SOSYOLOJİ PROJESİ – ŞAMANİZMİN RİZE VE ÇEVRESİNDEKİ İZLERİ

ŞAMANİZM’İN RİZE VE ÇEVRESİNDEKİ İZLERİ
SOSYOLOJİ PROJESİ

Amaç: Bu projede Şamanizm’in Rize ve yöresinde yaşayan halkın sosyal hayatına etkilerini araştırıp gönümüzdeki etkilerini ortaya çıkarmaktır.

Yöntem ve İşlemler: öncelikle Şamanizm ve etkilerini içeren yazılı kaynaklar tespit edilerek taranmış ve ilgili veriler ortaya çıkarılmıştır. Rize ve çevresindeki Şamanizm’i yansıtan mezar taşları resimlendirilerek bilgiler elde edilmiştir. Bu projede Rize kültürüne ait yazılı eserler incelenerek Rize’nin tarihsel, sosyal gelişimine dair bilgiler çıkarılmıştır. Ayrıca belirlediğimiz bazı yörelerde (Kalkandere. Çayeli. Pazar. Ardeşen, Hemşin ilçelerinde) halk inanışları hakkında bilgi sahibi olan, uygulayıp yaşatan yöre halkıyla konuşmalar yaptık. Mülakat ve gözlem yoluyla yaptığımız araştırmalar sonucunda doğum, evlenme ve ölümle ilgili olarak zamanla bazı değişikliklere uğramış olsalar da halen devam eden mevcut gelenekler, görenekler ve inanışlar hakkında elde ettiğimiz bilgileri Şamanizm ile karşılaştırdık.

Gözlemler Veri Bulgular: Yaptığımız araştırma ve bulgulara göre halk arasında. Şamanizm’in etkileri Rize ve çevresinde günümüzde hala yoğun olarak yaşanmaktadır.

Sonuç: Rize ve yöresinde eski Türk inanışlarından olan Şamanizm’in izlerini yansıtan doğum, evlenme ve ölüm gibi alanlarda kendini gösteren bu inanışlar günümüzde bazı bölgelerde değişikliğe uğramışsa da birçok yörede varlığını devam ettirmektedir.

RİZE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ LİSESİ
DANIŞMAN ÖĞRETMEN: AYDIN MERTAYAK

ÖĞRENCİLER
Umut ÇEPOĞLU Kübra ALÇIN