Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencilerine Yurt İçi Araştırma Projeleri Eğitimi

Araştırma Projeleri Eğitimi
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencilerine Yurt İçi Araştırma Projeleri Eğitimi

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programınca desteklenen ve 27-30 Mayıs tarihleri arasında çevrim içi yapılacak olan “Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerine 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Eğitimi” başlıklı bilimsel etkinlik.

Etkinliğin katılımcıları, toplam 4 günlük faaliyet boyunca hem bilimsel araştırma yapma ve yönetme süreciyle ilgili kuramsal bir eğitim alacak, hem de bilim kurulu üyesi / danışman olarak etkinlikte görevli alanında uzman öğretim üyeleri rehberliğinde sosyal bilgilerin konu alanları ile ilgili proje önerisi hazırlama çalışması yapacak ve hazırlanan bu önerilerin bir sonraki ilk TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programına proje başvurusu olarak sunulması hedeflenmektedir.

Etkinliğin Genel Amaçlar:

Katılımcıları;

 • Bilimsel kariyer yapmaya yönelik teşvik etmek,
 • Bilimsel sorgulama ve araştırma yapmaya yönlendirmek,
 • Bilimsel çalışmalarda etik sorunlar hakkında bilgilendirmek,
 • Bilimsel bir çalışmayı planlama, uygulama ve yürütmelerini sağlamak,
 • Kendilerine sağlanan danışmanlık hizmetini içselleştirerek, ilerleyen yıllarda kendi öğrencileriyle yapacakları çalışmalara yansıtabilmekle ilgili bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlamaktır.

Etkinliğin Özel Amaçları:

Bu kurs sonunda katılımcılar;

 • Kendi konu alanlarında bilimsel bir fikri proje önerisi haline getirebilecek,
 • Problemin çözümüne yönelik bilimsel yaklaşımların farkında olacak ve bağlama uygun bilimsel yaklaşımlar geliştirebilecek,
 • Problemi araştırmak amacıyla proje tasarımı ve planlamaya yönelik temel becerileri kullanabilecek,
 • Projeye yönelik çalışma ekibi oluşturabilecek,
 • İlgili süreçte gözlem yapma, ölçme araçlarının geliştirilmesi ve elde edilecek bulguları sınıflama, elde edilen bu bulguları yorumlama yeterliği kazanabilecek,
 • İlgili yorumlara dayalı olarak ve literatürle karşılaştırmalı tartışmalarla sonuç çıkarma becerisine sahip olabilecek,
 • Problemin çözümüne karşılık gelen sonuç hakkında karar verebilecek ve sonucun genellenebilirlik düzeyini belirleyebilecek,
 • Proje raporlama becerisi kazanabilecek ve projenin yazılı, görsel ve sözel sunumu için ilgili yeterliklere sahip olabilecektir.

ETKİNLİĞİN KAPSAMI

     Etkinliğin Genel İçeriği:

 • Bilim ve Araştırma (Bilimin Doğası ve Felsefesi)
  • Proje Yönetimi
  • Bilgiye Erişim
  • Sosyal Bilgilerde Proje Yaklaşımı
  • Bilimde Etik
  • İletişim ve Etkinlikler
  • Bilimsel Verilerin Değerlendirilmesi (İstatistik)
  • Sunum Teknikleri ve Poster Hazırlama
  • Araştırmaların Raporlanması
 • Danışman öğretim üyelerinin kendi ilgi/çalışma alanlarına yönelik tanışma sunumları,
 • Öğrenci ve öğretmenler tarafından geliştirilmiş proje örneklerinin incelenmesi,
 • Proje konusunu belirleme ve hazır bulunuşluk düzeyini artırmaya yönelik görüşmeler
 • Sanatsal Etkinlikler
  • Sosyal Etkinlik
  • Proje Önerisi Hazırlama

Proje Sunumları ve Değerlendirme

Hedef Kitle

Etkinliğin hedef kitlesini; Eğitim Fakültelerinin Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının 2. ve 3. sınıflarında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır.

Bu bağlamda bilimsel etkinlikle ilgili duyuru afişleri, sosyal medya ve ilgili Bölüm Başkanlıkları aracılığıyla katılımcı adayı öğrencilerle paylaşılmıştır. Bu yolla, planlanan kurs kapsamında yukarıda sıralanan konulara ilgisi olan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans programı öğrencilerininhttps://rizelisansogrenciprojesi.wordpress.com web sayfasındaki Başvuru Formunu en geç 15 Mayıs 2021 günü saat 23:59’a kadar doldurmaları istenecektir.

Etkinliğin hem yaygın etkisini arttırabilmek hem de ülke çapındaki farklı üniversitelerde okuyan öğrencilere nicelik ve cinsiyet açısından fırsat eşitliği sağlayabilmek amacıyla, her kurum için biri bayan ve diğeri erkek olmak üzere 2 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Bu şekilde etkinlik için en çok başvuru yapılan 15 üniversiteden asil olarak 30 ve diğer üniversitelerden yedek olarak 15 katılımcının seçilmesi planlanmaktadır. Katılımcı seçiminde dikkat edilecek kriterler etkinlik web sayfasında duyurulmuştur.  Bu süreçte, katılımcıların doldurdukları başvuru formundaki yazılı beyanları esas alınmak koşuluyla; (i)yabancı dil seviyeleri ile bilgisayar okuryazarlık düzeylerinin iyi, (ii) akademik not ortalamalarının yüksek olması ile (iii) bir proje fikrine sahip olma ve bu fikri gerekçelendirebilme (iv) daha önce benzer bir etkinliğe katılmamış olma  (v) TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) veri tabanına kayıtlı olmak öncelikli tercih sebebi olacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin