SOSYOLOJİ PROJESİ – KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ AİLE İÇİ SÖZLÜ VE BEDENSEL İLETİŞİME OLAN ETKİLERİ

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINDAN BİLGİSAYAR, CEP TELEFONU VE TELEVİZYONUN AİLE İÇİ
SÖZLÜ VE BEDENSEL İLETİŞİME OLAN ETKİLERİ
SOSYOLOJİ PROJESİ

Bu proje kitle iletişim araçlarından bilgisayar, cep telefonu ve televizyonun aile içi sözlü ve bedensel ilişkilere olan etkilerini araştırmaktadır. Giderek gelişen teknoloji ve daha küçük boyutlara ulaşan teknolojik aletler bireylerin teknolojiye daha fazla vakit ayırmasına yol açmaktadır. Bu durum aile ilişkilerini yozlaştırmakla birlikte, aile içi sözlü ve bedensel iletişimin azalmasına sebep otur. Bunun sonucunda bireylerde yalnızlaşma ve yabancılaşma baş gösterir. Bu proje ailelerde teknolojinin etkileri üzerine bir farkındalık yaratmayı hedefler. Bu sayede aile üyeleri sözlü ve bedensel iletişim konusundaki sorunları üzerine düşünmeye başlayabilir ve bu durumu düzeltmek konusunda bilinçlenebilir.

Projenin araştırma aşaması için yirmiden fazla kaynak kullanılmıştır. Halkın teknolojiye olan tepkisini ölçmek ve teknolojinin aile değerleri üzerine etkilerini birinci ağızlardan dinleyebilmek amacıyla 188 kişiye anket uygulanmıştır. Bunun yanında, kitle iletişim araçlarının aile içine otan etkilerini araştırmak amacıyla da 10 aileyle görüşülüp birebir mülakat yapılmıştır. Ayrıca Devlet İstatistik Enstitüsü’nün 2011 yılında yapmış olduğu Hane halkı Bilişim Teknolojileri Araştırması incelenmiş ve bu projenin konusuyla doğrudan bağlantılı verilere ulaşılmıştır. Verilerin toplanması aşamasında kullanılan bu yöntemler, bireylerin hayatında teknolojinin gerçekten büyük bir rol oynadığını göstermiştir.

Bir çok insan evde en çok zaman geçirdiği oda olarak kendi odasını gösterirken. 188 kişilik anketin 53’ünden fazlası evlerinde üç veya üçten fazla bilgisayar ve televizyon olduğunu belirtmiştir. Bir de teknolojiyi ailesel aktivitelerinin merkezine koyarak hep birlikte televizyon izleyen aileler vardır. Bunun haricinde aile ilişkilerine önem veren, akşam yemeklerini hep birlikte yiyen ailelerin sayısı da fazladır ancak bu ailelerin hayatı da teknolojiden etkilenmiştir. Bu proje ile hedeflenen aile bireylerine teknoloji ile bu kadar iç içe yaşamanın aile ilişkilerini yozlaştıracağını hatırlatmak ve ailesel iletişimin sağlıklı olabilmesi için teknolojik aletlere karşı bir farkındalık yaratmaktır.