Sosyal Bilimler “İstanbul” Ödüllü Proje Yarışması

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Üniversitemiz 20. yıl etkinlikleri kapsamında Sosyal Bilimler alanında “İstanbul” ana temalı ödüllü proje yarışması düzenlenecektir.

Bu yarışma ile birlikte; sosyal bilimlerin hayat alanlarına uygulanabilir, kişilerin ve cemiyetin sosyal sorumluluk kavramının ve vizyonunun geliştirilmesine katkı sağlayacak, cemiyetin ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimini destekleyecek projelerin üretilmesi amaçlanmaktadır.

Yarışma neticesinde, ortaya çıkarılan inovatif fikir, ürün ve iş planlarının uygulanabilir kılınması, inovatif ürün ya da hizmetlerin cemiyetin faydasına dönüştürülmesi ve ülke verimliliğine katkı sağlanması ve yeni iş alanlarının oluşmasına destek vermek hedeflenmektedir.

YARIŞMA TAKVİMİ:

YARIŞMA AŞAMALARI TARİH
*Proje Ön Taleplerinin Alınması 01 Kasım 2021
**Proje Raporlarının Son Teslimi 30 Kasım 2021
Jüri Ön Elemesinin Yapılması 1-3 Aralık 2021
Jüri Önünde Proje Sunumlarının Gerçekleştirilmesi 6-10 Aralık 2021
Final: Yarışma Ödül Töreninin Yapılması 13- 17 Aralık Haftası
(Gün Daha Sonra Belirlenecektir.)

* Başvurular http://tto.ticaret.edu.tr/ üzerinden alınacaktır. Ön Başvuru formu web sitesi üzerinden paylaşılacaktır.

**Proje raporunda, projelerin tamamlanmış şekilde sunulması gerekmektedir. Rapor formatı web sitesi üzerinden paylaşılacaktır.

YARIŞMA KAPSAMI:

Yarışmaya yalnızca İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencileri ve öğretim elemanları katılabilecektir.

Yarışma öğrenci projeleri ve öğretim elemanları projeleri olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirilecektir.

PROJE YARIŞMASI TEMALARI: Başvuru sahipleri bir proje ile aşağıda yer alan kategorilerden yalnızca bir tanesine başvuru yapabilir.

Yarışma Ana Teması: Yarışmaya başvurusu yapılacak olan projelerin ana temasının “İSTANBUL” olması gerekmektedir. İstanbul özelinde tasarlanan projeler değerlendirmeye alınacaktır.

Yarışma Alt Temaları
İstanbul’un Kültür Mirası
İstanbul’da Ticari Faaliyetler
İstanbul’da Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik
İstanbul’da Şehirlilik ve Şehir Kültürü
İstanbul Şehir Yönetiminde Dijital Dönüşüm
Pandeminin İstanbul’da Sosyal Etkileri ve Çözüm Önerileri
İstanbul Tanıtımında Medya ve İletişim Araçlarının Kullanılması
İstanbul’da Akıllı Sanayi ve Tarım Uygulamaları
İstanbul İle İlgili Diğer Sosyal Alt Temalar

BAŞVURU ŞARTLARI:

Proje ekibi bir veya birden fazla kişiden oluşabilir ancak ödül, ekip projelerinde belirtilen ekip liderine takdim edilecektir.
Proje daha önce başkası tarafından yapılmamış ve herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.
Öğrenci projelerine öğretim elemanları danışmanlık yapabilirler. Ancak projenin derece alması halinde proje ödülü öğrenciye verilecektir.
Proje sonunda rapor verilmesi zorunludur.
Projeler web sayfası üzerinde yer alan başvuru formu doldurularak gönderilecektir.
Final yarışmasına kalan projeler için yarışmacı/yarışmacılar internet sitesinde yayınlanan Proje Hakları ve Yükümlülükleri ve Gizlilik Sözleşmesini imzalayarak teslim etmelidir.
Proje özgün olmalı ve projenin etik uygunluğu (gerekli ise) yarışmacılar tarafından belgelenmelidir.
Üçüncü şahıslar ve taraflar hakkında açılacak kanuni ve hukuki süreçler, davalar ve yasal takipler yarışmaya başvuruda bulunmuş yarışmacı/yarışmacılar tarafından üstlenilecektir.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

Projeler öğrenci projeleri ve öğretim elemanı projeleri olarak iki kategoride değerlendirilecektir.
Değerlendirme ön eleme, jüri elemesi ve final elemesi olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilecektir.
Ön Eleme; Yayın, Araştırma Proje Koordinasyon (YAPKO) Kurulu tarafından başvuru formları üzerinden bir eleme gerçekleştirilecektir.
Jüri Elemesi; Ön elemeyi geçen proje sahipleri, 7 kişiden oluşan jüriye 15 dakikalık bir sunum gerçekleştireceklerdir. Jüri üyesi İşletme, Mühendislik, Hukuk, İnsan ve Toplum Bilimleri, Mimarlık ve Tasarım ve İletişim Fakültelerinden birer akademisyen ve Yayın, Araştırma Proje Koordinasyon (YAPKO) Kurulu Başkanı’ndan oluşmaktadır.
Final: Jüri elemesi sonucunda yarışmayı kazanan katılımcılar Sütlüce yerleşkesinde düzenlenecek olan ödül programında ilan edilecektir.
Yarışma döneminde pandemi sürecinin devam etmesi durumunda tüm süreçler online platform üzerinden gerçekleştirilecektir.

YARIŞMA ÖDÜLLERİ:
Yarışma ödülleri iki kategoride verilecektir.