Sokak Hayvanlarına İnovatif ve Sürdürülebilir Yaşam Evi Tasarım Yarışması

Sokak Hayvanlarına İnovatif ve Sürdürülebilir Yaşam Evi Tasarım Yarışması

Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği “Sokak Hayvanlarına İnovatif ve Sürdürülebilir Yaşam Evi Tasarım Yarışması” için başvurular başladı.

Son Başvuru Tarihi: 25 Aralık 2017
Minik dostlarımıza yaşam alanları için inovatif çözümleriniz varsa 25 Aralık 2017 tarihine kadar yarışmaya katılabilirsiniz.

Kayıt ve Proje Teslim
Öğrenci belgesi, kimlik fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğrafın inovasyonmerkezi@besiktas.bel.tr e-posta adresine gönderilmesiyle kayıt süreci başlamaktadır. Kaydın tamamlanmasının ardından katılımcının e-posta adresine onay maili gönderilerek, proje yükleme işlemleri ile ilgili gerekli bilgiler iletilecektir.

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışmaya katılım için ön şart, T.C. vatandaşı olmak, T.C. üniversitelerinde lisans ya da yüksek lisans öğrencisi olmak. T.C. vatandaşı olmayan kişiler için ise T.C. üniversitelerinin aşağıda belirtilen ilgili bölümlerinde öğrenci olmak.
• Yarışma, T.C. üniversitelerin Güzel Sanatlar ve Mimarlık fakültelerinde; Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj ve İç Mimarlık bölümlerine kayıtlı lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır. (Görsel İletişim Tasarımı ve tasarıma ilgi duyan üniversite öğrencileri de dâhildir)
• Katılımcılar bireysel veya grup halinde en fazla 1 proje ile katılabilirler.
• Grup katılımları ise en fazla 3 kişiden oluşabilir.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
SOKAK HAYVANLARINA İNOVATİF VE SÜRDÜRÜLEBİLİR
YAŞAM EVİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAME 2017

ORGANİZASYON
Sokak hayvanlarına inovatif ve sürdürülebilir yaşam evi tasarım yarışması sırası ile;
– Beşiktaş Belediyesi
– Beşiktaş ilçesi Üniversite Öğrencileri
Tarafından ülkemizdeki üniversite öğrencilerin katılımı ile gerçekleşecektir.

AMAÇLAR
– Beşiktaş ilçesinin sokakları ve parklarındaki hayvanlara yapılacak olan hayvan evleri
için inovatif fikirler üretilmesi,
– Dünya şehirleri, Türkiye, Beşiktaş ilçesi ve seçilen yere ait, basit, eğlenceli, yeşile dost
inovatif tasarımlarla, sokak hayvanlarına yaşam alanı çözümü sağlamak,
– Üniversite öğrencilerinin yenilikçi fikirlerini desteklemek,
– Ülkemizin ihtiyacı olan, hayvan hakları bilincine destek vererek, katma değeri yüksek,
özgün ve sürdürülebilir tasarımlara zemin hazırlamak,
– Belediye ve Derneklerle Üniversite Öğrencilerini buluşturmak,
– Türkiye’ de inovatif tasarım kültürünü yaygınlaştırmak ve özendirmek,

KİMLER KATILABİLİR
– Yarışma katılımı için ön şart, T.C. vatandaşı olmak ve T.C. vatandaşı olmayan kişiler
için T.C. üniversitelerinin sözü edilen ilgili bölümlerinde öğrenci olmak
– Yarışma, ülke sınırlarındaki üniversitelerin, güzel sanatlar ve mimarlık fakültelerinde,
Mimarlık, Endüstriyel Tasarım Bölümleri, Şehir Bölge Planlama Bölümleri, Peyzaj ve İç
Mimarlık Bölümlerine, kayıtlı lisans ve bu bölümlerle alakalı yüksek lisans
öğrencilerine açıktır. (Görsel İletişim Tasarımı ve Tasarıma ilgi duyan üniversite
öğrencileri dâhildir)
– Yarışmaya grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak
bir katılımcının belirlenmesi gereklidir.
* Yarışmaya, grup üyelerinin üst maddesindeki şartları sağlaması
gerekmektedir.
*Katılımcılar için yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

Kayıt için;
* inovasyonmerkezi@besiktas.bel.tr adresine, başvuru formu, öğrenci belgesi,
kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğrafın yollanması
* Grup olarak katılımcılarda, ekip liderinin ismi ile oluşan bir dosya ve
Üniversitesinin ismi.
* ( Feride Akdik_ İTÜ ) dosya içinde kişi başı tek PDF oluşturularak öğrenci
belgeleri, kimlik fotokopileri, grup üyelerinin fotoğrafları
* Evrakın OKUNAKLI olmaları kesin kayıt için önemlidir
* Cevap mailleri sizlere, kayıt numarası ve alan haritası DWG şeklinde olacaktır.

TAKVİM
Son Başvuru Tarihi : 25 Aralık 2017 Pazartesi
Ön Eleme Toplantısı : 26 Aralık 2017 Salı
Jüri Değerlendirme Toplantısı : Aralık ayının 4. haftası
Ödül Töreni : Ocak 2018

Ön Eleme Toplantısı kapalı biçimde yapılacaktır
*Jürü Değerlendirme Toplantısı, açık ve her bir katılımcının inovatif tasarımını
anlatması için 7 dakikası olacaktır
*Ödül Töreni Ocak ayı içinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce belirlenecek bir
tarihte düzenlenecektir.
*Tarihlerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde güncel tarihler Beşiktaş
Belediyesi web sitesi üzerinden ilan edilecektir.

ÖDÜL
Beşiktaş Belediyesi tarafından seçilen her bir park için ilk üç’e giren katılımcının
tasarımı sponsor firma tarafından yapılacak olup, kazanan yarışmacının isimlerinin
çakılması.

KATILIM KOŞULLARI
* Yarışmaya katılım ücretsizdir.
* Katılımcılar bireysel veya grup üyesi en fazla 1 proje ile katılabilirler.
* Grup katılımları en fazla 3 kişiden oluşabilir.
* Öğrenciler Üniversitelerinde geliştirdikleri projeleri ile yarışmaya katılabilirler.
Öğretim elemanları ile birlikte geliştirilen projeler kabul edilmeyecektir.
* Yarışmaya katılan her projede özgünlük, daha önce üretilmemiş olması, 01 Ocak
2017 tarihinden önce düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması ve
İnovatif bir fikre sahip olması şartları aranmaktadır.
* Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması
ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk
yarışmacıya aittir.
* Seçici kurul asil üyeleri ve yarışma raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden
yakınları yarışmaya katılamaz.
* Tasarımların telif hakkı Beşiktaş Belediyesine aittir.
* Yukarıda sayılan maddeler kapsamında aksi bir durumun tespiti halinde,
ilgili projeler ve yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül kazandıysa
Beşiktaş Belediyesi tarafından ödülü geri alınır.

KATILIM FORMATI
1. Adım (Başvuru Maili Gönderilmesi) :
Yarışma katılımcılarının, inovasyonmerkezi@besiktas.bel.tr mail adresine
istenilen belgenin gönderilmesiyle başlar.
İstenilen Belgeler;
1. Öğrenci Belgesi
2. Fotoğraf
3. Kimlik Fotokopisi

Açıklamalar
Öğrenci Belgesi: Katılımcının üniversitelerin ilgili bölümlerde eğitimini
sürdürdüğünü kanıtlayan öğrenci belgesi. (jpeg formatında)(kimlik kartları kabul
edilmeyecektir)
Fotoğraf: Katılımcıya ait vesikalık digital fotoğraf jpeg formatında, katılımcının adı
ve soyadı ile kaydedilmelidir.
2. Adım (Ön Onay):
Kaydın tamamlanmasının ardından katılımcıya başvuru onay maili gönderilir.
Yarışma dosyalarının yükleneceği platform bilgileri verilir. Katılımcı gelen e-posta
içerisindeki linki tıklayarak dosyalarını yükleyerek bildirimde bulunur.
Önemli: Yoğunluk sebebi ile katılımcıların projelerini yüklemeye başlamadan en
az bir hafta önce üyelik kayıtlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Aksi
durumda kayıt ve proje yükleme ile ilgili çıkabilecek problemlerden Beşiktaş
Belediyesi sorumlu değildir.

Açıklamalar
Öğrenci Belgesi: Katılımcının üniversitelerin ilgili bölümlerde eğitimini
sürdürdüğünü kanıtlayan öğrenci belgesi. (jpeg formatında)(kimlik kartları kabul
edilmeyecektir)
Fotoğraf: Katılımcıya ait vesikalık digital fotoğraf jpeg formatında, katılımcının adı
ve soyadı ile kaydedilmelidir.

2. Adım (Ön Onay):
Kaydın tamamlanmasının ardından katılımcıya başvuru onay maili gönderilir.
Yarışma dosyalarının yükleneceği platform bilgileri verilir. Katılımcı gelen e-posta
içerisindeki linki tıklayarak dosyalarını yükleyerek bildirimde bulunur.
Önemli: Yoğunluk sebebi ile katılımcıların projelerini yüklemeye başlamadan en
az bir hafta önce üyelik kayıtlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Aksi
durumda kayıt ve proje yükleme ile ilgili çıkabilecek problemlerden Beşiktaş
Belediyesi sorumlu değildir.

3. Adım (Proje Yükleme):
– 2. adımda gönderilen link ve kullanıcı bilgileri ile sisteme projeler yüklenir.
inovasyonmerkezi@besiktas.bel.tr adresine dosya yükleme bildirimi gönderilir,
sisteme yüklenen projeler kontrol edilip, yarışmacıya onay maili gönderilir.
Doldurulması istenen metin alanları sırası ile aşağıdaki gibidir.
-Proje Adı (Tasarım isminin Türkçe olması önerilmektedir.)
-Tasarlanma Amacı (380 karakter Türkçe-380 karakter İngilizce)
Bu kısımda tasarımın amacı, çözdüğü problem ve getirdiği yenilik
hakkında kısaca bilgi verilir. Proje raporunun özeti niteliğindedir.
-Ön Görülen Malzemeler (170 karakter Türkçe-İngilizce)
Tasarımın öngörüldüğü malzemelere ilişkin detaylı bilgiler ve kısaca
seçilme sebebi.
-Proje Raporu (2000 karakter Türkçe- İngilizce)
Projeyi Türkçe ya da İngilizce yazılı olarak anlatan, önerinin hangi noktada yenilik,
katma değer yarattığını içeren en fazla 2000 karakterden oluşan raporlardır.
-Proje Görselleri: Projenin, en fazla 4 adet sunum paftasında anlatılması
gerekmektedir.

A) Sunum paftalarında yer alması gereken asgari hususlar aşağıdaki gibidir.
1. Ürünün genel görünüşü, büyüklüğüne ilişkin bilgi (Teknik resim, kesit,
perspektif, patlamış perspektif).
2. Ürünün çözdüğü problem – önerdiği yenilik
3. Ürün kullanım senaryosu

B) Sunum Paftalarına ilişkin beklenen teknik şartlar
• A3 boyutlarında (29,7cm x 42cm- yatay kullanım,),
• jpg formatında,
• 200(pix/inch) çözünürlükte,
• Kimlik,isim bilgisi içermemelidir.
-Proje Videosu (En fazla 50mb büyüklüğünde, avi, mpeg formatında)
Projeyi anlatan film veya animasyonlar isteğe bağlı olarak yüklenebilir. Yüklenen
videolar değerlendirmeye olumlu etki etmektedir.

10- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Seçici Kurul değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar aşağıdaki gibidir;
• Tema: Tasarım önerisinin ilgili temaya uygun olması
• İnovasyon: Tasarım önerisinin yenilikçi ve özgün olması.
• İhracat Potansiyeli: Tasarım önerisinin ihracat potansiyelini taşıyor olması
• Estetik: Tasarım önerisinin estetik açıdan yeterli olması: görsel
bütünlük, çekicilik, duygulara hitap.
• İşlevsellik: Tasarım önerisinin öngördüğü işlevleri teknik olarak sağlayabilmesi
hayvanların ihtiyaçlarını karşılaması
• Gerçekleştirilebilirlik: Tasarım önerisinin üretime uygun olması ve tasarımın
işlevine uygun malzeme seçimi
• Güvenlik: Tasarım önerisinin kullanıcı güvenliğini tehlikeye sokmaması.
• Sürdürülebilirlik: Tasarım önerisinin; çevreye duyarlı olması, hayvan
ihtiyaçlarına yönelik olması, su, malzeme ve enerjiyi etkin kullanması(üretim ve
kullanım esnasında).
• Teknik Yeterlilik : Tasarım önerisinin şartnamede belirtilen başvuru formatına
uygun olması.
Eserlerin özgünlüğüne ilişkin değerlendirme hakkı Seçici Kurula aittir.