SOSYAL HİZMETLERİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

ULUSLARARASI KONFERANS “SOSYAL HİZMETİ YENİDEN DÜŞÜNMEK II”

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi, Frederich Eberth Stiftung Derneği ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından 23-24 Mart 2012 tarihlerinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Yerleşkesinde ‘Sosyal Hizmeti Yeniden Düşünmek II: İnsan Hakları ve Sosyal Hizme(ler)’ başlıklı uluslararası katılımlı bir konferans düzenleniyor.

Sosyal Hizmeti Yeniden Düşünmek II: İnsan Hakları ve Sosyal Hizme(ler)

Türkiye’de sosyal hizmetlerin yeniden yapılandırılması sürecine müdahil olabilmek ve bu süreci etkileyebilmek için ortak hareket etmenin bir görev olduğu bilinciyle hareket eden bizler, “Sosyal Hizmetleri Yeniden Düşünmek” başlıklı konferanslarımızdan ikincisinde, sosyal hizmetlerin sunumu ve bu hizmetlere erişimin hak temelli bir yasal çerçevede güvence altına alınmasına vurgu yapmak istiyoruz.

Sosyal hizmetlerin, insan haklarının korunması ve güvence altına alınması bakımından temel bir işlevi olduğunu öne çıkarmak için bu seneki konferansımızın başlığını “İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet(ler)” olarak saptadık.

Konferans, aşağıda isimleri verilen üniversiteler, STK’lar ve meslek örgütleri tarafından da desteklenmektedir.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü
Maltepe Üniversitesi SOYAÇ
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
Sosyal Haklar Derneği
Hak Temelli Politikalar İçin Hümanist Grup Derneği
Sosyoloji Mezunları Derneği (SOMDER)
Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği
Konferansın afişi ve programı ekte sunulmuştur.

Katılım ücretsizdir.

Dr. Neşe Şahin Taşğın
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
İstanbul Şube Sekreteri

İletişim için:
shuderist@gmail.comBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir
nesesahin2001@yahoo.co.ukBu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir