SNAPWORD (KELİMELERİ RESMEDEREK ÖĞRENME) YARIŞMASI

SNAPWORD (KELİMELERİ RESMEDEREK ÖĞRENME) YARIŞMASI Son Başvuru Tarihi: 30/04/2019 Sonuçların Duyurulması: 15/05/2019 Amaç:

 1. İngilizce kelimeleri daha iyi öğrenebilmek.
 2. Görsel hafızayı güçlendirmek.
 3. İngilizce dersini sevdirmek ve ünitelerde geçen kelimeleri uzun süreli belleğe kaydetmek

amacıyla çizerek öğretmek.

 1. Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmek.
 2. Öğrencilerin özgüvenlerini güçlendirmek.

Konu:Ortaokul 7. Sınıf İngilizce ders kitabının arkasında yer alan kelime listesinde yer alan kelimelerden birinin özgün bir çalışmayla snapword tasarımının yapılması.

Kategoriler: SNAPWORD (Kelimeleri resmederek öğrenme) yarışmasında Antalya’da tüm resmi ve özel ortaokul 7. Sınıf öğrencileri tek bir kategoride yarışacaklardır.

Katılım Koşulları:

 1. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler danışman öğretmeninin rehberliğinde 7. sınıf İngilizce ders kitabında geçen kelimelerden birinin özgün bir çalışmayla snapword tasarımı yapacaklardır.
 2. Her öğrenci en az bir kelime ile yanşmaya katılabileceklerdir.
 3. Yarışmaya katılacak öğrencilere danışman öğretmen rehberlik edecektir. Her okul danışman öğretmen rehberliğinde en fazla iki eser ile katılabileceklerdir.
 4. Öğrenciler çalışmalarını Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Orta Mahallesi, Atatürk Cd. Atatürk Business Çenter No:85, 07500 Serik/Antalya adresine posta yoluyla gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.
 5. Son başvuru tarihi 30/04/2019’dur. Bu tarihten sonra ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.
 6. Seçici kurul 15/05/2019 tarihine kadar dereceye giren eserleri belirler ve seçilen eserler ilan edilir.
 7. Yarışmada ödüle layık görülen eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Ancak Serik îlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ödüle layık ya da sergilenmeye değer görülen eserleri sahibinden izin almak şartıyla, etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek ve ödül alan eserleri başka kamu kurumlarına devredebilme hakkına sahiptir.
 8. Katılımcılar yarışmaya katılmakla, yarışmaya gönderecekleri eserlerin alıntı veya kopya olmadığını, eserlerini başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna göndermediklerini beyan etmiş sayılırlar. Aksi durumlarda yasal her türlü sorumluluk katılımcıya aittir.
 9. Yarışma Seçici kurul kararları kesindir ve itiraz edilemez.
 10. Yarışmaya katılanlar yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Katılım Şekli:

 1. Yarışmaya Antalya’daki tüm resmi ve özel ortaokul 7. Sınıf öğrencileri katılabilirler.
 2. Tasarımlar 35×50 boyutlarında çalışılacaktır.
 3. Renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. (Kuru boya, pastel, sulu boya vb. olabilir.)

Yarışmanın Duyurulması:

Yarışma; Gedik Ortaokulu Facebook sayfasında ve e-posta aracılığıyla okul yöneticileri bilgilendirilerek duyurulacaktır.

Başvurular:

Öğrenciler hazırladıkları tasarım çalışmalarını Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Orta Mahallesi, Atatürk Cd. Atatürk Business Çenter No:85, 07500 Serik/Antalya adresine posta yoluyla gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.

Sonuçların Açıklanması:

Serik Gedik Ortaokulu Facebook sayfasında ve http://gedikortaokulu.meb.k12.tr web sitesinde paylaşılacaktır.

Yarışmanın Ödülleri:

 • Birincilik ödülü: 1 çeyrek altın
 • İkincilik ödülü: Kol saati
 • Üçüncülük ödülü: İngilizce hikaye seti