Stand Tasarım Yarışması

 

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
STAND TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1- Yarışmanın Konusu
Yarışmanın konusu; Türkiye’nin batı yakasında yer alan 6000 yıllık tarihi boyunca Traklar, Yunanlılar, Romalılar, Bizanslılar gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Marmara’nın sakin sularında Trakya topraklarına yayılmış olan Tekirdağ İlinin değerlerinin sergileneceği Fuar Standı’ nın tasarlanmasıdır.

2- Yarışmanın Amacı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi; çevre değerlerine saygılı, kentlilik bilincini oluşturmuş, insan odaklı ve katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde ilçe belediyeleri ile eşgüdüm içinde çağdaş belediyecilik hizmetleri sunarak Tekirdağ’da yaşayanların yaşam kalitesini arttırmak için hizmet veren bir kurumdur.

Bu yarışma, 28-31 Ocak 2016 tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezinde düzenlenecek olan EMİTT 2016 Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılacak olan Büyükşehir Belediyesi’ nin fuar standının oluşturulmasında, son yıllarda kat ettiği büyük mesafelerle sosyo- ekonomik hayatı canlılık kazanan ve sürekli bir değişim içinde her geçen gün biraz daha gelişen ilimizin sahip olduğu, tarihsel ve kültürel değerlerinin en etkin ve ilgi çekici biçimde sergilendiği, fonksiyonel, özgün ve profesyonel tasarımlar elde etmek, birinci ödüle değer bulunan tasarımı uygulamak ve güzel sanatları teşvik etmek amacıyla düzenlenmiştir.

3- Yarışmanın Türü ve Şekli
Yarışma TMMOB Mimarlar Odası Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş ortakçıl proje yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

4- Yarışmaya Katılım Koşulları ve Esasları
Yarışma, tüm mimar, iç mimar ve öğrencilere açıktır. Mezun olmuş yarışmacıların, kendi meslek odalarına üye olma şartı aranmaktadır. Mimarlık öğrencilerinin, Mimarlar Odası öğrenci üyesi olması gerekmektedir, diğer disiplinlerden olan öğrencilerin ise okullarından alacakları onaylı öğrenci belgesi ile katılmaları beklenmektedir. Yarışmaya grup katılımı serbesttir. Yarışmacılar en fazla iki ayrı öneri ile yarışmaya katılabilirler. Yarışmaya Seçici Kurul Üyeleri, raportörler ve birinci derece yakınları katılamaz.

5- Jüri Üyeleri ve Raportörler
1. Danışman Jüri Üyeleri
1 Kadir ALBAYRAK Kimya Müh. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı
2 Neşat ERDOĞAN Mimar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Danışmanı
3 Ahmet Rıfat POYRAZ Öğretmen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı
4 Dilşad ERGİN Mimar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı
5 F. Gökhan TANRIÖVER Mimar TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Tekirdağ Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı

5.1. Asil Jüri Üyeleri
1 Nezih AYSEL Mimar Mimar Sinan Üniversitesi
2 Hasan Okan ÇETİN Mimar ODTÜ
3 Ürün BİÇER Mimar Yıldız Tek
4 Ferhat HACIALİBEYOĞLU Mimar Dokuz Eylül Üniversitesi
5 İnci ŞAHİN OLGUN Y. Mimar Mimar Sinan Üniversitesi

5.2. Yedek Jüri Üyeleri
1 Gizem ERKAYA Mimar ODTÜ
2 Emre TORBAOĞLU Mimar Mimar Sinan Üniversitesi
3 Murat Regaip BAŞIMOĞLU Mimar Mimar Sinan Üniversitesi

5.4. Raportörler
1 Öznur ARAS Y.Mimar TESKİ Projeler Dairesi Başkanlığı
2 Nurdan ÖZCAN YALÇIN Mimar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

6- Yarışmacıya Verilecek Bilgi ve Belgeler
a. Yarışma Şartnamesi
b. Alana dair bilgi ve belgeler
c. Büyükşehir Belediyesi logosu

7- Yarışmacılardan İstenenler
7.1 Stand Alanı : 270 m2
Stand Yüksekliği : max 5 m.

Kat sayısı                   : Serbest

Sergilenecek Ürünler: Aşağıda listesi bulunan ürünlerdir.

 • Tekirdağ Köftesi
 • Çerkezmüsellim pabuç köfte
 • Şarköy zeytinleri
 • Şarköy şarapları
 • Malkara peynirleri
 • Hayrabolu tatlısı
 • Peynir helvası
 • Velimeşe bozası
 • Saray manda yoğurdu
 • El dokumaları

 

Ürün sergileme         : Ziyaretçilerin ilgisini çekecek, ürün deneyimi yaşamalarına olanak sağlayacak, ürün özelliklerini basit anlatımlarla ifade edecek, etkileşimli üniteler

Kurumsal İmaj         : Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal kimlik ve imajının en doğru biçimde kullanılması esastır.

 

İhtiyaç duyulan ilave fonksiyonlar

 • 30 kişilik oturma – görüşme alanı
 • Servis alanı – sıcak, soğuk içecek servisi için min. 5 m2
 • Depo : Kilitlenebilir min 15 m2

 

 • Projeler, yarışmacılar tarafından uygun görülecek ölçekte, plan, kesit, görünüş ve farklı açılardan yapılmış perspektifleri içeren bir adet A0 yatay pafta halinde teslim edilecektir.
 • Projelerle birlikte, sağ üst köşesinde rumuz bulunan A4 kağıda, tasarım raporu teslim edilecektir. Tasarım Raporu, mimari tasarımın kavramsal açıklamalarını içerecek şekilde ve tek sayfa olarak hazırlanmalıdır.
 • Her proje bir rumuzla tanımlanacaktır. Bu rumuz, 5 rakamdan oluşacak ve teslim edilen her pafta, CD, kağıt ve zarfın sağ üst köşesinde yer alacaktır. Paftalarda rumuz 1 cmx5 cm boyutunda sağ üst köşede yer alacaktır.
 • Projelerin ayrıca JPEG formatında (300 dpi) görsellerini içeren CD istenmektedir. CD üzerine yalnızca rumuz yazılacaktır. Tasarım raporu da word formatı halinde CD içerisine kaydedilmelidir.
 • Birden fazla öneri ile yarışmaya katılan yarışmacılar, her öneri için ayrı bir rumuz kullanacaklardır.

 

8- Yarışma Dışı Bırakılma

8.1 Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin, jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazandıysa ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.

8.2 Projeye ait belgelerin (CD, kimlik zarfı, paftalar veya ambalaj) herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması ve/veya kimlik zarfının veya içeriğinin eksik olması durumunda; jüri kararı ile durum tutanağa geçirilmek koşuluyla proje yarışmadan çıkarılır.

 

 

9- Kimlik Zarfı

Yarışmada teslim edilen tüm belgelerde kimlikler gizli olacaktır. Yarışmacılar; proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerine “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Stand Tasarım Yarışması Kimlik Zarfı” ibaresi yazılı, kapalı ve içini göstermeyen kimlik zarfının içine;

 • Şartname içinde yer alan kimlik bilgilerine ait form
 • İlgili meslek odasınca yarışma takvimi içinde düzenlenmiş, yarışmacıya ait oda üyelik belgesi (Ekip üyelerinin her biri tarafından verilecektir.) (Mimarlık öğrencileri için odadan alınacak öğrenci üyelik belgesi, diğer disiplinlerden öğrenciler için ise okullarından alınmış onaylı öğrenci belgesi) konulacaktır.

 

 1. Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı: 21 Eylül 2015

Yarışmaya ilişkin soruların sorulması için son tarih: 28 Eylül 2015

Yarışmaya ilişkin soruların cevaplanması: 05 Kasım 2015

Proje Son Teslim Tarihi: 19 Kasım2015

Seçici Kurul Değerlendirmesi: 23 Kasım 2015

Sonuçların Açıklanması: 25 Kasım 2015 2

Ödül Töreni: 28 Ocak 2016 EMITT 2016 20. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, Tekirdağ Standı

 

 1. Soru ve Cevaplar

Katılımcılar; yarışma ile ilgili sorularını. 28 Eylül 2015 günü saat 17.00’ye kadar e_posta ile [email protected]  adresine ileteceklerdir. Soru sormak isteyenler elektronik postalarının konu bölümüne “Yarışma Sorusu” ifadesini yazacaklardır.

Sorular ve yanıtlar 28 Eylül 2015 tarihinde www.tekirdag.bel.tr adresinde yayınlanacaktır. Süreç içindeki olası değişiklikler, ek bilgiler ve sonuçlar aynı web sitelerinde ilan edilecektir. Telefonla yapılacak soru amaçlı başvurulara yanıt verilmeyecektir.

 

 1. Rumuz ve Ambalaj Esasları

 

Yarışmacılardan istenenler raportörlüğe dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilmelidir. Paftaların ve ambalajın sağ üst köşesinde 1 cm x 5 cm boyutlarında beş (5) karakterli bir rumuz olmalıdır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. Ambalaj üzerine projenin rumuzu ile birlikte; “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi  Stand Tasarım Yarışması” yazılacaktır. Projeler, kimlik zarfı ve CD düz olarak (kırılmamış ve katlanmamış biçimde) ambalaj içerisinde teslim edilecektir.

 

 1. Projelerin Teslim Tarihi ve Yeri

 

Yarışmada istenenler 19 Kasım 2015 günü saat 17.00’ye kadar aşağıdaki adrese elden veya en geç bu tarihte ve belirtilen saate kadar kargoya verilmek suretiyle teslim edilebilir. Kargo ile gönderilmesi durumunda ambalaj üzerindeki teslim tarihinin okunabilir olmasına dikkat edilmelidir. Bu tarihten sonra ulaşan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışmayı düzenleyen kurumlar, ilgili kişilere veya makamlara teslim edilmeyen, kargoda kaybolan projelerden sorumlu tutulamazlar. Elden teslimde ya da kargo ile ulaştırılması durumunda gönderim adresi şöyledir: “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Stand Tasarım Yarışması” Gündoğdu – Turgut Mah. Cumhuriyet Meydanı Eski İstanbul Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No:1 Kat:3 Süleymanpaşa/ Tekirdağ.

 

 

 

 1. Sonuçların Açıklanması

Sonuçlar Seçici Kurul değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra basın yoluyla ve  www.tekirdag.bel.tr  adresinden  duyurulacaktır.

 

 1. Ödüller

Birincilik Ödülü        : 7.500 TL

İkincilik Ödülü          : 5.000 TL

Üçüncülük Ödülü     : 3.000 TL

Mansiyon                   : 1.000 TL

 

 1. Projelerin Sergilenmesi ve Ödül Töreni

Dereceye giren katılımcılara ödül ve plaketleri 28 Ocak 2015 tarihinde Emitt 2016 20. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Standı’nda düzenlenecek törende takdim edilecektir.

 

Katılımcıların sunduğu projelere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile belirlenecek olup, buna hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi, dereceye layık bir proje öngörülmediği takdirde bu sıra boş bırakılacaktır. Sunulan projeler, Seçici Kurul tarafından daha sonraki alt derece ve ödüllere layık bulunulabilir.

 

 1. Yayın-Telif Hakkı ve Projelerin Geri Verilmesi

17.1 Yarışma sonunda ödül alan projenin sahibinden, standın imalatı için ayrıca bir teklif istenecektir. İmalat için belirlenecek bedel, ödül bedelinin dışında ayrıca belirlenecektir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi seçilen standın imalatını, kontrollük proje mükellefinde olmakla birlikte başka bir firmaya yaptırma hakkına sahiptir.

17.2 Ödül alan tasarımın mükellefi, uygulamayı kendisi gerçekleştirmese dahi projenin imalat ve montaj kontrollüğünü yapacaktır. (Stand alanı 26 Ocak 2016 tarihinde teslim edilecek, 27 Ocak 2016 saat 20:00’ de  montaj ve dekorasyonu bitmiş olacaktır.)

17.3 Derece alan eserlerin her türlü telif, tasarım, uygulama ve sergileme hakları münhasıran Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aittir.

17.4 Ödül alan eserler yanında yarışmaya katılan bütün tasarımlar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından sergilenebilir ve yayımlanabilir. Eserler Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından herhangi bir surette yayımlandığında veya sergilendiğinde ilgililerin herhangi bir talep hakkı yoktur.

17.5 Yarışmada dereceye giren eserler ile ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.

17.6 Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ödül alan stand tasarımının tümü veya bir bölümünü uygulamama hakkını saklı tutar.

17.7 Katılımcılar şartname hükümlerini aynen kabul ederler.

17.8 Projeler, kolokyum ve sergi bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde proje teslim adresinden alınabilecektir. Bu süre içinde geri alınmayan projeler ile ilgili sorumluluk kabul edilmeyecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi  Stand Tasarım Yarışması Katılım Formu:

RUMUZ :

Proje Müellifi/Mükelleflerinin

Adı-Soyadı                :

Adresi                        :

Telefonu                    :

Faks                           :

            E-posta                      :

Mesleği                       :

 

Öğrenci ise

Okulu                         :

Bölümü                      :

 

Şartname hükümlerini aynen kabul ediyorum.

 

                                                                                  İmza

 

 • Yukarıdaki formun grup üyesi sayısı içim yeterli olmaması durumunda birden fazla form doldurulacak ve tüm proje mükelliflerinin bilgilerine yer verilecektir.
 • Birden fazla öneri ile yarışmaya katılım durumunda bu form, ger öneri için yeni bir rumuzla tekrar doldurulacaktır.
 • 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu uyarınca, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile proje müellifleri arasında oluşabilecek ihtilaflara Mimarlar Odası taraf değildir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.