SOSYAL BİLİMLER PROJE ŞENLİĞİ

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT OKULLARI
SOSYAL BİLİMLER PROJE ŞENLİĞİ
2011-2012
İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut  İlköğretim Okulu  ve    İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut
Anadolu  Lisesi  olarak,  İstanbul  ili  Avrupa  yakasi  ilköğretim  II.  kademe  ve  ortaöğretim
öğrencilerinin  katılımıyla  3  Mayıs  2012  tarihinde  “Sosyal  Bilimler  Proje  Şenliği`ni
gerçekleştirmeyi planlamaktayız.
Bu  projeyi  gerçekleştirmek  istemekte  ki  amacımız  insanı  ve  toplumu  anlamanın
anahtarı olan sosyal bilim dallarından  proje hazırlamalarını sağlamak, sosyal bilimlerle ilgili
paylaşımda bulunmak ve öğrencilerimizin  sosyal gelişimine katkıda bulunmaktır. 
SOSYAL BİLİMLER PROJE ŞENLİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR
ANA TEMA: 
“İNSANI ve İNSANLIĞI İLGİLENDİREN OLAYLAR, KİŞİLER, YERLER, OBJELER” 
Sosyal  ve/veya    bireysel  yaşamı  ilgilendiren  her  olay,  her  süreç  araştırma  konunuz
olabilir. Projelerin  sergilenmesinde model, maket afiş, poster, karikatür   gibi görsel  sunuma
da  önem  verilmelidir.  Proje  hazırlayacak  okullara  fikir  vermesi  açısından  örnek  konular
aşağıda belirtilmiştir. Siz bunların dışında istediğinz konuyu çalışabilirsiniz.
Anadolu kilim motifleri ve anlamları, 
Karagöz tiplemeleri, 
Algı yanılmaları,
Kuzey Anadolu fay hattı,
Anadolu Kral Yolları,
Konya ovası yeraltı sularının çekilmesi ve obruklar,
Osmanlıda takılar,
Dini mekanlar,
Osmanlıda mezar taşları…gibi.
 
PROJE ŞENLİĞİNDE YER ALACAK DALLAR:
Ortaöğretim
•  Tarih
•  Coğrafya
•  Psikoloji
•  Sosyoloji
•  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
İlköğretim
•  Sosyal Bilgiler
•  T.C Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük 
•  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi GENEL BİLGİLER 
 
1.  İstediğiniz branş / branşlardan  her proje için en az 2 öğrenci ve 1  danışman öğretmen
ile katılım sağlanabilir. 
2.  Tüm  projeler  3  Mayıs  2012  günü  İSTEK  Özel  Kaşgarlı  Mahmut  Okulları`nda
sergilenecektir. Sergi programı daha sonra katılımcı okullara bildirilecektir. 
3.  Bilimsel  çalışmalarınızı  sunmak  için  ihtiyacınız  olan  masa  ve  pano  okulumuz
tarafından  sağlanacaktır.  Bunun  dışında  ihitiyaç  olacağı  düşünülen  her  materyali
katılımcı okullar kendileri getirecektir. 
4.  Sergi günü tüm katılımcı okullar, diğer katılımcı okulların projelerini değerlendirecek
ve ilk 3`e giren okullarımıza plaket verilecektir.
 
BAŞVURU YÖNTEMİ 
1.  Tüm  başvurular  okul müdürlüklerince form  doldurularak  30 Mart  2012 
tarihe kadar tamamlanacaktır. 
2.  Başvurular aşağıdaki yöntemlerle yapılabilir.
•  0 216 594 12 48
İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Okulları FAX yoluyla 
•  kasgarlisosyalproje@hotmail.com  adresine elektronik posta yoluyla
•  0 212 594 26 11 / 12  telefon yoluyla
Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı – Çiğdem Yeniüncü
Coğrafya Öğretmeni – Seval Sarıcalı