SLOGANLI AFİŞ YARIŞMASI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
20. BAHAR ŞENLİĞİ 2012
SLOGANLI AFİŞ YARIŞMASI
05 MART- 19 MART 2012
 
GENEL BİLGİLER
–  Yarışmaya  Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencileri katılabilir.
–  Yarışma için başvurular 05 Mart – 19 Mart 2012 tarihleri arasında kabul edilecektir.
–  Yarışma  şartnamesi  ve  Başvuru  formları,  Afyon  Kocatepe  Üniversitesi  Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan  , http://www.aku.edu.tr adresindeki web sitesinden ve Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı web sitesinden temin edinilebilir.
–  Yarışmaya katılan eserlerin yarışma şartnamesine uygun olması gerekmektedir.
–  Yarışma sonuçları 06 Nisan 2012 tarihinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nda  http://www.aku.edu.tr  adresindeki  web  sitesinden  ve  Sağlık  Kültür  Ve  Spor  Daire Başkanlığı web  sitesinden  duyurulacak,  ayrıca  kazananlara  e-posta ve  telefon  aracılığı
ile bildirilecektir.
 
 
YARIŞMA ŞARTNAMESİ
1- AMAÇ:
Yarışma; Afyon Kocatepe Üniversitesinde her yıl mayıs ayı  içinde geleneksel olarak düzenlenen  bahar  şenliklerinde  birlik  ve  beraberlik  duygularının  geliştirilip, paylaşımın ve ortak üretimin  arttırılmasına  çabalarının hedef kitlelere duyurulmasını
sağlamaktır.  Toplumun  en  dinamik  kesimlerinden  biri  olan  üniversite  gençliğinin akademik yıl boyunca süren ve bahar mevsimi  ile birlikte hız kazanan etkinliklerinin slogan ve görsel malzemeler yardımı ile en etkin biçimde sunulması amaçlanmaktadır.
Bu  amaçla  tanıtım  ve  duyurum  çalışmalarında  kullanılabilecek,  eğitim  ve  kamu yapısına  uygun  sloganlı  afişlerin  Üniversitemiz  öğrencileri  tarafından  oluşturulması için bu yarışma düzenlenmiştir.
 
    2-YARIŞMA TARİHİ:
     a)-  Başvuru  formları  Afyon  Kocatepe  Üniversitesi  Rektörlüğü  Sağlık,  Kültür  ve  Spor Daire Başkanlığı’ndan  ,  http://www.aku.edu.tr  adresindeki web  sitesinden  ve  Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı web sitesinden temin edilebilecektir.
    b)- Başvuru formları ve eserler Afyon  Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına 05 Mart – 19 Mart 2012  tarihleri arasında   teslim edilecektir.
    c)- Son başvuru tarihi  19 Mart 2012  tarihidir.
 
 
3-KATILMA KOŞULLARI:
a)- Yarışma, Afyon Kocatepe Üniversitesi  öğrencilerinin katılımına açıktır.
b)- Yarışmaya gönderilen yapıtların ve kullanılan görsel ve yazılı malzemenin daha önce yayınlanmamış, ödül kazanmamış ve telif haklarının satılmamış olması gereklidir.
c)-Yarışmaya birden fazla yapıt gönderilebilir.
d)-Ödül kazanan yapıtların  telif hakları Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ait olacaktır. e)-Yarışmaya katılanlar bu şartnamedeki hükümleri tümüyle kabul etmiş sayılırlar.
f)-Yarışma  düzenleyicilerinin  ve  seçici  kurulun  1.  derece  akrabaları  yarışmaya  herhangi bir eserle katılamayacaklardır.
g)- 05 Mart – 19 Mart  2012 tarihleri arasında  Afyon  Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık,  Kültür  ve  Spor  Daire  Başkanlığı’ndan  ,  http://www.aku.edu.tr  adresindeki  web sitesinden ve Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı web sitesinden    temin edilebilecek olan başvuru formu ile birlikte şartnameyi kabul ettiğine dair belgeyi imzalayacaktır.
 
 
4- YAPITLARDA ARANACAK KOŞULLAR:
a)-  Afişin  konusu,  bahar  mevsiminin  gelişinin  uyandırdığı  heyecan  ile  üniversite gençliğinin dinamizmini yansıtacak mesajları içerecek sloganlar ve görüntülerdir.
b)- Üniversitemiz  bahar şenlikleri afişlerinde 2001 yılında papatya 2002 yılında kurbağa, 2003  yılında  kelebek,  2004  yılında  uğur  böceği,  2005  yılında  gökkuşağı,  2006  yılında  papağan figürü 2007 yılında çiçek figürleri  ,2008 yılında gökkuşağında eğlenen gençler  , 2009  yılında  ağaç  dalları  ,  2010  yılında  değirmen    ve  2011  yılında  renkli  yol  figürleri kullanılmıştır.Bir  bitki  ya  da  hayvan  figürünü  öne  çıkaran  bu  konseptin  sürdürülmesi konusunda  düzenleyici  ve  seçici  kurulun  herhangi  bir  yönlendirme  ve  sınırlaması  söz konusu değildir.
c)- Afiş, 35 x50 cm boyutunda yatay ya da dikey çalışılabilir.
d)- Afişte, Üniversitemizin logosu hiçbir şekilde deforme edilmeyecektir.Üniversitemizce kullanılan  ve  afişte  yer  verilecek  standart  logo    http://www.aku.edu.tr  adresindeki web sitesinden elde edilebilir. Afişte, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı  tarafından daha
sonra bildirilecek olan 20. Bahar Şenliklerinin  tarihi   ile Afyon’ da Ahmet Necdet Sezer Kampusünde  yapılacağı yer alacaktır. 
e)_  Eserlerin    basılabilir  olması  için  Macintosh  ya  da  PC  ortamında,  300dpi/inch çözünürlükte, tiff formatında hazırlanması ve CD ye kaydedilerek tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.CD ile birlikte eserin en az A4 boyutunda kağıda (21 cm x 29,7 cm) renkli
basılı bir örneği de teslim edilmelidir.
f)- Seçici kurul,  yapıt sahibinden afiş üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir.
 
 
5- YAPITIN TESLİMİ:
a)-  Jüriye sunulacak yapıtlar 35 x 50 cm  boyutunda çalışılmalı ve en az  A4 (21 cm x 29,5 cm) kağıt boyutunda renkli çıktı örneği olmalıdır.
b)- Eser sahibi yapıtını rulo halinde getirmeden , katlamadan ve dış ortamdan gelebilecek kırışma ve yıpranma gibi olumsuz etkilere karşı korunaklı şekilde,  imzalı başvuru  formu ve eserini kaydettiği CD ile birlikte:
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ‘’Afyon Kocatepe Üniversitesi   20. Bahar Şenliği 2012 Sloganlı Afiş Yarışması ‘’ Ahmet Necdet Sezer Kampusü 03200  / AFYONKARAHİSAR adresine  iadeli  taahhütlü posta  ile ya da
tutanak karşılığı elden teslim edilecektir.
c)- Yarışmaya gönderilecek yapıt, en geç 19 Mart 2011 Pazartesi günü saat 17:30’ dan önce  teslim edilmiş olmalıdır. Belirtilen  tarihten sonra  teslim edilecek yapıtlar hangi nedenle  olursa  olsun  yarışmaya  katılamazlar.  Postada  oluşacak  gecikme  ve  kayıplardan yarışma düzenleyicileri sorumlu tutulamaz.
d)- İlgili şartnameye uymayan yapıtlar, seçici kurula sunulmadan yarışma dışı bırakılır. 
 
 
 
6- SEÇİCİ KURUL:
a)- REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. HAKKI YAZICI BAŞKANLIĞINDA
      EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİM BÖLÜM BAŞKANI DOÇ. DR. CELAL DEMİR
      GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ YRD. DOÇ. DR. F. NURİ KARA
      GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ YRD. DOÇ. DR. HÜLYA ULAŞ FEVZİOĞLU
      SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANI HÜDAİ KOÇYİĞİT
      ORGANİZASYON HİZMETLERİ BİRİM KORDİNATÖRÜ YRD. DOÇ. DR.YUNUS  TORTOP
      BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER  MÜDÜRÜ ÖĞR. GÖR. SENA ÇOŞKUN
      SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ MERAL KANDEMİR
     ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI NURULLAH KÜRŞAT SOLAK
 
b)-Yarışma  sonuçları  06  Nisan  2012  Cuma  günü  Sağlık,  Kültür  ve  Spor  Daire Başkanlığı’nda  ,  http://www.aku.edu.tr  adresindeki web  sitesinden  ve  Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı web sitesinden duyurulacaktır. Sonuçlar, kazanan yarışmacılara e-
posta veya telefon yolu ile de bildirilecektir.
c)-  Afyon   Kocatepe Üniversitesi  Rektörlüğü  Sağlık,  Kültür  ve  Spor Daire  Başkanlığı  değerlendirme toplantısına katılmayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.
 
 
7- ÖDÜLLER:
   ‘’Afyon  Kocatepe  Üniversitesi  Bahar  Şenliği  Sloganlı  Afiş  Yarışması’’  ödülleri
şöyledir:
Birinciliğe değer Görülen Afiş:      500 TL
İkinciliğe değer Görülen Afiş:        300 TL
Üçüncülüğe değer Görülen Afiş:    200 TL