SPİL DAĞI MİLLİ PARKI FOTO SAFARİ – FOTOĞRAF YARIŞMASI

SAFARİ – FOTOĞRAF YARIŞMASI
08-09-10 MAYIS 2015
YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Düzenleyen Kurumlar:
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü, Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ve İFOD, TFSF’nin katkıları ile 8-9-10 Mayıs 2015 tarihlerinde Spil Dağı Milli Parkın’da “Spil’i Anlatmak” konulu FOTO SAFARİ – FOTOĞRAF YARIŞMASI yapılacaktır.

Yarışma Alanı:
Çekimler, Spil Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde gerçekleştirilecektir.

Yarışmanın Amacı:
Yarışmanın amacı Spil Dağı Milli Parkı’nın doğal, estetik değerlerinin farklı bakış açısı ile sanatsal olarak ortaya konması ve Spil Dağı’nın endemik türlerine, flora-faunası ve tüm kaynak değerlerine dikkat çekilerek fotoğrafçı bakış açısıyla görsellerinin tespit edilerek tanıtımının yapılması için idarenin görsel arşivinin oluşumuna katkı sağlanmasıdır.

Yarışmanın Konusu: “ Spil’i Anlatmak “

Yarışma Şartları:
1. Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri, TFSF temsilcisi ve yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında, 18 yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır. Katılımcılar yarışma sırasında yanlarında resmi kimlik kartlarını (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, pasaport vb) bulundurmak zorundadır.
2. Katılımcılar, kayıt masasına uğrayarak kayıt işlemlerini gerçekleştirmeli ve yaka kartlarını almalıdır.
3. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
4. Yarışmacı kıyafetlerinin doğaya uygun renk ve donanımda olması; sivrisinek, haşere, zehirli bitki, böcek vb gibi etkenler için her türlü önlemi kendisi alacaktır
5. Her yarışmacı, en fazla 4 (dört) eserle yarışmaya katılabilir.
6. Yarışmaya gönderilen eserlerde basit düzenlemeler (ışık, renk, kontrast ayarları) dışında hiçbir müdahale kabul edilmez.
7. Yarışmada dijital (sayısal) makine kullanılmalıdır. Fotoğrafın üzerinde tarih, isim, vb etiketler bulunmamalı, fotoğraf makineleri bu tür bilgi yazılarını fotoğrafın üzerine yazdırmayacak şekilde ayarlanmalıdır.
8. Foto Safarinin yapıldığı günlerde çekimi yapılan fotoğraflar yarışmaya tabi tutulacaktır. Daha önceden çekilmiş fotoğraflar katılamaz. Çekime başlamadan önce fotoğraf makinesinin tarih güncellemesi ve kullanılacak uygun kapasitede tek bir bellek kartının sıfırlaması yapılır. Kullanılan bellek kartının marka ve seri numarası okunabilir olmalıdır. Gerektiğinde fotoğrafların orijinal kayıtları, raw formatları da istenebilecektir. Fotoğraf makinesinin pilinin bitmesi vb nedenlerle kayıt sırasında yapılan makine ayarlarının değişmesi durumunda yarışmacı yarışma dışı bırakılır.
9. Görüntüye veya exif bilgilerine bilgisayar müdahalesi yapılan fotoğraflar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
10. Çekilen fotoğrafların, fotoğrafçının kendi makinesinin “Raw” ya da “Raw+Jpeg High” formatında olması gerekir.
11. Bilgisayara aktarımda oluşabilecek teknik aksaklıklardan düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır.
12. Yarışmacılar, seçimlerini yanlarında getirdikleri dizüstü bilgisayarlar veya fotoğraf makinelerinin monitörleri aracılığıyla yaparak fotoğrafların dosya numaralarını “Fotoğraf Teslim Formu”na yazacaklardır. Yarışmacılar çektikleri fotoğrafları “Fotoğraf Teslim Formu”nu doldurduktan sonra seçtikleri görüntüler bellek kartlarından görevlilerin bilgisayarlarına aktarılacaktır. Yarışmacılar, fotoğrafları 300 dpi çözünürlük ve 5Mb’ı geçmeyecek büyüklükte, kısa kenarı en az 2400 piksel olacak şekilde ve jpg/JPEG olarak bir CD veya flash belleğe kaydetmelidir. Fotoğrafların aslı da RAW olarak, aynı CD veya flash bellekte ayrı bir dosyada yer almalıdır. RAW dosya orijinal ismiyle yer alırken, düzenlenmiş jpg/JPEG formu; kişinin yarışmacı numarası 1 olarak adlandırılacaktır. Örnek: 234 no’lu yarışmacı 4 fotoğraf ile katılır ise fotoğraflarına 234.1 – 234.2 – 234.3 – 234.4 ismini verecek ve yarışmaya gönderecektir. Bu nedenle yarışmacı yaka kartınızı yarışmadan sonra saklayınız.
13. Yarışmacılar, yarışma süresince ve fotoğrafları seçme aşamasında, Düzenleme Kurulu, Seçici Kurul üyeleri ile TFSF temsilcisinden görüş alamayacaklardır.
14. Yarışma sonu teslim ettiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
15. Katılımcı, yarışma sonu teslim ettiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Seçici Kurul katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
16. Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Bu iptal durumu diğer katılımcılara fazladan bir hak tanımaz.
17. Kural ihlali yapan katılımcının TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süreyle kısıtlanır. Kurak ihlalinin tekrarlanması durumunda katılımcı TFSF onaylı yarışmalardan süresiz men edilir. Haklarında açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
18. Katılımcı meydana gelebilecek kazalardan, sağlık sorunlarından ve benzeri olaylardan kendisi sorumludur
19. Yarışmacılar, arazi risklerini ve yarışma şartnamesini kabul etmiş sayılır. Şartname ’ye uymayanlar, belirlenen yarışma bölgesinde çekim yapmayanlar, kendilerinin ve başkalarının güvenliklerini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunan yarışmacılar yarışma dışı bırakılır.
20. Yarışmacıların yarışma sırasında doğa ve çevreye zarar vermeden dolaşmaları ve çekim yapmaları zorunludur. Alanda yüksek sesle konuşmak ve bağırmak, ormanlık alan içinde sigara içmek yasaktır.
21. Doğal dokuya zarar verici senaryo vb kurgu içeren unsurların saptanması, görsel töre ve geleneklerin ihlaline yönelik yaklaşımların saptanması veya kötü örnek olabilecek görüntülerin tespiti halinde, yarışmacının tüm fotoğrafları yarışma dışı kalacaktır.
22. Ödül alan ve sergilenecek fotoğraflar Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü, 4. Bölge Müdürlüğü ve Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü arşivine alınacak, ayrıca her hangi bir telif ücreti ödenmeyecektir.
23. Ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların daha büyük boyutlu (kısa kenarı en az 2400 piksel olacak şekilde) ve özgün hali Eser Sahipleri tarafından idareye teslim edilecektir.
24. İdarenin ihtiyaç göstermesi halinde dereceye girmeyen ve sergilenmeyen fotoğraflardan sahipleri dilerlerse sergileme bedeli kadar satın alma karşılığı kullanım hakkını devrederler, satın alma bedeli 200 TL’dir, ya da katılımcılar kendileri idarenin kullanımına istekleri dahilinde izin verebilirler. Bu durum TFSF gözetiminde netleşecek olup kullanımı mümkün olmayan fotoğraflar sistemden silinecektir.
25. Yarışmayı düzenleyen idare organizasyonda değişiklik yapmaya olağan dışı koşullarda veya gerekli görülen durumlarda yarışmayı, TFSF’ye yazılı olarak bildirmek koşuluyla ileri bir tarihe erteleme ve iptal hakkına sahiptir.
26. Yarışma süresi içinde değerlendirilen tüm eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü, 4. Bölge Müdürlüğü ve Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ve eser sahibinin olacaktır.
27. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü, 4. Bölge Müdürlüğü ve Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, albümde, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı görsel materyal olarak eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir.
28. Ödül alan eserler TFSF’nin www.tfsf.org.tr web sayfasında yayınlanacak ve TFSF yayını olan Almanak 2015’te yer alacaktır.
29. Tüm katılımcılara sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği kurum tarafından verilecektir.

ÖDÜLLER:
Başarı Ödülü : 2.000.- TL
Başarı Ödülü : 2.000.- TL
Başarı Ödülü : 2.000.- TL
Mansiyon (5 adet ) : 500.- TL
Manisa Tarzanı Özel Ödülü : 500.- TL
Sergileme (En fazla 40 adet) : 200.- TL

SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sırayla):
A. Beyhan ÖZDEMİR 9 Eylül Üniversitesi / İFOD
Prof. Dr. Kazım ÇAPACI 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi
Lütfi DAĞTAŞ İFOD üyesi
Rahmi BAYRAK OSİB 4. Bölge Müdürü
Uğur ULAŞOĞLU Fotoğraf Sanatçısı
Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Zafer Gazi TUNALI
Toplanma Yeri: Spil Dağı Milli Parkı Ziyaretçi Merkezi / MANİSA
Yarışmacı arzu ederse kendi aracı, bisikleti veya başka bir şekilde toplanma yeri olan ziyaretçi merkezine gelebilir.

Ulaşım:
Foto safarinin başlangıç günü olan 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 07.00’den itibaren Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden servis kaldırılacaktır. 08-09-10 Mayıs 2015 tarihlerini kapsayan günlerde katılımcılar için alana gidiş-geliş için belirli saatlerde otobüs seferi yapılacaktır.
Doğa Fotoğrafçılığı Eğitimi:
Melih İNANLI (İFOD) 08 Mayıs 2015 Cuma saat 19.30
Tansu GÜRPINAR (FSK Onur Üyesi) 09 Mayıs 2015 Cumartesi saat 19.30
Kamping:
Alanda, Konaklama yapmak isteyenler için çadırlı kamp alanı hazırlanmıştır.

Tüm katılımcılara sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği kurum tarafından verilecektir.
Konaklama tavsiyelerimiz:
Konaklama ücreti katılımcının kendisine ait olacaktır. Katılımcılar rezervasyonlarını kendileri yapacaktır. Dileyen katılımcılar bölgedeki diğer oteller için araştırma yapabilirler.
Anemon Otel 0236 233 4141
Manisa Öğretmen Evi 0236 231 1843 – 0236 232 8725
Büyük Saruhan Hotel 0236 233 0272
Oruçoğlu Oreko Otel 0236 502 1111
Hotel Niobe 0236 231 3745
Oreko Otel 0236 502 1111

Yarışma Takvimi:
Yarışma Başlangıç Tarihi : 08 Mayıs 2015 Cuma saat 08.00 (Spil Dağı Milli Parkı)
Yarışma için Son Kayıt Tarihi : 10 Mayıs 2015 Pazar saat 10.00
Fotoğrafların Son Teslim Tarihi : 10 Mayıs 2015 Pazar saat 17.00
Jüri Toplantısı : 10 Mayıs 2015 Pazar saat 18.00
Sonuçların Açıklanması : 10 Mayıs 2015 Pazar
Ödül töreni yapılmayacaktır. Sergi tarihi ise sonradan belirlenecek bir tarihte yapılacak ve http://bolge4.ormansu.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

İletişim:
Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü
Telefon : İş: 0236 237 1061 – Faks: 0 236 237 0803
E-mail : ergunlacin@ormansu.gov.tr
Web : http://bolge4.ormansu.gov.tr
YARIŞMA SEKRETERYASI:
Ergün LAÇİN Tel : 0542 693 3805 E-posta: ergunlacin@ormansu.gov.tr
Taylan BOYRAZ Tel : 0544 738 1583 E-posta: tboyraz@ormansu.gov.tr
Foto Maraton, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) tarafından 2015/012 numara ile onaylanmıştır. Etkinlik sürecinde TFSF temsilcisi hazır bulunacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.