SOSYOLOJİ PROJESİ – İKİ LİSENİN SOSYAL DEĞERLERE BAKIŞININ KARŞILAŞTIRILMASI

SOSYOLOJİ PROJESİ
FİZİKSEL MESAFE OLARAK BİRBİRİNE YAKIN SOSYAL MESAFE OLARAK BİRBİRİNE UZAK
İKİ LİSENİN SOSYAL DEĞERLERE BAKIŞININ KARŞILAŞTIRILMASI

Toplumsal değerler, toplumları bir arada tutan önemli unsurlardır. Toplumsal ve insani değerlerdeki aşınma, toplumu güvensiz, inançsız, huzursuz yapmaya ve de en sonunda toplumsal çözülmeye kadar ulaşacak bir aşamaya sürükler. Bu anlamda konunun önemi son yıllarda daha çok tartışılır hale gelmiştir. Okullarda değerler eğitimi etkinlikleri ile gençlerin, toplumsal yapının önemli unsurları olan özellikle ahlaki, dini, ailevi, ulusal değerlen koruyan davranışlar geliştirmelerinin gereği üzerinde durulmaktadır. Televizyonlarda gördüğümüz eylemler, tartışma programları değer algımızın olumsuz yönde bir değişime uğradığı izlenimini uyandırmaktadır. Öğrenciler, gençler, onların değer yargıları, benimsedikleri ya da ıçselleştirmedıkleri değerler değişen toplumun ne yöne gittiğinin bir göstergesidir Bu nedenle araştırma evrenimizi ust ve alt düzey sosyo-ekonomik özelliklere sahip iki lise öğrencilerinin değer algıları oluşturmuştur.

Öğrencilerin, ekonomik koşullara göre değerlere yaklaşımının nasıl olduğunu tespit etmeye yönelik durum soruları oluşturduk; bu sorulardan oluşan listeyi iki okulun da 9 ve 12. sınıflarına uyguladık. Sonuçları SPSS 16.0 ven analiz programı ile değerlendirdik. Değerler ile ilgili araştırmalara dayandırarak verileri analiz ettik. Verilerimizi desteklemek amacıyla iki okulun idarecileri ile öğrencilerin ekonomik düzeyi ile ilgili görüşme yaptık. Sonuç olarak temel değerlerin iki okulda da korunduğunu gördük. Geleneklere bağlılıkla ilgili seçeneklerin sosyo-ekonomik düzeyi daha düşük olan okul öğrencileri arasında daha belirgin olarak sahiplenildiğini gördük.

Okullar, sadece akademik açıdan başarılı bireylerin yetiştirildiği kurumlar değil, değerlerin de öğretildiği önemli kurumlardır. Bu nedenle öğrenci odaklı etkinlikler planlanması ile değer eğitiminin içselleştirilmesinde önemli katkı sağlanabileceği görüşündeyiz.

ANTALYA ÖZEL ANTALYA KOLEJİ

DANIŞMAN: Müzeyyen Ayben UYSAL
Kutay YAVUZ
Şeyda SEKER