SOSYOLOJİ PROJESİ – KADINLARIN TOPLUMSAL HAYAT İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

SOSYOLOJİ PROJESİ – KADINLARIN TOPLUMSAL HAYAT İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ
Projemizin İsmek, Ataevı. Halk Eğitim merkezine gelen kadınların toplumsal hayat içerisindeki değişimlerinin incelenmesidir. İstanbul Bûyükşehir Belediyesi. Ataşehir ilçe Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan bu kurumlar hayat boyu eğitimin bu çalışmayla özellikle kadınlar açısından ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk.

Temelinde meslek edinme olsa da bu kurslar daha çok sosyalleşme merkezi halindedir. Bu kurslara katılan kadınlar üzerinde yeni bir ortam.paylaşım.bir şey üretmeyi, öğrenmeyi başarabilme.kendilerine değer vermeyi, bir şeyler başarabileceklerini kendilerine ve başkalarına kanıtlamayı büyük oranda da kendine güven kazanmalarını sağlamıştır.

Projemiz için literatür taraması yapılıp alınan verilerle hazırlanan anket 20 kişiye güvenilirlik ve geçerlilik testi uygulanarak yapıldı, sonuçta anket sorularının %100 uygun olduğu görüldü. Çalışmamızı kurslara devam eden ve mezun olanlar şeklinde iki bölüm olarak yaptık. Anketimiz ilgili kurumlardan aldığımız izinlerle İstanbul Ataşehir’de bulunan 4 İsmek şubesinde 300 kişi, 6 Ataevi- Ataman şubesinde 126 kişi. 3 Halk Eğitim merkezinde 75 kişi olmak üzere toplamda 503 kişiye uygulandı. İkinci bölümde 3 kurumdan da mezun olan 125 kişiye anketimiz uygulanmıştır. Araştırmanın toplam örneklem büyüklüğü 623’tir. SPSS veri programı kullanılarak anket sonuçlarına ulaşıldı.

İSTANBUL ATASEHİR D. SABANCI
TİCARET MESLEK LİSESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN : Caner SAĞIR

ÖĞRENCİLER
Gamze Sultan KÖKSALAN
Şevval KARARAN