Sosyoloji Örnek Proje Konuları

Sosyoloji Örnek Proje Konuları

· Kent ve insan: kentsel dönüşüm ve insana etkileri, çok katlı binalarda yaşam ve müstakil evlerde yaşayanların karşılaştırılması, rekreasyon alanları, göç, nüfus, büyüme, alt yapı.
· Sanayileşme ve toplumsal değişme ve mekân: Farklı bölgelerden insanların iş uyum ya da uyumsuzluklarıve çözüm yolları, Üniversite öğretim üyelerinin bölümlerindeki öğrencilerin mesleki beklentileri.
· Sınıf, statü, tabakalaşma ve toplum; Toplum katmanlarında yaşam: Sınıflara göre, düğünler, spor, dans,eğlence düzeyinde ayrışmalar ve kesişmeler.
· Yaşam şansları ve yaşam tarzları üzerine araştırmalar,
· Popüler kültür ve toplum: Yerel / ulusal siyasette, gündelik yaşamda, tüketimde, medyada, sinemadapopüler kültürün toplum ve birey yaşamına etkileri
· Hızlı yaşam ve hızlı yeme içme yerleri, pop müzik arası ilişkilere insanların olumlu ve olumsuz tepkileri,küreselleşme ve moda (dövme, vücut geliştirme, giyim-kuşam) ve zihniyet
· Boş zamanı değerlendirme; Türkiye’deki insanların zamanı değerlendirme alışkanlıkları, tatil anlayışı,zamanın değerlendirildiği mekânlar olarak alış veriş merkezleri, kahvehaneler ve cafelerin işlevi
· Modern hayat ve yeni hobiler (evde kurulan oyun stüdyoları, internet cafe,), teknoloji ve boş zaman (çamaşır makinesinin kazandırdığı zamanı yine televizyon gibi teknolojik dünyada değerlendirmek )
· Şehirdeki kütüphane ve kitapevleri üzerine çalışmalar.
· Sözlü tarih (kişilerle mesela gazilerle derinlemesine mülakat yapılarak bir tarihsel kesitin kişiler perspektifinden yansıtılması)
· Yoksulluk ve Yoksunluk: Kentin dezavantajlı ve azınlık grupları (gençler, yaşlılar, alt gelir grupları, dilenciler, mülteciler, alt kültür grupları,) üzerine sosyolojik araştırmalar.
· Maddi (gelir) ve manevi (yalnızlık, sevgi vs.) yoksullukların insan kalitesine etkisi
· Gençlik ve Katılım: Yerel yönetim ve insan ilişkileri: engelli sorunları ve hizmetler
· Kadın ve toplum: çalışma ve ev hayatında kadınların yaşadığı sorunlar, erkek ve kadın eşitsizliği: eşit işe eşit olmayan ücret, kadın ve erkek meslekleri, eğitimli kadın sorunu,
· Suç ve toplum: kapkaç ve çocuk suçluluğu, şehirlerde suç ve suça iten nedenler/sonuçlar,
· Aile ve toplum: Modern hayat ve evlilik, boşanmanın nedenleri, modernleşme ve aile üzerindeki
· Aile içi ilişkiler ve suç, şiddet; çocuk suçları madde bağımlılığı; çocuk işçiliği (sanayi, matbaa, işporta tezgâhlarında);Eğitim kurumları (kreş, okul) ve ebeveyn ilişkileri.
· Eski yeni uyumu ya da zıtlığı: bakkal ve cep marketler, özel okul, devlet okulu,
· Küreselleşmenin etkileri: Yeni rahatlıklar (konfor) ve riskler (ekoloji, canlı türlerinin yok olması vs,), Küreselleşmenin sıkıntıları ve sonuçları: Türkiye örneği, Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya birliği üzerinedurum tespiti.
· Aydınlar, elitler ve toplum: şehrin ileri gelenleri ve kalkınma konularındaki çalışmalar
· Afet(ler)e hazırlık (Deprem, sel ve sonrasına hazırlık) ve afetin insan yaşamında yarattığı travmalar,sorunlar ve çözüm önerileri
· Sosyal şiddet ve çeşitli sosyal sistemlere (aile, okul) etkileri, Yerel gelenekler, adetler, töreler ve bunlarınyöre insanları üzerindeki etkileri,
· Dezavantajlı insanlar: Çocuk, kadın, yetim, dul, engelli, emekli, şehir yaşamındaki sorunlar.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin