Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜMÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK LİSANS /DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne aşağıda isimleri yazılı anabilim dallarına 2012-2013 Eğitim-Öğretim  Yılı  Bahar yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi alınacaktır. Adayların istenen evraklarla birlikte 14-16 Ocak 2013 tarihleri arasında  Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen yada posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Enstitümüz sorumlu değildir. İlgililere duyurulur.

ANABİLİM DALI ALES PUAN              TÜRÜ YÜKSEK   LİSANS (Kontenjan) KOŞULLAR DOKTORA(Kontenjan) KOŞULLAR
İşletme Eşit Ağırlık 10 Lisans mezunu olmak.
Yeni Türk Edebiyatı Sözel 3 Türk Dili ve Edebiyatı , Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü veya Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü lisans mezunu olmak  2 Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.
Eski Türk Edebiyatı Sözel 3 Türk Dili ve Edebiyatı veya Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü lisans mezunu olmak
Yeni Türk Dili Sözel 3 Türk Dili ve Edebiyatı veya Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü lisans mezunu olmak
Eski Türk Dili Sözel 3 Türk Dili ve Edebiyatı veya Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları  Bölümü lisans mezunu olmak
Yönetim Bilişim Sistemler (Tezsiz-Uzaktan Eğitim) Sayısal-Sözel-Eşit Ağırlık 25 Lisans Mezunu Olmak,Her Yarıyıl İçin 1.800 TL Harç Ücreti .

 

BAŞVURU KOŞULLARI A- Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları 1-İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı ve Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı  için Lisans Diplomasına sahip olmak, Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programıiçin Türk Dili ve Edebiyatı ,Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü veya Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü lisans mezunu olmak Eski Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programıiçin Türk Dili ve Edebiyatı veya Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü lisans mezunu olmak, Yeni Türk Dili ve Eski Türk Dili Yüksek Lisans Programları için Türk Dili ve Edebiyatı veya Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü lisans mezunu olmak 2-Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. 3-Lisans genel not ortalaması, tüm  programlar için en az 2,50/4.00 veya 65/100 olması gerekir. 4-İşletme, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili ve Eski Türk Dili Yüksek Lisans Programları için ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak gerekir. Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans için sözel, sayısal, eşit ağırlıklı puan türlerinden herhangi birinden 55 standart puan almış olmak gerekir veya ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilir. 5-İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak.

B- Doktora Programlarına Başvuru Koşulları 1-Yeni Türk Edebiyatı Doktora Programına başvuru için Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak. 2-ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak, yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce Fransızca ve Almanca dillerinin birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak gerekir. 3-ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 60 standart puana sahip olmak gerekir. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar, enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilir.

C- Tezsiz Yüksek Lisans Mezunlarının Doktora Programlarına Başvuru Koşulları: 1-Yüksek lisans genel not ortalamasının en az 3.50/4.00 veya 85/100 olması gerekir. 2-ÜDS’den en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak, yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak gerekir. 3-ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 60 standart puana sahip olmak gerekir veya ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilir. 4-Konusu ile ilgili bir alanda iki dönem süreli inceleme ve araştırma çalışması yaparak hazırladığı raporu enstitü yönetim kurulunca belirlenen üç kişilik bir jüri önünde başarıyla savunmak gerekir.

Ç- Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü: 1-İşletme, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili ve Eski Türk Dili Yüksek Lisans Programları için ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavından, başvuru yapılan programın puan türünden en az 55 standart puanı ya da ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde olan ve Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen puanlar ile adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak yazılı sınav sonucu değerlendirilerek öğrenci alınır. 2-Başvuran adaylar, değerlendirme öncesinde yabancı dil sınavına alınırlar.  ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olduğuna enstitü yönetim kurulunca karar verilenler bu sınavdan muaf tutulur.   3-Adayların yabancı dil sınavı ve  yazılı sınavının değerlendirilmesi, bilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve üç kişiden oluşturulan jürilerce yapılır. Yazılı sınavı jürisinde, adayların başvuru formunda belirttiği bilim dalının başkanı da yer alır.                                                                                                                                                                                                                                4-Yabancı dil sınavı; yabancı dilde yazılmış adayın bilim alanı ile ilgili 200 kelimelik bir metnin Türkçeye iki saat içinde, metnin anlamına sadık kalacak şekilde tercüme edilmesi suretiyle yapılır. Bu sınavda sözlük kullanılabilir. Yabancı dil sınavında başarı notu tam notun %60’ıdır. Yabancı dil sınavından muaf olmadığı halde sınava girmeyen veya sınava girerek başarısız bulunanlar yazılı sınavına alınmaz. 5-Yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %20’si ve yazılı sınavı puanının %30’u alınarak hesaplanır. Yazılı sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilerek adaya notu verilir. Yazılı sınavı notu, 60’ın altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede, 100 puan üzerinden en az 60 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir. 6-Lisansüstü programlara kabuldeki sıralamada puanların eşitliği halinde sırasıyla yazılı sınav notu, ÜDS ve ALES puanı fazla olana öncelik verilir. 7-ALES standart puanı 55’ten az olmamak koşuluyla başvurduğu yüksek lisans programını Üniversitede veya başka bir yükseköğretim kurumunda tamamladıktan sonra bir dönemden fazla ara vermemiş olmak şartıyla doktora eğitimine başvuran adaylarda yeniden ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Bu adayların kabulünde, yüksek lisans programına başvuru sırasındaki ALES standart puanları esas alınır. 8-Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı için dönemlik 1.800 (Bin sekiz yüz) TL. Harç ücreti yatırmış olmak. 9-Doktora öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %70’i ve yazılı sınav puanının %30’u alınarak hesaplanır. Yazılı sınav, 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve sınav notu 70’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede 100 üzerinden en az 70 puan sağlayanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir.

D- Başvuru için Gerekli Belgeler: 1-İşletme ve Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı için Lisans, Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı  için Türk Dili ve Edebiyatı , Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü veya Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü ,  Eski Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı için Türk Dili ve Edebiyatı veya Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, Yeni Türk Dili ve Eski Türk Dili Yüksek Lisans Programları için Türk Dili ve Edebiyatı veya Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümlerinden alınmış Mezuniyet Belgesi veya bu belgenin Enstitüce onaylı örneği. (Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak eşdeğerlik belgesi) 2-Lisans Not Durum Belgesi (Transkript) aslı veya Enstitüce onaylı örneği. 3-2 adet vesikalık fotoğraf (yönetmeliğe uygun), 1 adet zarf ve iadeli taahhütlü posta pulu 4-(ALES) sonuç belgesi aslı veya Enstitüce onaylı örneği. 5-Erkek öğrenci adayların askerlik durum beyanı  6-Öğrenim amaçlı ikametgâh beyanı

*  Posta yoluyla müracaat edecek adaylar elektronik ortamda bulunan başvuru formunundan çıktı alarak doldurduktan sonra, istenilen belgelerle birlikte en geç 16 Ocak 2013 günü saat 17.30‘a kadar  Enstitümüze ulaşacak biçimde  gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca posta yoluyla müracaat eden adaylar sınavlarının yapılacağı gün Sınav Giriş Belgesini almak üzere Enstitü Öğrenci İşleri bürosuna başvurabilirler.
* Şahsen başvuru yapacak adaylar elektronik ortamda bulunan başvuru formundan çıktı alarak  doldurduktan sonra istenilen belgeler ile birlikte 16 Ocak 2013 günü saat 17.30‘a kadar Enstitü Öğrenci İşleri bürosuna başvurmaları gerekmektedir.

E- Yabancı Dil Sınavı ve Yazılı Sınav

Yabancı Dil ve Yazılı sınavlar aşağıda belirtilen gün ve saatlerde; Sınav Giriş Belgelerinde belirtilecek yerlerde yapılacaktır.


Yabancı Dil Sınavı Saat Yazılı Sınav Saat
Yüksek Lisans 21 Ocak 2013 Pazartesi 10:00 23 Ocak 2013 Çarşamba 10:00
Doktora 23 Ocak 2013 Çarşamba 14:00

NOT : 1-Başvuru belgelerinden bir tanesinin eksik olması halinde müracaatlar kabul edilmeyecektir.  2-Başvuru bilgilerinin yanlış beyan edilmesi halinde öğrenciler kesin kayıt hakkından yararlanamayacaklardır. 3-Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmeyecektir. 4-Yabancı dil sınavı sonucu 22 Ocak 2013 tarihinde, yazılı sınavı sonucu 25 Ocak 2013 tarihinde ilan edilecektir. 5-Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, 11-15 Şubat 2013 tarihleri arasında kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 6-Bartın Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi arasında yapılan protokol gereği İşletme yüksek lisans program iki Üniversite arasında ortak yürütülecektir.   7- Daha fazla bilgi edinmek için Enstitü Sekreterliğine başvurulabilir.  Sosyal Bilimler Enstitüsü Tel: [(0 378) 223 54 36]