Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencileri arası Deneme Yazma Yarışması

Sosyal Bilimler Lisesi
Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencileri

Bursa Osmangazi ilçesindeki BTSO Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü, Türkiye genelindeki resmî Sosyal Bilimler Liselerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak Benim Roman Kahramanım konulu “Deneme Yazma Yarışması” düzenlenmektedir.

BTSO ALİ OSMAN SÖNMEZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
“Benim Roman Kahramanım” Adlı II. Ulusal Deneme Yazma Yarışması

AMAÇ:
“Benim Roman Kahramanım” konulu deneme yarışması ile öğrencileri okumaya özendirmek, onların okudukları eserlerle bağ kurmalarını ve bilhassa yaklaşık yüz yetmiş yıllık roman birikimimizin genç kuşaklarca bilinmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

KONU:
Türk ve Dünya edebiyatından seçilen bir romanın okunup incelenmesi sonucu söz konusu romanın kahramanı ile ilgili bir deneme yazılması.

KAPSAM:
Türkiye genelindeki sosyal bilimler liselerinde eğitim gören Hazırlık-9-10-11-12.sınıf öğrencileri katılacaktır.

DÜZENLEYEN KURUMLAR:
Yarışmayı Bursa BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi düzenlemektedir. Ayrıca Roman Kahramanları dergisi paydaş yayın organı olarak yarışmaya destek vermektedir.

KATILIM KOŞULLARI:
1. Yarışmaya Türkiye genelindeki sosyal bilimler liselerinde eğitim gören Hazırlık,9,10,11,12. sınıf öğrencileri katılabilir.

2. Yarışmaya gönderilen yazılar herhangi yerde yayınlanmamış, sergilenmemiş ve herhangi bir ödül almamış olmalıdır.

3. Yarışmaya gönderilecek eserler deneme yazı türünün ölçütlerine uygun ve özgün olmalıdır. Tür dışı eserler değerlendirme dışı tutulacaktır.

4. Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir(1) yazı ile katılabilir.

5. Yarışmaya rumuzla katılım zorunludur.

6. Yazılar Times New Roman 12 punto; 1,5 satır aralığı boşluk bırakılarak beş(5) sayfayı aşmayacak şekilde düzenlenecektir.

7. Yazılara başlık atılmalı/ad verilmeli ve yalnızca rumuz eklenmelidir. Katılımcının adı-soyadı ve diğer gerekli bilgiler EK-1formunda belirtilecektir.

8. Okullar yarışmaya katılan öğrencilerin eserlerini okul komisyonlarında değerledirip ilk üçe seçilenleri, Ek-1 Formu ile birlikte belirtilen 20 Kasım 2020 tarihine kadar göndermelidir.

9. Yarışmaya müracaatlar (Word formatında) m.baspinar@hotmail.com adresine e-posta yoluyla yapılacaktır. Başvuru sahibine alındı mesajı gönderilecektir.

10. Siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

11. Yarışma sonuçları 07 Aralık 2020 tarihinde okul internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

12. Ödüller okulumuzda düzenlenecek programda verilecektir. Salgın nedeniyle tören düzenlenmeyecek olursa bu durum katılımcılarımıza duyurulacaktır. Töreni yaptığımız takdirde dereceye giren öğrencilerimizin ve kendisine refakat edecek velisinin yol masrafları kendilerine aittir. Misafirlerimizin bir gece konaklama masrafları kurumumuz tarafından karşılanacaktır.

13. Yarışmacılar belirtilen ödüller dışında herhangi bir hak talep etmeyecektir.

14. Yarışmaya eser gönderen tüm katılımcılar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE PUANLAMA:
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUAN DEĞERİ
Özgün Başlık 5 puan
Karaktere Hakimiyet 25 puan
Türe Uygunluk 25puan
Dil ve Anlatım Özellikleri 25 puan
Özgünlük 10 puan
Plan ve Düzen 10 puan
Toplam 100 puan

DEĞERLENDİRME
a) Okul Değerlendirmesi
Okul müdürünün başkanlığında oluşturulan en az üç (3) öğretmenden (En az 1 Türk Dili Edebiyatı meydana gelen komisyon tarafından yapılacak eleme sonucunda seçilen eser ya da eserlerin 20 Kasım 2020 tarihine kadar ilgili e-posta adresine (m.baspinar@hotmail.com) gönderilmesi gerekir.
b) Son Değerlendirme
Yarışmaya gelen yazıların değerlendirmesi Roman Kahramanları dergisi tarafından oluşturulacak jüri tarafından yapılacaktır. 2019 yılında ilkini düzenlediğimiz yarışmada okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri ön jüri sıfatıyla görev aldığından okulumuz öğrencileri yarışmaya dâhil olamamıştı. Bu yıl ön jüri feshedilmiş olup okulumuz öğrencilerinin de yarışmaya katılması uygun görülmüştür. Bu sebeple yarışmanın adil olması için jüri tamamıyla Roman Kahramanları dergisi tarafından oluşturulmuştur.
Sonuçlar 07 Aralık 2020 tarihinde BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi okul internet sitesinde (http://bsbl.meb.k12.tr) ilan edilecektir.
Ayrıca ilk üç eser dışında jürinin değer gördüğü, beğenilen yazılar Roman Kahramanları dergisinde yayımlanacaktır.

ÖDÜLLER
Birinci:1500 TL
İkinci: 1000 TL
Üçüncü: 500 TL
İlk üç dışında beğenilen yazılar Roman Kahramanları dergisinde yayımlanacaktır.

Yarışmada dereceye giren yarışmacılarımıza verilecek ödüller okul-aile birliği bütçesinden karşılanacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Okul Değerlendirmesi 16-20 Kasım 2020
Juri Değerlendirmesi 23-30 Kasım 2020
Yarışma Sonucunun İlanı 07 Aralık 2020

İLETİŞİM
BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi
Alaşarköy Mahallesi, İstanbul Cd No: 479/8 – 16240
Demirtaş Dumlupınar Osb. /Osmangazi / Bursa http://bsbl.meb.k12.tr
Te l: 224 216 00 46
Fax: 224 216 00 24

EK-1
BTSO ALİ OSMAN SÖNMEZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
“Benim Roman Kahramanım” Adlı II. Ulusal Deneme Yazma Yarışması
YARIŞMA BAŞVURU BİLGİ FORMU
Eserin (Denemenin) Başlığı/Adı :

Öğrencinin Adı ve Soyadı :

Öğrencinin Rumuzu :

Öğrencinin Sınıfı ve Numarası :

Danışman Öğretmenin Adı ve Soyadı:

Danışman Öğretmenin E-Posta a-Adresi:

Danışman Öğretmenin Telefonu Numarası :

Velinin Adı ve Soyadı :

Velinin Telefonu Numarası :

Okul Adı :

Okulun Bulunduğu İl ve İlçe :

EK-2
“ROMAN KAHRAMANLARI” DERGİSİ
YAYIN İZİN FORMU

Eser Bilgileri

Başlık : ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Yukarıda başlığı belirtilen yazımın kullanım hakkı bana ait olmak koşuluyla Roman Kahramanları dergisinde kullanımına izin veriyorum. …../…./20….

Yazar Bilgileri
Adı & Soyadı E-posta İmza

Ek- 3
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Kurumumuzca, siz ve öğrencinize ait görsel ve işitsel kişisel veriler eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla 6698 sayılı Kanunun 5inci maddesinin 1inci fıkrası gereği ilgili kişinin “açık rızasının alınması” işleme şartına dayalı olarak otomatik veya otomatik olmayan yolla işlenecektir.
Kurumumuzla paylaşılan kişisel veriler, sadece hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi hâlinde adli makamlar/ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacaktır.
Söz konusu Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Milli Eğitim Bakanlığının Atatürk Bulvarı No:98 Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

AÇIK RIZA ONAYI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda, işlendiği belirtilen bana ve …………………………………………………………………………………….nda öğrenim gören ………………………….. T.C.Kimlik Numaralı velisi/birinci derece yakını bulunduğum ……………………………………………… adlı öğrenciye ait görsel ve işitsel kişisel verilerimiz; eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyet/etkinliklerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla, öğrencimin öğrenim gördüğü eğitim kurumu dâhil Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı siteleri ile sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına;
Onay veriyorum. Onay vermiyorum.

….. /…../ 2020

Velisinin/1.Derece Yakının

Adı Soyadı :………………………………..

T.C.Kimlik No :………………………………..

İmzası :………………………………..