Sosyoloji Örnek Proje konuları

•  Yerel gelenekler, adetler, töreler ve bunların yöre insanları üzerindeki etkileri.
•  Sözlü tarih (kişilerle mesela gazilerle derinlemesine mülakat yapılarak bir tarihsel
kesitin kişiler perspektifinden yansıtılması)
•  Göç olgusu, şehirleşme, gecekondulaşma ve sorunları
•  Kuşaklar arası ilişkiler ve sorunlar
•  Aile yapısı, aile ilişkileri, ilişkilerdeki değişim, aile içi şiddet, vb.
•  Küreselleşmenin çevrenizdeki ticaret, iş kolları ve meslekler üzerindeki etkileri.
•  Sosyal şiddet ve çeşitli sosyal sistemlere (aile, okul) etkileri
•  Risk altındaki çocuklar ve topluma kazandırılmaları
•  Her türlü eşitsizlikler (gelir, eğitim vs.) ve bölgelerarası farklılıklar
•  Sosyal değişme ve değişen ve kaybolan yaşam tarzları
•  Toplumla bütünleşemeyen ve dışarıda bırakılan toplum kesimleri ve sorunları
•  Sosyal anlamda Avrupa Birliğine hazır olma durumumuz ve bu bağlamda
karşılaşılan sorunlar