SOSYOLOJİ PROJESİ – SOKAĞIN GERÇEK SAHİPLERİ

SOSYOLOJİ PROJESİ – SOKAĞIN GERÇEK SAHİPLERİ

Amaç: Projemiz, gelişmekte olan Osmaniye İlinde sorun teşkil etmekte olan sokak hayvanlarının ilerleyen yıllarda daha büyük sorunlar doğurabileceği düşüncesi ile bu sorunun çözümü için gerek bireysel gerek tüzel kişilikler olarak sorumluluklarımızın farkına varmamız, nerde ve niye eksik olduğumuzu saptamamız, bu konuda ne kadar duyarlı ve ne kadar bilgi sahibi olduğumuzu tespit etmemiz amacıyla hazırlanmıştır.

Yöntem: Osmaniye il Merkezindeki insanları evren olarak kabul ettik. Bu evrenden tesadüfi ömeklem yoluyla seçilen 120 kişi projemizin ömeklemini oluşturmuştur. Ömeklem içerisine giren kişilere toplam yirmi altı somluk anket uygulanmıştır.

Anket uygulaması bitirildikten sonra, anket sonuçları SPSS 16 programı ile değerlendirilmiştir.

Sonuç:
Sokak hayvanlarına karşı tutumun olumlu olması eğitim seviyesine bağlı değildir.
Sokak hayvanlarına karşı duyarlılığın farklı olmasında cinsiyet etkilidir. Erkekler daha duyarlıdır.
Yaş, sokak hayvanlarına karşı duyarlılığı etkilemez.
Sokak hayvanları günlük yaşama olumsuz etki etmez.
Belediye sokak hayvanları sorununun çözümünde yetersiz kalmaktadır.

– Kısırlaştırma, sokak hayvanlarının kontrol altına alınmasında tek başına yeterlidir.
– Evcil hayvana sahip insanlar, sokak hayvanlarına karşı daha duyarlıdır.
– İnsanlar hayvan hakları yasası hakkında bilgi sahibi değildir.
– Gelir seviyesi sokak hayvanlarına karşı duyarlılıkta etkilidir.
– İtlaf toplum tarafından kabul gören bir yöntem değildir.

OSMANİYE ANADOLU LİSESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: ALİ KÜÇÜKYAVUZ

MUHAMMED HALUK ERYOL
FATİH VELİ BAŞARAN