Sosyal Bilgiler öğretmenleri için TÜBİTAK Eğitim Başvurusu

Sosyal Bilgiler Öğretmenleri
TÜBİTAK 4005

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Yeterliliklerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Uygulamaları II

Projenin hedef kitlesi Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan kadrolu Sosyal Bilgiler Öğretmenleridir. Projede katılımcı olarak yer almak isteyen öğretmenlerin seçimi ilan edilecek kriterler ışığında proje yürütücüsü ve proje uzmanları tarafından yapılacaktır.

Proje yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Proje uygulaması Küçükçekmece Öğretmenevinde gerçekleştirilecektir.

Proje Amacı
Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterliliklerinin geliştirilerek günümüzde eğitimde yaygın olarak kullanılmaya başlanılan teknolojiyi Sosyal Bilgiler eğitimi ile bağdaştırmalarını, öğrencilerin teknolojiye yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmelerini, yenilikçi öğretim yöntemleri kullanarak yenilikçi öğrenme ortamları tasarlamalarını sağlamayı amaçlamıştır.

14 Kasım- 21 Kasım (7 gün) 2021

ETKİNLİKLER
Grup Arkadaşlarımı Dramayla Tanıyorum
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi nedir?
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Odaklı Öğretim Tasarımı
Sosyal Bilgilerde Etkili Sunum Araçlarının Kullanımına Yönelik Uygulamalar
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Alan-İçerik Bilgisinin Akademik Çalışmalar Bağlamında Geliştirilmesi
Sosyal Bilgilerde Teknoloji Destekli Kavram ve Zihin Haritaları Uygulamaları
Teknoloji Destekli Sınıf Yönetimi Uygulamaları
Sosyal Bilgilerde Öğrenci Merkezli Yöntem ve Teknik Uygulamaları
Sosyal Bilgilerde Çoklu Ortam Öğrenme Ortamları ve Etkileşimli Video Tasarımı
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Teknoloji Destekli Değerlendirme Araçları
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
Sosyal Bilgilerde Kodlama Uygulamaları
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Sanal Müze Uygulamaları
Görsel Ders İçeriği Olarak Dijital Diyaloglar-Hikâyeler Hazırlama
Sosyal Bilgilerde Etkili Grafik Tasarım Araçlarının Kullanımına Yönelik Uygulamalar
Öğretim Materyali Olarak Kısa Film Çekim Tekniklerinin Sosyal Bilgilerde Uygulanması
Sosyal Bilgilerde Oyunlaştırma Uygulamaları
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Etkili Uzaktan Eğitim Uygulamaları

SON BAŞVURU TARİHİ: 24 EYLÜL 2021

Proje Yürütücü
Dr. Yakup AYAYDIN

TÜBİTAK 4005 SOSYAL BİLGİLERDE TPAB UYGULAMALARI II PROJE BAŞVURUSU

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

2 × 3 =