Space Hackathon

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ve Plan-S iş birliği ile gerçekleşecek olan hackathon; gençleri uzay ve uzay alt sistemleri ana başlığındaki vakalara çözüm üretmeye davet ediyor.

Hackathon başvuruları 23 Mayıs 2022 ve 5 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Space Hackathon’a ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Karga Karga dijital altyapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek ve 3 kişilik hackathon takımında yer alabileceklerdir.

TAKIMLAŞMA: Yarışmaya başvuru gerçekleştirmek isteyen öğrenciler ilgili dijital altyapılar üzerinden Kariyer Gelişim Akademisi (Karga Karga) uygulamasının geliştirdiği Özgelecek algoritmasına uyumlu olarak takımını ister kendisi oluşturabilecek isterse de Özgelecek algoritmasının otomatik olarak oluşturmasını isteyebileceklerdir. Özgelecek algoritması öğrencilerin 130 soruya verdikleri cevap doğrultusunda özel bir rapor çıkarmaktadır.

HACKATHON SÜRECİ: Hackathona katılmaya hak kazanan 3 kişilik 15 takım Bursa’da Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nde (GUHEM) 36 saat içinde seçtikleri case üzerinden çözüm üretmek için çalışmalarını gerçekleştirecektir. Yarışmacılar seçtikleri case üzerinden projelerini üretirken alanında uzman mentorlardan destek alabileceklerdir.

BAŞVURU: Önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri Karga Karga mobil uygulaması ve kargakarga.com’dan başvuru süreçlerini tamamlayabileceklerdir.

FİNAL: Final sunumlarının jüriye gerçekleştirilmesi sonrası hackathon birinci, ikinci ve üçüncüleri jüri tarafında belirlenecektir.

ÖDÜL: Hackathonun birincisine 10.000 TL, ikincisine 7.500 TL ve üçüncüsüne 5.000 TL ödülü verilecektir.