SOSYOLOJİ PROJESİ – ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ YAŞADIĞI SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SOSYOLOJİ PROJESİ – ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİNDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ YAŞADIĞI SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Amaç: Eğitimdeki problemler ile ilgili olarak bugüne kadar çoğunlukla ya müfredat ya öğretmen ya da eğitim sisteminin yetersizliğinden bahsedildi; ancak öğrenci kaynaklı problemlerden pek bahsedilmedi. Bundan dolayı biz bu projemizde öğrenciden kaynaklanan problemlere dikkat çekmek ve eğitimde öğrencinin anahtar bir rol oynadığını göstermek istedik. Bunun içinde son zamanlarda çok önemsenen ve aynı zamanda en problemli okullar olarak görülen endüstri meslek liselerinde çalışan öğretmenlerin öğrenciler ile ilgili yaşamış olduğu sorunları ele almayı uygun bulduk ve çalışmamızda bu amaçla oluşturduğumuz hipotezlerle endüstri meslek liselerinde çalışan öğretmenlerin öğrenciler ile ilgili yaşadığı problemleri tespit etmeyi ve bu problemlere çözüm önerisi geliştirmeyi amaçladık.

Yöntem ve Süreçler: Konuyla ilgili daha önce yapılmış benzer çalışmalar kaynak tarama yöntemiyle gözden geçirilmiştir. Ancak çalışmamıza yakın olarak sadece öğretmenin yaşamış olduğu genel sorunlar veya farklı bir açıdan öğretmenin yaşadığı sorunların araştırıldığı gözlenmiştir. Öğretmeninin öğrenciler ile ilgili yaşadığı sorunlar ile ilgili bağımsız bir çalışmaya rastlanmamıştır. Aynca çalışmamız için gerekli görülen eserler Atatürk Üniversitesi kütüphanesinden, internetten elde edilmiştir. Elde ettiğimiz bu eser ve kaynaklar projede kuramsal bir bölüm oluşturmak için değil, ön bilgi edinmek için kullanılmıştır.
Bu alan çalışmamızda amacımıza ulaşmak için gözlem ve görüşme teknikleri kullanılmıştır. Çalışmamız için Erzurum ilindeki altı endüstri meslek lisesinden Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde bulunan endüstri meslek liseleri örneklem olarak seçilmiştir. Bu iki okuldan toplam 60 öğretmen ile görüşülmüştür.

Sonuç: Yapılan gözlem ve görüşmeler sonucunda Endüstri meslek liselerinde çalışan öğretmenlerin yaşamış olduğu sorunların çoğunun öğrenci kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Bu tespitten hareketle yaşanan sorunlar için genel olarak önereceğimiz çözümleri söyle özetleyebiliriz;

öğrencileri okumaya mecbur etmek yerine okumaya isteklendirecek. proje, sergi, gezi gibi eğitim bilinci ve isteği oluşturacak faaliyetler düzenlenmeli. s Eğitim sistemleri arasında öğrenciye uyum sorunu yaşatan uygulama farklılıkları ortadan kaldırılmalı, eğitim seviyeleri arası tutarlı bir uygulama bütünlüğü oluşturulmalı. s Belli bir seviyeden sonra eğitim zorunlu olmamalı, öğrenci istekli olduğu alan doğrultusunda eğitim alabilme imkânına sahip olmalı.

*Eğitim sistemleri gerçek hayat ile uyum içinde olmalı, yani gerçek hayatı yansıtmalı.

ERZURUM KAZIMKARABEKİR
TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ

DANIŞMAN: Murat BAHADIR

Ahmet Berat BEYKÖYLÜ