Sosyal Bilimlerde Lisansüstü Öğrencilerine Finansal Ekonometri Uygulamaları III Etkinliği (Çevrimiçi-Online)

TÜBİTAK eğitimi
TÜBİTAK 2237-A

TÜBİTAK 2237-A
Sosyal Bilimlerde Lisansüstü Öğrencilerine Finansal Ekonometri Uygulamaları III Etkinliği
(Çevrimiçi-Online)

Sosyal Bilimlerde Lisansüstü Öğrencilerine Finansal Ekonometri Uygulamaları III isimli etkinlik ile lisansüstü (yüksek lisans ve doktora ) öğrecilerine E-views, R programı, Stata ve Excel gibi paket programlar yardımıyla zaman serileri ile ampirik çalışmalar yapabilmeleri için gerekli olan teori ve uygulamalı eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Bu etkinlik sonrasında lisansüstü öğrencileri yapacakları proje, tez, bildiri ve makale çalışmalarında ampirik uygulama yapabilme becerisine sahip olacaklardır. Bu etkinlik ile Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim gören lisans üstü öğrencilere çevrimiçi (online) ulaşılarak ücretsiz bu eğitimden faydalanmaları hedeflenmektedir.

Bu bilimsel eğitim etkinliğinde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine iki farklı içerik hazırlanmıştır.

Yüksek Lisans öğrencileri için etkinliğin kapsamı;
· Zaman serilerinin modellenmesine başlamadan ön koşul olan verilerin durağanlık testleri, verilere dönüşüm uygulanması,
· Regresyon modelleri,
· Doğrusal olmayan ilişkilerde kullanılan sınırlı bağımlı değişkenli modeller,
· VAR (Vector Autoregressive Model) modeli, Eşbütünleşme Analizi Modelleri,
· Sınırlı Bağımlı Değişkenli Tercih Modelleri (Logit-Probit Modeller)
· Otoregressif Değişen Varyans Modelleri (ARCH-GARCH)
· Panel Veri Analizi Modelleri ele alınacaktır
· Finansal Analiz teknikleri,
Doktora öğrencileri için etkinliğin kapsamı;
· MTAR ve STAR modelleri,
· VAR Modeli, Eşbütünleşme Analizi Modeli, ARDL Modelleri,
· Dinamik GARCH Modelleri (CCC, DCC ve VCC Garch)
· Stata programı ile Panel Veri Analizi
· Firma Değerleme Yöntemlerinden oluşmaktadır.

Bu modeller 6 (altı) gün içinde ve bu alanda akademik yönden gerekli donanıma sahip doktora derecesine sahip akademisyenler tarafından teorik ve uygulamalı olarak ele alınacaktır.

Başvuru Kriterleri
Bu etkinliğe katılan öğrencilerin öncelikle aktif lisansüstü öğrencisi (tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora) olması gerekmektedir.
Lisansüstü okuyan katılımcıların TÜBİTAK- Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) veri tabanına kayıtlı olması gerekmektedir.
Katılımcıların yurt içinde öğrenim görüyor olması gerekmektedir.
Katılımcıların farklı üniversite öğrencilerinden oluşması (Sadece belirli bir üniversite öğrencilerine hitap edilmemesi) gerekmektedir.
Katılımcı sayısı Çevrimiçi (online) uygulamalarda katılımcı sınırı olmamasına rağmen uygulamalı eğitimlerin etkileşimli şekilde yürütülebilmesi için her grupta en az 10- en fazla 30 öğrenciden oluşması gerekmektedir (Etkinlik Yüksek lisans ve Doktora olmak üzere 2 gruptan oluşacaktır).
Etkinlik İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından sağlanacak olan uzaktan eğitim programları ( Perculus +) yardımıyla yapılacaktır.
Katılımcı kitlesi üniversitelerin sosyal bilimlerinde lisansüstü eğitim öğrencisi olması ve ders dönemlerinde temel istatistik vb. dersleri daha önceden almış olması gerekmektedir.
Etkinlik için oluşturulan web sayfasında bulunan başvuru formu ile belirtilen başvuru takvimindeki başvurular esas alınacaktır.
Sosyal Bilimlerde Lisansüstü Öğrencilerine Finansal Ekonometri I ve II etkinliğine katılan yüksek lisans öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak ancak doktora öğrencileri için yeni içerikler eklendiği için doktora öğrencilerin yeniden başvurusu kabul edilecektir.
Etkinlik çevrim içi yapılacağı için katılımcıların gerekli donanım ve alt yapıyı ( bilgisayar, internet bağlantıları vb. ) sağlaması gerekmektedir.
Etkinlikler çevrim içi uzaktan eğitim yazılımları ile yapılacak ve kesin katılım listesi belirlendikten sonra kendilerine katılımcı bilgileri mail yoluyla gönderilecektir. Bu nedenle katılımcıların iletişim bilgilerini doğru beyan etmeleri gerekmektedir.

Başvuru
Başvuru kriterlerini karşılıyorsanız [email protected].tr mail adresine ARBİS özgeçmişleriniz ile birlikte proje destek aldıktan sonra başvuru yapabilirsiniz.

Not: Etkinlik başvurusu 90 kişi (45 yüksek lisans ve 45 doktora ) ile sınırlıdır. Arbis özgeçmişleri güncel olmalı; Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora GANO/Mezuniyet ortalaması yer almalıdır ve bu konuda sorumluluk adaya aittir.
Nihai değerlendirme Düzenleme kurulunun ağırlıklandırdığı not ortalaması ile yapılacaktır.

Etkinlik Tarihleri : 05 Eylül 2022- 12 Eylül 2022

Etkinlik Ücreti : Tübitak 2237-A Programı Kapsamında Ücretsizdir.

Koordinatör : Dr. Öğr. Üyesi Lokman Kantar

İstanbul Gelişim Üniversitesi
Lokman Kantar Özgeçmiş