Somut Olmayan Kültürel Mirası Somutlaştırmak Çocuk Kongresi

Adana Bilim ve Sanat Merkezi olarak İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz sahipliğinde yukarıda bahsedilen genel çerçevede bu yıl birincisini düzenleyeceğimiz Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrencileri Arası Sosyal Bilimler Proje Yarışması ve Atölye Çalışmaları – Çocuk Kongresi´ne tüm idareci, öğretmen, öğrenci ve halkımız 24 Nisan 2013 Çarşamba günü saat 09:00´da Ç.Ü. Mithat ÖZSAN Amfisi´nde yapacağımız açılış törenine davetlisiniz.
ADANA- Somut Olmayan Kültürel Miras; sözlü anlatımlar, sözlü gelenekler, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, ritüel ve festivaller, halk bilgisi, evren ve doğa ile ilgili uygulamalar, el sanatları geleneği gibi kültürel ürünleri ve üretim süreçlerini ifade eden kavramdır.
Teknolojik gelişmeler, kültür değişmeleri ve küreselleşen dünyanın bir olgusu olarak ortaya çıkan kitle kültürü, insanlığın binlerce yıllık sözel kültürel belleğinde korunan büyük bir kültürel birikimi yok etmektedir. Bu birikim, UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras olarak adlandırılmakta ve gelecek kuşaklar için korunması gereken kültür varlığı olarak tanımlanmaktadır. Somut olmayan kültürel mirasın korunması düşüncesi, 17 Ekim 2003 tarihinde UNESCO Genel Kurulu’nda imzalanan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’yle ülkeler için bir uluslararası sorumluluk alanı haline gelmiştir. Türkiye, 2006 yılında bu sözleşmeye taraf olmuş ve sözleşmenin yönetim kurulu niteliğindeki hükümetler arası komiteye seçilmiştir.
Adana Bilim ve Sanat Merkezi olarak İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz sahipliğinde yukarıda bahsedilen genel çerçevede bu yıl birincisini düzenleyeceğimiz Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrencileri Arası Sosyal Bilimler Proje Yarışması ve Atölye Çalışmaları – Çocuk Kongresi´ne tüm idareci, öğretmen, öğrenci ve halkımız 24 Nisan 2013 Çarşamba günü saat 09:00´da Ç.Ü. Mithat ÖZSAN Amfisi´nde yapacağımız açılış törenine davetlisiniz.