Sosyal Girişimcilik Konferansı 29 Şubat-1 Mart

TACSO (Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek Projesi), British Council ve TÜSEV’in (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı) ortaklığında, Kadir Has Üniversitesi’nin ev sahipliği ve Türkiye Vodafone Vakfı stratejik ortaklığıyla, 29 Şubat – 01 Mart 2012 tarihlerinde İstanbul’da Uluslararası Sosyal Girişimcilik Konferansı düzenleniyor.

Konferansın amaç ve hedefleri:

  • Bölgedeki sosyal girişimciler ile AB ülkeleri ve özellikle İngiltere’deki sosyal girişimciler arasındaki ilişkiyi güçlendirmek
  • Sosyal girişimciler ile kamu, özel sektör ve sivil toplumdaki sosyal girişimciliğin gelişimini destekleyen kişi/kurumlar arasındaki ilişkiyi güçlendirmek
  • Sosyal girişimcilikteki iyi uygulama örneklerinin ve bilginin paylaşılmasını sağlamak
  • Sosyal girişimciliğin bölgedeki potansiyel rolüne ilişkin farkındalığı arttırmak
  • Sosyal girişimcilerin bölgesel ağını genişletmek ve geliştirmek

Başvuru ve seçim kriterleri

Konferans Batı Balkanlar, Türkiye, Ukrayna ve Gürcistan’dan deneyimli sosyal girişimciler veya sosyal girişimciliği destekleyen/ teşvik eden kişilere ulaşmayı hedeflemektedir. Ancak bu açık çağrı yalnızca Türkiye’ den başvuran kişilere yöneliktir. Sivil toplum, sosyal girişimciler, sosyal girişimler ve sosyal girişim ağları tarafından yapılacak başvurular desteklenmektedir.

Aşağıdaki kriterlere uygun yalnızca yirmi katılımcı seçilecektir:

  • Sosyal girişimci olarak deneyim sahibi olmak ya da bir sosyal girişimde çalışmış olmak, veya sosyal girişimciliğin gelişimini desteklemiş/ teşvik etmiş olmak; ve
  • Konferansa katılım için başvuru formunda görülmek üzere, yüksek motivasyona sahip olmak

Başvuru formunuzu, en geç 15 Ocak 2012′in sonuna kadar, konu satırına “ULUSLARARASI SOSYAL GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI” yazarak TACSO Türkiye e-posta adresine ([email protected]) göndermeniz gerekmektedir.

Detaylı bilgi almak için TACSO’nun internet sitesini www.tacso.org ziyaret edebilirsiniz.