SPOR TOTO SPORA DAİR PROJELER YARIŞMASI

Konu ve Amaç

 • Sporu tanıtmak, sevdirmek,
 • Sporu tabana yaymak,
 • Küçük yaş gruplarını spora çekmek ve devamlılığını sağlamak,
 • Sporu geliştirmek ve yaygınlaştırmak,
 • Gençleri ve çocukları spora özendirmek, yönlendirmek,
 • Spor bilinci oluşturmak,
 • Sporda eğitimin sürekliliğini sağlamak,
 • Fair play ruhunu aşılamak,
 • Sporu bir yaşam biçimi algısına dönüştürmek,
 • Sporun meslek olarak görülmesini sağlamak,
 • Kulüpleşmeyi sağlamak,
 • Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlarda madalya kazanmak,
 • Spora kaynak bulmak.
 • Sporda, sponsorluk hizmetini yaygınlaştırmak,
 • Sportif alanlara seyirciyi çekmek,
 • Sporun herkes tarafından yapılabilirliliğini göstermek,
 • Sporda yaş sınırını ortadan kaldırmak,
 • Kitle sporu haline dönüştürmek,
 • Her branşta mevcut sporcu sayısını arttırmak,

Katılım Koşulları

 • Proje, spora yeni bir boyut kazandırmak isteyen herkese açıktır,
 • Türkiye’ye ve Türk sporuna dair olmalıdır,
 • Uygulanabilir olmalıdır,
 • Kapsamı geniş olmalıdır,
 • Geçerli ve güvenilir olmalıdır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi                    : 02.09.2011

Sonuçların Açıklanması                       : 03.10.2011

Sonuçlar, http://www.sportoto.gov.tr web adresinden ilan edilecektir.

Katılım Şekli

Katılımcılar, ekte yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak, proje özeti ile proje raporunu iki (2) kopya çoğaltıp, word dosyası olarak CD ortamında aşağıda belirtilen adrese şahsi veya posta/kargo yolu ile başvurabileceklerdir. Son başvuru tarihinden sonra gönderilen dosyalar değerlendirilmeye alınmayacak olup, postadaki kaybolma ve gecikmeden kurumumuz sorumlu değildir.

Yarışma Sorumlusu ve Gönderi Adresi :        

Adı-Soyadı             : Fatma YILDIZ

Adres                                   : Büyükesat Mah. Koza Sok. No:34 Çankaya/ANKARA

Telefon                    : 0312 408 20 70

E-posta                    : [email protected]