SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

“Değişen Dünyada Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitiminde Yeni Yönelimler ve Sorunlar”

20-22 Nisan 2012

Marmara Üniversitesi

     Değerli sosyal bilgiler eğitimcileri, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği olarak Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu: Değişen Dünyada Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitiminde Yeni Yönelimler ve Sorunlar başlıklı bir bilimsel toplantı düzenlenecektir. Sempozyumun amacı; son yıllarda sosyal bilgiler/vatandaşlık eğitimi alan(lar)ında meydana gelen gelişmeler ve sorunları, ulusal ve küresel sosyal, ekonomik, kültürel, politik,  vd alanlardaki hareketler bağlamında ve teori – uygulama ekseninde tartışmaktır. Böylece ülkemiz ve insanlık için barış, adalet, refah ve demokrasinin egemen olduğu bir dünyanın inşasına çalışma misyonumuzun gerçekleşmesi yolunda bir adım atmak istiyoruz.

    Sempozyumumuza bildiri sahibi ve dinleyici olarak katılımınız, gerçekleştireceğimiz etkinliğin bir bilim şölenine dönüşmesini sağlayacaktır. Görüşmek dileğiyle.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi – Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği

İstanbul, 20-22 Nisan 2012

Düzenleme Kurulu Eş Başkanları
Prof. Dr. Cemil Öztürk ve Yrd. Doç. Dr. Bülent Tarman

Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği

www.sosyalbilgiler.org

Detaylı bilgi için: