Sorumluluk Maceralarım eTwinning Projesi

Logo 12

 

PROJE ORTAKLARIMIZ 

Güneş TEMEL

Zuhal ER

Erdal ALTUNDAL

Sadiye MEHMETOĞLU

Selma SEYMEN

Servet ÖZEN

Çiğdem YILMAZ

Cansu Ece ŞAHİN

 

PROJE HEDEFLERİMİZ

Öğrencilerin;

• Sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.

• Akranlar arası işbirliği yapmalarını sağlamak.

• Sosyalleşmelerini sağlamak.

• Kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmek.

• Yardımlaşmanın önemini kavramalarını sağlamak.

• Sağlıklı yaşam becerileri kazandırmak.

• Aile ve çevre ile ilişkilerini geliştirmek.

• Problem çözme becerisi geliştirmelerini sağlamak.

• Doğayı ve hayvanları korumaya karşı duyarlılık kazanmalarını sağlamak.

• İş bölümü yapmanın önemini kavramalarını sağlamak.

• El becerilerini geliştirmek.

• Çevreyi koruma amacıyla yapılan faaliyetlere gönüllü olarak katılmalarını sağlamak.

• Web 2.0 araçlarını etkin şekilde kullanmalarını sağlamak.

 

BEKLENEN SONUÇLAR

Proje sonucunda öğrenciler;

• Sosyal yaşamda sorumluluk alır, iş bölümü ve iş birliği yapmayı öğrenir.

• Doğayı ve canlıları korur, çevreye karşı duyarlı olur.

• Sağlıklı beslenme ve sporun önemini kavrar.

• Özgüven sahibi bireyler olup kendilerini doğru bir biçimde ifade eder.

• Karşılaştıkları problem durumuyla ilgili çözümler sunarak ve bu çözümleri uygulamaya geçirir.

• Web 2.0 araçlarını kullanımını öğrenerek uygular.

 

Cansu Ece ŞAHİN