StarT Uluslararası Ödüllü Proje Yarışması

LUMA Çenter Finlandiya’nın öğrencilerin disiplinler arası ve iş birliğine dayalı proje tabanlı öğrenmelerine destek olmak amacıyla StarT Uluslararası LUMA başlıklı ” Ödüllü Proje Yarışması “nın Türkiye geneli resmi/özel tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik olarak düzenlemektedir.

StarT yarışmasının iki kategorisi vardır:

1) Üç yaş ile 18 yaş aralığında çocuk ve gençlere yönelik projeler kategorisi

2) Öğretmenler, eğitmenler ve ebeveynler tarafından gerçekleştirilen en iyi eğitim uygulamaları kategorisi

StarT, “LUMA Çenter Finlandiya” tarafından her yıl düzenlenmektedir. StarT, öğrencilerin fen, teknoloji ya da matematik ile ilgili projeleri yürüttükleri ve öğretmenlerin disiplinler arası ve işbirlikli proje tabanlı öğrenmeyi gerçekleştirmede destek aldıkları bir Fin eğitim girişimidir.

Uluslararası en iyi eğitim uygulamalarını, çocuk ve gençlerin yenilikçi projelerini ödül ve tanıtım yoluyla kutluyor ve paylaşıyoruz.

Dünyanın dört bir yanından gelen okulları, anaokullarını, müfredat dışı etkinlik gruplarını ve aileleri, uluslararası StarT aracılığıyla öğrenme sevincini paylaşmaya davet ediyoruz! StarT’nin web sayfasına kayıt olun ve disiplinler arası ve işbirliğine dayalı proje tabanlı öğrenim için destek, fikir ve tanmırlık sahibi olun!

LUMA Çenter Finlandiya (tüm Fin bilim ve teknoloji üniversiteleri ağı), gençlere fen, teknoloji ve matematik alanında ilham vermiş ve 2016’dan bu yana StarT aracılığıyla iyi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılmasında öğretmenleri desteklemiştir. StarT, disiplinler arası, olgu temelli öğrenmeyi desteklemekte ve erken çocukluk eğitiminden liseye kadar çocukları ve gençleri hedeflemektedir. Geçtiğimiz yıl 20 farklı ülkeden 500 proje ve 100’ün üzerinde en iyi eğitim uygulaması StarT’ye katılmıştır.

StarT kapsamında, çocuk ve gençler disiplinler arası projeler gerçekleştirerek birlikte öğrenirler. Her yaştan çocuk ve gençler için kendi ilgi alanlarına ve fikirlerine ilişkin projeler yürütmek, öğrenmek için heyecan verici bir yoldur.

Öğrenciler işbirlikli çalışma yoluyla birbirlerinden ve birlikte öğrenirler. Projeler, fen, matematik ve/veya teknolojinin sanat, spor, dil, tarih, sosyal bilgiler, ev ekonomisi veya diğer konularla doğal olarak birleştirilmesine olanak tanır. Projeler için fikirler günlük olaylardan toplumdaki karmaşık konulara – hatta bu dünyanın dışına – uzaya kadar uzanabilir. Projeler kısa veya uzun süreli araştırmalar, okul kursları şeklinde veya tüm okul yılı boyunca sürebilir. StarT projeleri sayesinde öğrenciler, toplum için fen, matematik ve teknolojinin önemini öğrenebilirler. Projeleri gerçekleştirmek ayrıca yeni ilgi alanları yaratabilir ve kariyer seçimleri açısından yeni ufuklar açabilirler!

StarT’de öğretmenleri desteklemek istiyoruz ve yıllık StarT yarışmasının yapısı, öğretmenlerin hâlihazırda yaptığı işlere kolaylık sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, disiplinler arası olgu temelli öğrenmeyi gerçekleştirmek için ücretsiz materyaller, fikirler, çevrimiçi kurslar ve somut destekler sunuyoruz. Dersler, malzeme bankası ve sayısız fikirler StarT web sitesinde mevcuttur.

“İyi bir gelecek için birlikte!” StarT’nin sloganıdır. StarT’de tüm dünyada işbirlikli öğrenme ve paylaşım yoluyla iyi bir geleceği hedefliyoruz. Birlikte öğrenme, StarT’nin temel bir parçası olduğu için, işbirlikli öğrenme etkinlikleri StarT’nin gerçekleştirilmesinin kalbinde yer alır. Dünyanın dört bir yanındaki öğrenme toplulukları, öğrenci projelerine görünürlük kazandırmak ve fikirleri paylaşmak için StarT Günleri düzenler. StarT, her yıl en iyi StarT proje takımlarının ve en iyi uygulamaların Uluslararası LUMA StarT Ödülü’ne layık görüldüğü Finlandiya’daki StarT Galasında zirveye ulaşır. StarT Galası 2018’de, ödüller Finlandiya Eğitim Kurumu Genel Müdürü Olli-Pekka Heinonen tarafından verilmiştir.

StarT, disiplinlerarası proje bazlı öğrenme’yi destekler

• StarT, projelerine görünürlük sağlayarak ve en iyi proje ekiplerini ve denetçilerini ödüllendirerek proje temelli öğrenme yoluyla çocukları ve gençleri fen, teknoloji ve matematiğe teşvik eder. Büyük ödül, Finlandiya’ya bir yolculuk!

• StarT öğrenim topluluklarının desteği ile disiplinler arası, olgu temelli, öğrenci merkezli ve işbirliğine dayalı proje tabanlı öğrenimi gerçekleştirmek için fikirleri ve en iyi uygulamaları paylaş.

• Öğrenme sevincinin uluslararası paylaşımı: Dünya çapında 20 ülkeden 500 proje ve 100’ün üzerinde en iyi eğitim uygulaması 2017-2018’de StarT’ye katılmıştır!

• En iyi takımlar Finlandiya’daki StarT Galasında Uluslararası LUMA 2019 StarT Ödülü’nü alacak!
Proje tabanlı öğrenim yoluyla paylaşmak ve öğrenmek için bugün uluslararası StarT ailemize katılın!

 

StarT – learning and sharing through collaborative project based learning!
StarT is organized annually by the LUMA Centre Finland. StarT is a Finnish education initiative in which students carry out projects related to Science, technoiogy or mathematics and teachers get support for carrying out interdisciplinary and coliaborative project based learning.

We ceiebrate and share internationally best educational practices and children and youngsters’ innovative projects with avvards and publicity.

We invite schoofs, kindergartens, extracurricular activity groups and families from around the worid to share the joy of learning through the international StarT! Register on the weboace of StarT and get support, ideas and recognition for carrying out interdisciplinary and collaborative project based learning!

LUMA Centre Finland (netvvork of ali Finnish Science and technoiogy universities) has inspired young people to Science, technoiogy and mathematics, and supported teachers in the dissemination of good educational practices through StarT since 2016. StarT supports interdisciplinary, phenomenon-based learning and is aimed at children and youngsters from early childhood education to high school. Last year 500 projects and över 100 best educational practices participated in StarT from 20 different countries.

İn StarT children and youngsters leam together by carrying out interdisciplinary projects. Carrying out projects related to their own interests and ideas is an exciting way to learn for children and youngsters of ali ages.

The students leam together and from each other through collaborative working. The projects allovv Science, mathematics, and/or technoiogy to be naturally incorporated with art, sports, ianguages, history, social studies, home economics, or any other subjects. İdeas for the projects can rânge from everyday phenomena to complex issues in the society – or even out of this world – the space. The projects can be shorter inquiries or long-term explorations, entire school courses or even stretch out through the entire school year. Through StarT projects students can learn aboutthe significance of Science, mathematics, and technoiogy in the society. Carrying out projects may also spark new interests and öpen up new thoughts in terms of career choices!

İn StarT we want to support teachers and as such, the structure of the annual StarT competition is designed to be easily merged with the work teachers are already doing. Furthemnore, we offer free materiais, ideas, Online courses and concrete support for carrying out interdisciplinary phenomenon-based learning. The courses, material bank and countiess ideas are available on the StarT website.

“Together for a good future!” is Start’s motto. in StarT we aim for a good future through coliaborative ieaming and sharing – al! över the worid. Because ieaming together is a centra! part of StarT, coliaborative İeaming events are at the heart of carrying out StarT. Leaming communities ali around the wor!d organize StarT Days to give visibiiity to the student projects and share ideas. Every year StarT cuiminates in the StarT gala in Finiand, where the best StarT project teams and best practices are avvarded the International LUMA StarT Award. İn the StarT gala 2018 the avvards were handed by the Director General of the Finnish Agency for Education, Mr Olli-Pekka Heinonen.
By registering as a StarT İeaming community you get access to free materiais and support! More information about registering and participating can be found on the StarT website.

https://start.luma.fi/en