SPK ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI KOMPOZİSYON YARIŞMASI

PROJE ADI: Resmi ve Özel Ortaokul ve Lise Öğrencileri Arası Kompozisyon Yarışması

PROJE KONULARI VE TÜRÜ:

1. KATEGORİ: Ortaokul 6-7-8. sınıf öğrencileri arasında “Ailenizdeki bir tasarruf ya da
yatırım hikayesini, bu süreçte neler yaşadığınızı ve size neler öğrettiğini anlatın”
konulu kompozisyon yarışması.

2. KATEGORİ: Lise öğrencileri arasında “Dedeniz ya da ninenizin yaşına geldiğinizde
nasıl bir günlük yaşamınız olsun hayal edersiniz? Bunu sağlayabilmek için
tasarruflarınızı nasıl değerlendirirsiniz? Konuyu öykü şeklinde yazınız.” konulu
kompozisyon yarışması.

PROJENİN AMACI: Sermaye piyasalarına yönelik farkındalık oluşturmak, Sermaye
Piyasası Kurulu (Kurul, SPK), İMKB ve sermaye piyasası kurumlarını tanıtmak, eğitim
çağındaki gençlerden başlayarak tasarruf ve yatırım bilinci oluşturmaktır.

HEDEF KİTLESİ (Düzeyi Okul Türü): Tüm resmi ve özel ortaokulların 6-7-8. sınıf
öğrencileri ile lise öğrencileri

ZAMANI (YARIŞMA TAKVİMİ):
Yarışmanın Türkiye genelindeki tüm resmi ve özel ortaokul ve lise okul müdürlüklerine
duyurusu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayını takiben anılan Bakanlığın internet sitesi
(www.meb.gov.tr) ile Kurulumuz internet sitesi (www.spk.gov.tr)’nden yapılacaktır.
Yarışmaya ilişkin özel şartname ve eki Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı, her iki kurumun
internet sitesinde yer alacak ve ayrıca keyfiyet tüm valiliklere de bildirilecektir.

Yarışma Takvimi:
13 Şubat 2013-16 Mart 2013 Okullara duyuru yapılması ve kompozisyonların
yazılması
23 Mart 2013 Eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim
edileceği son tarih
23 Mart 2013-13 Nisan 2013 İl Milli Eğitim Müdürlüklerince oluşturulacak
komisyonlar tarafından eserlerin değerlendirilmesi ve
başarılı bulunan ilk 5 eserin SPK’ya teslim edilmesi
17 Nisan 2013- 20 Nisan 2013 Her il genelindeki ortaokul ve lise öğrencileri arasından
başarılı bulunarak SPK’ya iletilen eserlerin nihai olarak
Değerlendirme Kurulunca değerlendirilmesi
23 Nisan 2013 www.spk.gov.tr/duyurular internet adresinde sonuçların
açıklanması
Mayıs 2013 Ödül Töreni

KATILIM KOŞULLARI: Yarışma tüm resmi ve özel ortaokul 6-7 – 8. sınıf öğrencileri ile
Lise öğrencilerine açıktır.
Yarışmaya Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB personeli yakınları katılamaz.

YARIŞMA KOŞULLARI: Yarışmaya gönderilecek eserlerde aranacak şartlar:
1. Kompozisyonlar beyaz çizgisiz A4 kâğıdına yazılacak, arka yüzler kullanılmayacaktır.
2. Mürekkepli veya tükenmez kalemle okunaklı olarak yazılacaktır.
3. Üç sayfayı geçmeyecektir.
4. Kompozisyonun yazıldığı kâğıtlarda öğrencinin;
a. Adı ve Soyadı
b. Doğum tarihi
c. Okulun adı
d. Sınıfı ve numarası
e. Adresi ve telefon numarası
bilgisi yer alacaktır.

Yarışma koşullarından herhangi birini sağlamayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yarışmaya katılan çalışmanın daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş
olması gerekmektedir.
Daha önce bu yarışmada derece almış olanlar yarışmaya katılamazlar.
Her okul en fazla 5 (beş) kompozisyon çalışması ile katılabilir. Okul müdürlükleri hangi
kompozisyonların gönderileceğini belirler.

DEĞERLENDİRME KURULU:
Kurulumuz merkezine iletilen eserlerin nihai değerlendirmesi, her bir kategori için (Ortaokul
ve Lise) ayrı ayrı olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı’nı temsilen Türkçe ve Edebiyat
öğretmeni 2’şer üye, Sermaye Piyasası Kurulu’nu temsilen 2’şer üye, İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği’ni temsilen 1’er
üyeden oluşan toplam 6 kişilik Değerlendirme Kurulunca yapılacaktır.

ÖĞRENCİ GİDERLERİNİN KARŞILANMASI:
Öğrencilerin, velilerinin ve öğretmenlerinin ulaşım, konaklama ve iaşe vb. giderleri sermaye
piyasası kurumları tarafından karşılanacaktır. Konaklama, gezi programı ve diğer hususlar
ödüle layık görülen öğrencilere tebliğ edilecek, ayrıca SPK internet sayfasından
duyurulacaktır.

ÖDÜL TÖRENİ:
Türkiye genelinde dereceye giren öğrencilere ödülleri, Sermaye Piyasası Kurulu
Başkanlığınca basının da davet edilmesi suretiyle İstanbul’da düzenlenecek törende
verilecektir.

ESERLERİN GÖNDERĠLECEĞİ ADRES:
Eserler okul müdürlükleri tarafından bağlı oldukları İl Milli Eğitim Müdürlüklerine iletilecek
olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenecek 5’er eser Sermaye Piyasası
Kurulu Kurumsal ĠletiĢim Dairesi EskiĢehir yolu 8. Km. No:156 06530 ANKARA
adresine posta yoluyla gönderilecektir. İl Milli Eğitim Müdürlükleri dışında, öğrenciler ya da
okullar tarafından doğrudan Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilecek eserler
değerlendirilmeye alınmayacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin