SOSYOLOJİ PROJESİ – SOSYAL BİR OLGU OLARAK DİLENCİLİK

SOSYAL BİR OLGU OLARAK DİLENCİLİK KAYSERİ İNCELEMESİ
SOSYOLOJİ PROJESİ

Amaç: Bu araştırmada, dilenciliğin hayatımızdaki yeri neden ve nasıl dilenildiği, bu konuya yönelik yapılabilecek ve uygulanabilir çözüm önerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Çalışma evreni olarak Kayseri ilinde dilencilerin yaşadıkları, dilencilik yaptıkları ve kolluk kuvvetleri tarafından yakalandıkları zaman götürüldükleri karakol seçilmiştir.
Araştırma alanını daha iyi tanımak ve daha derin incelemek için nitel gözlem çeşitlerinden görüşme kullanılmıştır. Dilencilerin sokaklarda dilenmesini önlemekle görevli olan zabıta memurları ve dilencilerle görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde görüşme formu uygulanmıştır.
Dilenciliğin daha iyi anlaşılması için dilenci kılığına girilip dilencilik yapılmıştır.
Dilencilerin günlük hayatta neler yaptıklarını görmek için uzaktan dilenciler gözlemlendi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği görevlileri ile yapılan görüşmelerde dilenciler hakkında nicel veriler elde edilmiştir.

Kayseri ilinde dilencilerin sosyo-ekonomik sebeplerden dolayı dilendikleri tespit edilmiştir ve buna yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir.

Kısaca bu çalışmada dilenciliğin sebepleri araştırılmış, bu sebepler ortadan kaldırılarak dilenciliğin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

KAYSERİ ÖZEL KILIÇASLAN ANADOLU LİSESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Yakup DİNÇALTIN Mehmet

ÖĞRENCİLER
Batıkan BAYKOCA
Fethullah Sezgin ÇİFTÇİ