Sosyal Bilimlerdeki Araştırmacılar için Open Science Framework Eğitimi

Sosyal Bilimlerdeki Araştırmacılar için Open Science Framework Eğitimi
lisansüstü eğitim alan (yüksek lisans, doktora) öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılara Open Science Framework (OSF) eğitim verilecektir.

Projenin amacı sosyal bilimler alanındaki araştırmacılara Open Science Framework kullanımı hakkında hem teorik hem de uygulamaya yönelik eğitim vermektir

Eğitim kapsamında katılımcılar, OSF hakkında detaylı bilgiye sahip olurken, uygulamalar sayesinde OSF kullanma becerilerini de geliştirebileceklerdir.

Eğitim etkinliği 2 gün sürecektir ve Kastamonu Üniversitesi’nde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Bu proje, TÜBİTAK 2237/A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği programı kapsamında desteklenmektedir.

11-12 Mayıs, Kastamonu Üniversitesi