bu proje ABD’deki STE(A)M aktivitelerini Türk eğitim sistemine dahil etmeyi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde STE(A)M faaliyetleri için bir merkez oluşturmayı hedeflemektedir.

Proje kapsamında, STE(A)M eğitiminde uzman iki ABD’li akademisyen, STE(A)M eğitimindeki en iyi uygulamaları STE(A)M ile ilgili bir veya daha fazla alanda ders veren Türk öğretmenlerine sunmak ve paylaşmak üzere davet edilecektir. Atölye çalışması, İngilizce öğretme/öğrenme, kültürler arası farkındalığı geliştirecek ve ABD’de STE(A)M eğitiminin nasıl uygulandığına dair fikir verecektir.

4 günlük atölye çalışmasında Türk öğretmenler NASA tarafından geliştirilen STE(A)M etkinliklerini tamamlayacaklar. Ayrıca öğretmenler ABD ulusal eğitim standartları, STE(A)M kariyerleri ve ABD’de STEAM alanlarında öğrencilere sunulan fırsatlar hakkında bilgi edineceklerdir. Öğretmenler, öğrencilerin ilgisini çeken ve onları STE(A)M alanında kariyer yapmaya teşvik edecek STE(A)M öğrenme deneyimlerini nasıl geliştireceklerini ve sunacaklarını öğreneceklerdir.

STE(A)M eğitimindeki ABD’li uzmanlar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde (KSÜ) proje için kurulacak model bir STE(A)M eğitim sınıfı/laboratuvarı tasarlamaya ve geliştirmeye de yardımcı olacaklar. Bu STE(A)M öğrenme ortamı, projenin sürdürülmesine yardımcı olacak ve KSÜ STE(A)M alanındaki öğretmenlere mesleki gelişim fırsatları sunmaya devam edecektir.

Projenin Etkisi
STEAM alanında eğitim veren öğretmenler, STE(A)M eğitimi ile ilgili kavramları ve en iyi uygulamaları öğrenecek ve öğrencileri bir kariyer yapmaya teşvik etmek ve motive etmek için kullanılabilecek STE(A)M aktivitelerini ve deneyimlerini sınıflarına nasıl entegre edeceklerini öğreneceklerdir.

Öğretmen seçme formu için tıklayınız

İletişim
Eğitim Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi, Avşar Kampüsü, 46100 Onikişubat/Kahramanmaraş
+90 344 300 44 73
steam@ksu.edu.tr

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.