Sporla Doğayı Hisset Kısa Film Yarışması ve Festivali

Kısa Film
Kısa Film Yarışması

Uluslararası Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği proje yürütücülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle, Gençlik ve

Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu, Türkiye Gençlik Vakfı ile Öncü Gençlik ve Spor Kulübü proje iş birliğinde,

Türkiye’nin 81 ilinde ve uluslararası başvurulara da açık olarak düzenlenecek “Sporla Doğayı Hisset Kısa Film Yarışması ve Festivali” ile spor, çevre, doğa ve sinema konularında toplumsal farkındalığı artırmak amaçlanmaktadır. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Pandemisi sonrası, kısıtlamalardan kaynaklı toplumun hareketsiz bir yaşama sevk edilmiş olması hem fiziksel hem psikolojik birçok problemin de ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu konuda en iyi çözüm yollarından biri toplumda spor ve hareket bilincini artırıcı faaliyetler karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında son zamanlarda ülkemizle birlikte tüm dünyada baş gösteren orman yangınları ve doğal afetler sonucunda, insanların çevreye ve doğaya karşı bakışı ile bu konudaki tutumlarına yönelik bilincin artırılmasına ihtiyaç duyulduğu aşikardır. Belirtilen bu sebeplerden hareketle, uluslararası platformlarda spor, çevre ve doğa bilinci konularında farkındalığı artıracak en önemli kitle iletişim araçlarından biri olan sinema projemizin ana temasını oluşturmuştur. Projemiz kapsamında, Sporla Doğayı Hisset Kısa Film Yarışması düzenlenerek, spor, çevre ve doğa alanında iki farklı Jüri değerlendirmesine tabi tutulacak kısa filmlerden dereceye giren kısa metraj filmler Kısa Film Festivali Gala programında ödüllendirilecektir. Projemiz faaliyetleri sonucunda, uluslararası toplumsal sorunlara çözüm niteliğinde toplumsal farkındalık oluşturulmanın yanında, sinema sektörüne olan ilginin artırılması da hedeflenmektedir.

Özel Amaçlar:

 • Başta uluslararası gençler olmak üzere, uluslararası toplum nezdinde kısa filme ve sinemaya olan ilginin artmasını sağlamak,
 • Uluslararası gençlerin ve toplumun duygu, düşüncelerini sinema aracılığıyla daha rahat ve geniş kitlelere duyurmasını sağlamak,
 • Uluslararası toplumun Covid-19 Pandemisi ile maruz kaldığı hareketsiz yaşamı ve psikolojik tramvayı spor ve sinema yoluyla çözümüne katkıda bulunmasını sağlamak,
 • Uluslararası toplumda çevre ve doğa bilincinin artırılması ile doğayı daha korumacı farkındalık çalışmalarını sinema aracılığıyla yaygınlaştırmalarını sağlamak,
 • Başta uluslararası gençler olmak üzere, uluslararası toplumun sinema sektörünü tanıması ve ilişkilerini artırmasını sağlamak,
 • Uluslararası toplumun çevre ve doğaya karşı tutumlarını değiştirerek daha duyarlı olmalarını sağlamak,
 • Uluslararası başta gençlerin ve toplumun sinema yoluyla duygu, düşünce ve fikirlerini daha rahat ifade etmelerini sağlamakla birlikte, özgüvenlerini artırmak amaçlanmıştır.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Yarışma uluslararası bütün amatör ve profesyonel katılımcılara açıktır.
 2. Her yarışmacı, yarışmaya istediği sayıda filmle katılabilir. Yarışma ulusal ve uluslararası kurmaca, deneysel, animasyon türündeki kısa metrajlı filmlere açıktır.
 3. Yarışmaya katılan kısa filmlerin daha önce herhangi bir yerde ödül almış ve yayımlanmış olması başvuru yapmaya engel değildir.
 4. Yarışmaya kişiler kimlik bilgileri ile başvuru yapacaktır.
 5. Yarışmaya katılacak olan eserler online olarak sisteme yüklenecek olup, kargo, posta ve şahsen başvuru alınmayacaktır.
 6. Kısa metrajlı filmlerin süresinde herhangi bir sınırlama yoktur.
 7. Yarışmaya bireysel veya bir grup olarak da başvuru yapılabilir.
 8. Kısa filmler gösterime uygun, mpeg2 veya mpeg4, h264 formatında olmalı ve online başvuru sistemine yüklenmelidir.
 9. Yarışma için www.sporladogayihisset.com web adresindeki başvuru sistemine yüklenen filmlerin kullanım hakkı Uluslararası Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği’ne ait olacaktır.
 10. www.sporladogayihisset.com web sitesinde yer alan işbu şartname ve başvuru formu tam ve eksiksiz şekilde katılımcı tarafından doldurulmalıdır. Katılımcı, yarışmaya katılmak için kendisinden istenen bilgileri doğru olarak ibraz etmekle ve başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdür. Başvuru formunda belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk, imza sahibine aittir. Yanlış ve/veya eksik bilgi nedeniyle kendisi ile iletişime geçilemeyen katılımcı herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
 11. Yarışma başvuru formunda tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır. Yarışmaya ekip olarak başvuru yapılmış olsa dahi, şartname ve başvuru formu ekip içerisinden bir kişi (ekip sözcüsü) tarafından imzalanmalıdır. Katılımcıların ekip halinde katılması halinde ödül, belgelerde imzası bulunan ekip sözcüsüne verilecektir.
 12. Katılımcı/katılımcılar, yarışma için gönderilen eser üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi olduğunu ve bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu taahhüt etmektedir.
 13. Katılımcı/katılımcılar, söz konusu eserin;
 14. Gerçek yaratıcısı olduklarını ve/veya eser üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) çerçevesinde tanınan maddi ve manevi hakların (aslen veya devren) sahibi olduğunu,
 15. Eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu,
 16. Herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediğini,
 17. Yaşayan ya da ölü herhangi bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal etmediğini ve lekelemediğini,
 18. İçeriğin Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini,
 19. Başka şekilde herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şahsi veya mülkiyet haklarına tecavüzün söz konusu olmadığını taahhüt ve teyit eder.

 

 1. Yarışmaya gönderilecek eser(ler) içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası yarışmacının sorumluluğundadır. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde, Uluslararası Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği ve bu yarışmaya destek veren kurumların herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü kanun ihlalinin tespiti halinde ilgili eser yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.
 2. Katılımcı/katılımcılar, başvuru konusu kısa filmin dereceye girmesi halinde Uluslararası Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği’ne ve destek veren kurumlara ait internet sayfalarında, sosyal medyada, video paylaşım sitelerinde ve benzer mecralarda yer ve sayı sınırlaması olmaksızın sınırsız süreyle kullanma, çoğaltma, yeniden basma, dağıtma, canlandırma ve/veya ekrana getirme hakkı vereceğini ve bunun için gerekli görülmesi halinde ayrıca bir protokol de imzalamayacağını, bu kullanım sebebiyle ve herhangi bir zamanda herhangi bir ad altında ücret talep etmeyeceğini kabul eder.
 3. Uluslararası Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği’nin, katılımcıların bu başvuru kuralları ve koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde kısa film/filmleri yarışmanın dışında tutma hakkı saklıdır. Uluslararası Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği, eserin sunulması üzerine, bu eseri değerlendirmek, kabul etmek ve sunulan belgeleri geri vermek veya muhafaza etmek yükümlülükleri altında değildir. Katılımcı/katılımcılar, bu eseri değerlendirme, test etme, kabul etme ve ödüllendirilip ödüllendirilmeme konusunda tam yetkinin Uluslararası Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği’ne ait olduğun kabul eder.
 4. Katılımcı, aynı eserin veya benzerinin, başka katılımcılar tarafından sunulabilir olabileceğini kabul etmektedir. Sunulan eserin, diğer sunulanlarla aynı ya da benzer olması durumunda, Uluslararası Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği’nin bu hususu açıklama veya katılımcıları bilgilendirme sorumluluğu yoktur.

 

DEĞERLENDİRME KOŞULLARI

 

Değerlendirme yapılırken aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır;

 • Filmin özgün olması ve mesajın özü
 • Mesajın algılanma kolaylığı, konunun anlatım dili ve kurgusu
 • Anlatımın görsel, işitsel niteliği ve yaratıcılık

 

 

BAŞVURU SÜRECİ

 

 • Başvuru Süresi: 09.2021 – 25.11.2021

 

BAŞVURU ADRESİ ve BAŞVURU ŞEKLİ

 • Başvuru Adresi ve Şekli: Yarışmaya katılacak olan film sporladogayihisset.com web adresindeki online-çevrimiçi başvuru şeklinde yapılacaktır. Posta, kargo ve şahsen başvuru kabul edilmeyecektir.

 

YARIŞMA ÖDÜLLERİ

 • Birincilik Ödülü : 5.000 TL + Spor Seti + Plaket
 • İkincilik Ödülü : 2.500 TL + Spor Seti + Plaket
 • Üçüncülük Ödülü : 1.500 TL + Spor Seti + Plaket
 • Mansiyon Ödülü : Spor Seti + Plaket

Kazananlar 30 Kasım 2021 tarihinde Uluslararası Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği tarafından İstanbul’da düzenlenecek olan Gala ve Ödül Töreni programında açıklanacak ve ödüller sahiplerine takdim edilecektir.