SPSS Uygulamalı İstatistik Eğitimleri

SPSS Uygulamalı İstatistik Eğitimleri

Merhaba,
Uzun zamandır eğitim talepleri gelmesi nedeniyle önümüzdeki günler için bir eğitim planlaması yapmayı hedeflemekteyiz. Bu bağlamda sizlerin görüşleri bizim için (özellikle şehir ve tarih açısından) önemli olduğu için bu formu oluşturduk.

Eğitimin amacı katılımcıların istatistik okuryazarlığını ve istatistik alanındaki modern teknikler konusunda bilgisini en üst düzeye taşıyarak günlük hayatında görev aldıkları önemli projelerde, hazırlayacakları araştırma, fizibilite veya pazar araştırması raporlarında, yapacakları araştırmalarda ve geliştirecekleri modellerde kişisel becerileri geliştirerek istatistik bilimini daha etkin kullanmalarını sağlamaktır.

Eğitim planını görmek istiyorsanız tıklayın:

Eğitimciler:

Prof.Dr. Handan ANKARALI
Yüksek Lisans Öğrencisi Gökhan KARAKOÇ

Düzce Üniversitesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim ABD
Bilgi için;
E-mail: karakoch.gokhan@gmail.com
Tel: 0507 592 90 50
Fb SPSS grubumuz : https://www.facebook.com/groups/671689519620121/

https://docs.google.com/forms/d/1XLISqEl0DnNR_rWBUZB04naX67wnd7e788aVckHwBA0/viewform?c=0&w=1