Sosyal Bilimler Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar Çalıştayı

Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar

Sosyal Bilimler Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar Çalıştayı

“Eğitim, kıvılcımla ateş yakmaktır, boş bir kabı doldurmak değildir.” (Sokrates)
Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri karşılıklı olarak birbirine bağımlı ve birbirinin başarısını
etkileyen faktörlerdir. Bu bağın önemini tekrar gündeme getirmek, değişen teknolojik gelişmelerle
birlikte hedef kitlenin ihtiyaçlarını ve taleplerini de göz önünde tutarak, sosyal bilimler eğitim ve
öğretiminde yenilikleri tartışmak üzere bir araya geliyoruz.

Günümüzde akademik öğretimde karşılanması gereken şartlar son derece talepkâr hale gelmiştir.
Ortaya çıkan karmaşık siyasal, ekonomik ve sosyal problemler, teknolojinin etkin kullanımı eğitim
öğretim faaliyetlerinde aktarılan bilginin içeriğini ve kapsamını etkilemektedir. Bununla birlikte
gelişen teknoloji ve e-öğrenme yöntemleri sayesinde Türkiye’de yaygın olan hiyerarşik öğrenme
biçimlerinin etkinliğinin giderek azaldığı görülmektedir. Akademik eğitimde, üniversite diploması
programının dışında öğrencilerin günümüz dünyasının gerektirdiği becerileri edinmesi elzem öneme
sahiptir. Günümüz dünyasında öğretim becerileri sadece sınıfta verilen bilgiyi ve bireysel seviyeyi
tespit etmek üzerine tasarlanmamakta, bunun ötesinde, seviye tespit ve değerlendirmelerinin
standartlaşması, grup çalışması ve liderlik becerilerini de gerektirmektedir. Bununla birlikte farklı
öğrenme becerilerine sahip öğrencilerin tek bir grup içinde bulunması da Türkiye’de sık karşılaştığımız
bir durumdur. Bu çalıştayın amacı, farklı öğrenme becerilerine sahip bireylerin aynı grup içinde ders
alması durumunda, öğretim yöntemlerini çeşitlendirerek nasıl daha verimli olunabileceği konusunda
beyin fırtınası yapmak ve öğrencileri kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu gönüllü olarak almayı,
öğrenmeyi keyifli ve heyecanlı bir etkinlik haline getirmeyi teşvik etmektir.

Bu doğrultuda karşımıza öğretim, e-öğrenme ve kalite yönetimi üçgeni içinde öğrencilere
kazandırılabilecek becerilerin çeşitlendirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, biz
akademisyenlerin öğretim yöntemlerini çeşitlendirme, değişen ve gelişen bilgi teknolojilerine adapte
olma ve öğrencilerin gelecekte ihtiyaç duyabilecekleri yetenekleri belirleme ve bu becerileri
edinmelerine destek olma sorumlulukları bulunmaktadır.

Bu sorumluluğun bilincinde olarak, öğretim tekniklerini çeşitlendirmek üzere sizleri beyin fırtınası
yapmaya davet ediyoruz. Derslerinizde uyguladığınız yöntemleri paylaşmak, karşılaştığınız sorunlara
çözüm bulmak, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde uygulanan yöntemler hakkında fikir sahibi
olmak istiyorsanız Sosyal Bilimler Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar Çalıştayı’na davetlisiniz.
İstanbul Gedik Üniversitesi’nin düzenlediği Yükseköğretimde Sosyal Bilimler Eğitimi Çalıştayları
dizisinin ilki 12 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir. Katılımcılar çalıştayda ders verme
teknikleri üzerine 15-20 dakikalık bildiriler sunabileceği gibi tecrübelerini aktarabilir, ders içinde
yönetmekte zorlandıkları konuları gündeme getirebilir ve meslektaşlarının tecrübelerinden
faydalanabilirler.

Aşağıda başlıkları verilen oturumlarda aktarılan sunumlardan sonra, katılımcıların bilgi ve
deneyimlerini paylaşacağı bir atölye çalışması gerçekleştirilecektir. Sunum özetlerini ve atölye
çalışmasının sonuçlarını içeren rapor daha sonra katılımcılarla paylaşılacaktır. Çalıştayda ele alınacak
alt başlıklar aşağıda verilmekle birlikte bunlarla sınırlı değildir:

ETKİN VE VERİMLİ ÖĞRENME
Öğretim ve öğrenme ilişkisi
– Öğrenci motivasyonu
– Sınıf içi tartışmaları yönetmek

Teori ve Pratik Arasındaki Bağ
– Vaka Analizi
– Saha Araştırması (anket, mülakat yaptırma)
– Araştırma odaklı eğitim (öğretim üyelerinin motivasyonu)
* Akademik öğretimin temel bir özelliği, sürekli olarak araştırmaya uygun olarak geliştirilmesinin
gerekmesidir. Öğretim becerileri ayrıca yetkinliğe dayalı müfredatın tasarımını ve geliştirilmesini de
kapsar.

İnternet Çağında Eğitim
– Doğru bilgiye erişim
– Sosyal medya kullanımı
– Akıllı telefon kullanımı

Grup Büyüklüğü
– Küçük gruplara ders vermek (10-20)
– Ortak ölçekli gruplara ders vermek (20-50)
– Büyük gruplara ders vermek (50 ve üzeri)

Performans değerlendirme / sınavlar
Çalıştay dili Türkçe’dir. Tebliğ sunmak isteyen adayların sunum özetlerini 1 Mart 2019 tarihine kadar
[email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir. Kabul edilen tebliğ önerileri
ve çalıştay programı 25 Mart 2019 tarihinden itibaren https://www.gedik.edu.tr/ adresinde
yayınlanacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin