SOLUCANLAR İŞ BAŞINDA, ORGANİK GÜBREM KAPIMDA

Proje Adı: SOLUCANLAR İŞ BAŞINDA, ORGANİK GÜBREM KAPIMDA

Proje Amacı: Evlerde oluşan organik atıkların merkzezi toplama sistemi ile toplanıp kompostlaştırılması ve elde edilen kompostun solucan kullanılarak organik gübreye çevrilmesi.

Giriş: Organik atıkların kompostlanması yöntemleri genelde

Havalandırmalı statik yığın kompostlama yöntemi,

Havuz içi kompostlama yöntemi,

Sıralı yığında çevirici sistem ile kompostlama yöntemi gibi yöntemlerdir.

Ama bu yöntemlerde bile hala eksiklikler vardır. Mesela kompostu havalandırmak için bile traktör kullanılır ama buda yine traktörün fosil yakıt yakmasına sebep olur. Ama bu işi doğanın kendisine yaptırmak en çevreci çözüm olacaktır. Bu yüzden solucanlar ile kompostlama işlemi çok daha çevreci ve verimlidir.

Kullanılan Yöntem: Evlerden arta kalan organik atıklar bir boru yardımıyla depoya iletilir. Oradan da kompost olmak üzere bekleme tankına (kompost tankına) gönderilir. Çürüme tamamlanana kadar orada bekletilir. Çürüme tamamlandıktan sonra kompost soluncanla buluşturulur. Yaklaşık 2 ay sonra kompostun gübreleşmesi tamamlanır. Solucan gübreden ayrıştırılır. Bu yöntem ile her türlü tarım kültürünü ve toprağın verimliliğini %30 oranında arttırır. Yapısı gereği ile toprağın pH?ını düzenler ve nemini düzenler. Havalanmayı sağlarken, su tutma kapasitesinin yüksekliği topraktaki su stresini minimize eder.İçeriğindeki bitki besin maddeleri suda yavaş çözülerek bitkilerin uzun zaman beslenmesini sağlar. Özellikle kimyasallarla kirlenmiş, kuvvetini ve canlılığını yitirmiş, yorulmuş toprakların ıslahını sağlar. Yapısında bulundurduğu çok sayıdaki bakteri sayesinde topraktaki zararlı bakterilerle rekabet eder ve onların zararlı etkilerini ortadan kaldırır. Hastalıklara karşı direnç sağlar. Yabani ot tohumu içermediğinden; ürün, besin değerini yabani otlarla paylaşılmaz. Gübresinde bakterilerin bitkiye verdiği direnç, bitkiden ürüne geçeceğinden; kaliteli, gerçek aromalı, bol verimli ve uzun ömürlü ürün sağlar. Asitli, kumlu toprakların parçacıklarını birbirlerine bağladığı gibi ağır killi topraklarda parça bağlılığını gevşeterek gözenekli yapıyı arttırır.Toprakların bitki gelişimi için daha uygun bir yapı kazandırmaktadır. Yapısı nedeniyle toprak havalanmasına uygun etki yapmaktadır. Tohumların erken filiz vermesini sağladığı gibi güçlü (gövde kalınlığı, yaprak yeşil oranı, yaprak sayısı, çiçek miktarı ve ürün miktarı ) ve önce verim alınmasını sağlar. Solucan gübresi kullanılan topraklarda uzun süre humusun toprakta parçalanması devam ettiğinden, oluşan karbondioksit ve organik asitler, bitki besin maddelerinin bitkiler için faydalı hale geçme süresini uzatır.

SOLUCAN GÜBRESİ %100 ekolojik ve non-toksiktir.

GÜBRESİ kokusuzdur.

SOLUCAN GÜBRESİ ile yetiştirilmiş bitkilerde nitrat kalıntısı bulunmaz.

SOLUCAN GÜBRESİ suyu, havayı ve toprağı kirletmez.

Proje Takvimi:

Eylül-Ekim: Organik atık kompostlama yöntemlerinin araştırılması

Kasım-Aralık: Solucanlar yardımıyla gerçekleşen kompostlama ve gübre oluşumu aşamalarının incelenmesi

Ocak- Şubat: Elde edilen organik gübrenin tarım alanında kullanılıp denenmesi

Mart – Nisan: Evlerde oluşturulacak toplama sisteminin ve kompost tankının tasarlanması

Bütçe: Atık toplama sistemi için: 5000 TL.

Sonuçlar: Solucanlar yardımı ile organik evsel atıklardan organik gübre oluşturma sistemi ile ekonomik karşılığı olmayan organik atıklar, ekonomik karşılığı olan organik gübreye dönüşür. Hem çevre kirliliği önlenmiş olur, hem de çöp atık alanlarının organik atık içeriği azalacağından metan gazı patlamaları, mikrobik olaylar ve koku şikayetleri azalmış olur. Ayrıca solucan popülasyonu içinde uygun bir yuva yaratılmış olur.

Kaynaklar: