Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Uluslararası Kongresi

Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Uluslararası Kongresi

Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Uluslararası Kongresi, Westminster Üniversitesi’nden (İngiltere) Prof. Dr. Farhang Morady tarafından Kocaeli Üniversitesi (Türkiye) ve Opava Silesian Üniversitesi (Çek Cumhuriyeti) ile işbirliği altında 2010 yılında Londra’da düzenlenmiştir. İlk konferansın ardından IJOPEC yayınları tarafından sunulan bildirilerden bir seçki kitap Küreselleşme, Din ve Kalkınma adıyla yayınlanmıştır. Devam eden yıllarda İkinci CUDES Çek Cumhuriyeti Karvina’da Silesian Üniversitesinde, üçüncü CUDES Kocaeli’de Kocaeli Üniversitesi’nde Sosyal Bilimlerde Yöntem Tartışmaları temasıyla atölye çalışması olarak düzenlenmiştir. Dördüncü ve beşinci CUDES kongresi Kocaeli’de sosyal bilimlerde güncel tartışmalara odaklanarak gerçeklştirilmiştir. Belgrad Üniversitesi (Sırbistan) kongrenin düzenleyicileri arasına katılmıştır. CUDES 2018 Westminster Üniversitesi’nden (İngiltere), Harran Üniversitesi (Türkiye), VUZF Üniversitesi (Bulgaristan) ve Belgrad Üniversitesi (Sırbistan) tarafından ortaklaşa düzenlenmektedir.

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar Kongresi’nin ana amacı sosyal bilimciler için, sosyal bilimlerde güncel tartışmaları yapabilecekleri ve sosyal bilimciler arasında disiplinler arası çalışmaları teşvik edecek alternatif bir platform oluşturmaktır. CUDES özellikle genç araştırmacılar için alternatif bir zemin yaratmaya odaklanmıştır.

Tüm bildiriler IJOPEC Publication tarafından bir veya birden fazla uluslararası editörlü e-kitapta kitap bölümü olarak, editörün kararına göre, kongreden evvel veya sonra ancak Nisan 2018 sonuna kadar basılacaktır.

International Congress on Current Debates in Social Sciences has started to organise by Farhang Morady at University of Westminster (United Kingdom) under the collaboration of Kocaeli University (Turkey) and Silesian University in Opava (Czech Republic)on 2010. First International Congress of Current Debates in Social Sciences (CUDES) held in London, United Kingdom as a joint event. After conference, Globalisation, Religion & Development book published by IJOPEC. Second CUDES held on Karvina Czech Republic in 2011, third one held in Kocaeli at Kocaeli University , under the theme of Research Methods in Social Sciences as a workshop format. Fourth and fifth CUDES organised in Kocaeli at Kocaeli University for discussing current debates in social sciences. University of Belgrade (Serbia) is joined the congress organisation, in the sixth congress. CUDES 2018 is organised by University of Westminster (United Kingdom), Harran University (Turkey), VUZF University (Bulgaria and University of Belgrade (Serbia)

The main aim of the International Congress on Current Debates in Social Sciences (CUDES) create a platform for social scientist to discuss current debates in social sciences and to encourage interdisciplinary studies between social scientist. CUDES mainly focus on provide alternative debates platform for young researchers.

All full papers will be published in edited international books before or after the congress according to editor’s decision till the end of April 2018 by IJOPEC Publication.