SOSYOLOJİ PROJESİ – HATAY’DAKİ SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYOLOJİK ANALİZİ

HATAY’DAKİ SURİYELİ SIĞINMACILARIN SOSYOLOJİK ANALİZİ:REYHANLI ÇADIRKENT
ÖRNEĞİ
SOSYOLOJİ PROJESİ

Araştırma, Suriye’den Türkiye’ye sığınma aramak amacıyla gelen ve araştırmanın yapıldığı dönemde bu ülkede yaşayan sığınmacıları kapsamaktadır. Suriyelileri anavatanlarından ayrılarak başka ülkelerde sığınma aramaya iten sebepler ortaya konulmakta: geldikleri Türkiye’deki sosyo-ekonomik yaşam koşulları Suriye’deki yaşam koşulları ile karşılaştırılmaktır. Araştırmada, toplumda genel kabul gören siyasi düşünceye karşı görüşü savunan kişilerin başka bir ülkede sığınma arama eğiliminde oldukları savından yola çıkılmaktadır.

Yöntem: Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların durumlarının incelenmesi, sosyolojik özelliklerinin belirlenmesi, varolan sorunların tespit edilmesi nedeniyle durum saptayıcı bir araştırmadır.

Araştırma evrenini Türkiye’de yaşayan Reyhanlı Çadır Kentteki Suriye kökenli sığınmacılar oluşturmaktadır.Araştırmanın örneklem grubunu Hatay ili Reyhanlı Çadır Kent bölgesinde yaşayan, cinsiyet değişkenine göre seçkisiz yöntemle ve kartopu örnekleme tekniğiyle seçilmiş 76 Suriyeli sığınmacı oluşturmaktadır. Verilerin analizinde 76 kişinin sorulara verdiği cevaplar dikkate alınmıştır.

Bulgular: Bu araştırma sonucunda elde edilen bulgular daha önce Suriye vatandaşlığına sahip olan sığınmacıları Suriye’den ayrılmaya iten faktörler arasında siyasi nedenlerin birincil, ekonomik nedenlerin ikincil olduğu; Türkiye seçiminde zincir göç modelinde belirtilen tanıdık ve akraba seçiminin etkili olduğu; Türkiye’ye ulaşmak için insan kaçakçılığı yapan örgütlerle işbirliği yapılarak uzun ve tehlikeli yolculukların göze alındığı; Türkiye’ye ulaşılmasının ardından yine uzun bir bekleme, belirsizlik ve Vatansızlık’ sürecinin yaşandığı; Türkiye’de Çadır kente yerleştikten sonra ev sahibi Türk Toplumu ile bütünleşmenin ve uyumun gerçekleştiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç ve Değerlendirme: Araştırmamızın bulguları değerlendirildiğinde sığınmacıların iltica etme nedenlerinin;

cinsiyet, yaş, medeni hal. meslek, eğitim düzeyi, yardım alınan kişi yada gruplar(akrabalar) değişkenlerine göre farklılık gösterdiği görülmüştür, örneklem grubumuzdaki bireylerin Türkiye’de yaşayan akraba ve tanıdıklarının olması, bu ülkeye sığınma kararı almalarında etkili olmuştur. Türkiye’de yaşayan tanıdıklarına güvenen kişiler, daha iyi koşullarda yaşayacaklarına inanarak iltica etmektedirler.

HATAY YAHYA TURAN
ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ
DANIŞMAN: Ali ÜNSAL

ÖĞRENCİLER
Mevlana BOŞNAK
Murat ÇELİK

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin