SOLAR-ERA.NET Güneş Enerjisi Ar-Ge Projeleri 2016

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLARERA.NET,

Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda sanayi
uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. SOLAR-ERA.NET projesi, güneş enerjisinden elektrik eldesi konusunda tematik alanların belirlenmesini, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi (PV and CSP) üzerine uluslararası ArGe işbirlikleri için ayrılan yerel ve bölgesel desteklerin yönlendirilmesini ve ulusal destek
mekanizmaları arasında uzun süreli işbirliklerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

ÇAĞRI HAKKINDA BİLGİ
SOLAR-ERA.NET kapsamında, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi teknolojileriyle ilgili alanlardaki Ar-Ge projelerinin destekleneceği bir çağrı başlatılmıştır. Çağrıya katılan ülkeler arasından en az iki sanayi kuruluşunun yer aldığı projelerin desteklenmesine öncelik verilecek ve bir projenin seçilebilmesi için en az iki ülke tarafından desteklenmesi gerekecektir.

ÇAĞRIYA KATILAN ÜLKELER:
Türkiye, Avusturya, Belçika (Flaman ve Valon Bölgeleri), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Finlandiya, Fransa, Almanya, İsrail, Hollanda, Polonya, İspanya ve İsviçre’dir.

ÇAĞRI KONULARI
Çağrı kapsamında fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi ile ilgili aşağıda belirtilen çağrı konularındaki Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Fotovoltaik
– İnorganik ince film hücre ve modül üretimine yönelik yenilikçi prosesler
– Binalara entegre fotovoltaik (BIPV) elemanların tasarım ve üretimine yönelik özel modüller
– Yüksek kapasiteli fotovoltaik sistemlerin (PV) kullanımı ve şebekeye entegrasyonu
– İleri nesil c-Si hücrelerini içeren yüksek verimli fotovoltaik (PV) modüller
– Cam ve kapsülasyon malzemeleri
– Yoğunlaştırıcı fotovoltaik sistem teknolojisi
– Si hammaddesi, kristalizasyonu ve levhalaması
– Organik güneş pilleri, perovskitler ve diğer gelişmektede olan kavramlar

Konsantre Güneş Enerjisi
– Konsantre güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik sistem komponentlerinde verim artırımı ve maliyet düşürülmesi
– Konsantre güneş enerjisinden elektrik üretim sistemlerini konvansiyonel ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak enerji elde eden sistemlerle birlikte kullanan enerji üretimine yönelik tesisler
– Güneşten termal enerji (STE) üretim tesislerine yönelik yeni sıvıların geliştirilmesi

ÇAĞRI TAKVİMİ
11 Nisan 2016, 17:00 CET: Proje ön başvurularının son teslim tarihi.
15 Haziran 2016: Ön başvuru yapan kuruluşlara geri dönüş
5 Eylül 2016, 17:00 CET: Proje önerilerinin son teslim ve başvuru tarihi.
Aralık 2016 / Ocak 2017: Desteklenecek projelerin belirlenmesi.
Ocak – Şubat 2017: Projelerin başlaması.

PROJE ÖNERİLERİNİN SUNULMASI
SOLAR-ERA.NET başvuru süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür. www.solar-era.net internet adresindeki form İngilizce doldurulacak ve ortak kuruluşlar adına, proje koordinatörü tarafından, 11 Nisan 2016 (saat 17:00 CET1 ) tarihine kadar proje ön başvurusu ve 5 Eylül 2016 (saat 17:00 CET) tarihine kadar proje önerisi SOLAR-ERA.NET sunucusuna yüklenecektir.

TÜRKİYE’DEN KATILAN FİRMALAR
Çağrıya katılan Türk firmalar, uluslararası başvuru ile eş zamanlı olarak, TÜBİTAK’ın 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına başvuracaktır.

1509 ULUSLARARASI SANAYİ Ar-Ge PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
Programa, sektörüne ve büyüklüğüne bakılmaksızın, firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvurabilmektedir. Programda hibe şekilde destek verilmektedir. Destek oranı büyük firmalar
için %60, KOBİ’ler için %75’tir. Ayrıntılı bilgi www.tubitak.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

AYNI PROJEDE TÜRKİYE’DEN BİRDEN FAZLA KURULUŞ OLMASI
SOLAR-ERA.NET’e sunulan bir projede Türkiye’den birden fazla kuruluşun yer alması halinde, bu kuruluşların 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına ortak proje önerisi sunması gerekmektedir. (NOT: Sunulacak projelerde en az bir yabancı proje ortağı kuruluşun olması şarttır).

CET: Central European Time

ÇAĞRI ve SOLAR-ERA.NET HAKKINDA BİLGİ İÇİN:
solar-era.net
tubitak.gov.tr