SOSYOLOJİ PROJESİ – ÖĞRENCİLERİN OKUL SERVİSİNDE GEÇİRDİKLERİ ZAMANIN SOSYOLOJİK ANALİZİ

ÖĞRENCİLERİN OKUL SERVİSİNDE GEÇİRDİKLERİ ZAMANIN SOSYOLOJİK ANALİZİ
SOSYOLOJİ PROJESİ

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılın ilk çeyreğinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de popüler kültür olumsuz yönleriyle öne çıkmaktadır. Sosyal paylaşım sitelerinde harcanan vaktin %15’i dahi okumaya, yazmaya ve düşünmeye ayrılmamaktadır. Özellikle lise çağlarındaki gençlerde biyolojik ve psikolojik durumun getirisi olarak belirgin şekilde görülen düşünme üşengeçliği akıllara “Gençlik nereye gidiyor, düşünen toplum varlığını mı yitiriyor, entelektüel birey oluşumu sekteye mi uğradı, bilim ve sanata dair çalışmalar devam ediyor mu?” gibi soruları getirmektedir.

Servis araçları, okulda kazandırılması beklenen entelektüel alt yapının verilmesi için yardımcı olacak en uygun ortamlardan biridir. Okulda derslerin ağırlığı ve alışılagelmiş eğitim-öğretim sisteminden ötürü gerekli kazanım sağlanamamaktadır. Servisle seyahat eden birçok öğrenci sosyal hayatını oluşturmaya okul servislerinde başlamaktadır.

Proje kapsamında tespit edilen sorunu güvenilir ve bilimsel verilere dayandırmak amacıyla uygulanacak anket soruları hazırlanmıştır. Elden bırakıp alma yöntemi ile uygulanan anketlerde: yedi anketin samimiyetine güvenilmemesi, üç kişinin anket yapmak istememesi sonucunda 80 kişilik evren 70 kişiye düşmüştür. Uygulama %87 oranında gerçekleşmiştir.

Anket verileri ve görüşmeler sonucunda hazırlanan grafikler analiz edildikten sonra tartışma yapılmış ve sonuca varılmıştır. Amaca yönelik faaliyetler: Servis Kitaplığı oluşturulması: koltukların ardasında süreli yayın heybesi bulunması: seçilen sloganların servisin iç ve dış cephesine yapıştırılması: öğrenciler için yarışmaların düzenlenmesi, ödüller verilmesi: ayın faal öğrencisinin seçilmesi: internetin dengeli ve yararlı kullanımı, entelektüel birikimi kazandırmak amacıyla seminer ve konferansların düzenlenmesi; her hafta bir yazar yahut bilim insanının tanıtılması; belgesel ve film gösterimleri ve e-kitap. sesli kitap dağıtımı yapılması şeklindedir.

Bu uygulama öğrencilerin entelektüel birikimlerinin artmasını ve öğrencilerin sosyal bireyler olmalarını sağlayacaktır. Projenin temel amacının öğrencileri sosyal hayata kazandırmak olması, öğrencilerin serviste geçirdikleri zamanın nitelikli bir şekilde değerlendirilmesine yöneliktir.

SAKARYA CEMİL MERİÇ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
DANIŞMAN: Ercan YILMAZ

Esra Nur TURAN
Miraç İŞBİLİR