Skylife Köprüler & İnsanlar Fotoğraf Yarışması

Kimler Katılabilir?

“KÖPRÜLER & İNSANLAR” konulu Skylife dergisi uluslararası fotoğraf yarışması na; İnfomag Yayıncılık çalışanları, yarışma seçici kurul üyeleri ve söz konusu kişilerin 1. derece yakınları haricinde tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılar katılabilir.

Son Başvuru Tarihi: 16 Kasım 2013

Nasıl Katılacaksınız?

Yarışmaya, fotoğraflarınızı bu site üzerinden yükleyerek katılabilirsiniz. Her aday en fazla 4 fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
Adaylar, fotoğrafları internet sitesine kendi açacağı Kullanıcı Adı ve TC Kimlik Numarası ile yükleyecektir. TC vatandaşı olmayanların kullanıcı adını girmeleri yeterli olacaktır.
Yarışmacılar, rakamlardan oluşan 8 haneli bir rumuz belirleyecek, bu rumuzu yazdıktan sonra alt çizgi işareti ve ardından fotoğraflarını numaralandırarak siteye kaydedeceklerdir. Örnek: 12345678_1, 1235678_2, 12345678_3
*Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Teknik Bilgiler

Fotoğrafların orjinali, JPEG formatında, çözünürlüğü 300 dpi ve kısa kenarı ise en az 2200 piksel olmalıdır.
Fotoğraflar internet sitesine kısa kenarı 1600 pixel ve 1 MB’ı geçmeyecek şekilde yüklenmelidir.
Fotoğraflar renkli ya da siyah beyaz olabilir.
Fotoğraf üzerinde renk, kontrast ve kadraj düzenlemeleri dışında, photoshop ile dijital manipülasyon yapılamaz.

Yarışma Koşulları

“KÖPRÜLER & İNSANLAR” konulu uluslararası fotoğraf yarışması, Türk Hava Yolları ve İnfomag Yayıncılık tarafından düzenlenmektedir.
Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından onaylanmıştır. Yarışma süresince TFSF Temsilcisi bulunacaktır. (TFSF Destek No: 2013/51)
Adaylar yarışmaya “siyah-beyaz” veya “renkli” fotoğraflarla katılabilirler.
Her aday, en fazla 4 adet fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların, herhangi bir yarışmada derece almamış olması gerekmektedir. Fotoğrafın sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
Fotoğraflar dijital olarak yarisma.skylife.com adresine online olarak yüklenecektir.
Fotoğraflarda görüntünün çevresinde çerçeve veya paspartu oluşturacak biçimde çizgi ya da boşluk olmayacak, fotoğrafın tamamı görüntüden oluşacaktır. Fotoğrafın orjinalinin kısa kenarı en az 2200 pixel bit derinliği 300 dpi olacak ve ödül veya sergileme alması durumunda katılımcıdan talep edilecektir.
Fotoğraflar internet sitesine kısa kenarı 1600 pixel ve 1 MB’ı geçmeyecek şekilde yüklenecektir.
Adaylar, fotoğrafları internet sitesine kendi açacağı Kullanıcı Adı ve TC Kimlik Numarası ile yükleyecektir. TC vatandaşı olmayanların kullanıcı adını girmeleri yeterli olacaktır.
Başvurunun kabul edilmesi için katılımcının kayıt bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak sağlamış olması gerekir. Bilgilerde ortaya çıkacak uyumsuzluk ve yanlışlık halinde sorumluluk tamamen katılımcıya ait olacaktır.
Türk Hava Yolları ve İnfomag Yayıncılık, fotoğrafların yüklenmesi esnasında oluşan internet kesintisi vb. teknik problemlerden, datanın silinme ya da eksilmesinden dolayı sorumluluk kabul etmez.

Işık, kontrast, renk, gren gibi fotoğrafın karakterini bozmayacak fotoğrafik müdahaleler dışında, uygulanacak salt grafik nitelikli bazı Photoshop veya benzeri yazılım efektlerinin (örneğin suluboya filtresi vb.) kullanıldığı fotoğraflar elenecektir.
Yarışmanın neticesinde Seçici Kurul, herhangi bir fotoğrafı herhangi bir ödüle layık görebilir. Seçici Kurul’un kararları kesin olup itiraz edilemez.
Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü derhal iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
Başkasının fotoğraflarını kendi fotoğrafı gibi göstererek yarışmaya katılan kişiler, her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenmiş olur. Yarışmada ödül kazandığı takdirde ödülü kullandırılmaz, kullandığı kısmın iadesi talep edilir.
Ödül almış fotoğrafların kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan (Kural İhlali suçu işleyen) kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma ilkeleri gereğince bir (1) yıl kısıtlanır.
Haklarında bir (1) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu işledikleri takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
Ayrıca yarışmada ödül alan eserler TFSF yayını olan “Almanak 2013” kitabında ve TFSF web sitesinde yer alacaktır.
Yarışmada dereceye girenlere ödül olarak verilen biletlerin Türk Hava Yolları’nın belirlediği kurallar çerçevesinde ve ödül verildikten itibaren 1 yıl içerisinde kullanılması gerekir.
Belirlenen süre içerisinde dereceye giren fotoğrafçılar tarafından bilet kullanımı yapılmaz veya kısmen yapılırsa ödülün kullanımından feragat edilmiş sayılacaktır. Ödül kazananlar kendi yerine başkasını bu haktan yararlandıramaz. Bilet kullanımı yerine nakit ödeme talebinde bulunamaz.
Yarışmada ödül alan yapıtların tüm kullanım hakları, 1 yıl boyunca Türk Hava Yolları, İnfomag Yayıncılık ve fotoğraf sahibine ait olacaktır. Katılımcı, Seçici Kurul tarafından ödül verilen ve/veya sergilenmeye layık görülen fotoğraf/larının adının belirtilmesi suretiyle, Türk Hava Yolları tarafından aşağıda belirtilen mecralarda bila bedel kullanılmasını peşinen kabul ve taahhüt eder:
Sergi,
Basılı katalog,
Dijital katalog (mobil platformlar da dahil),
Türk Hava Yolları bünyesindeki web siteleri,
Türk Hava Yolları bünyesindeki mobil uygulamaları,
Uçak içi IFE ve Airshow ekranlar,
Türk Hava Yolları bünyesindeki tüm sosyal medya hesapları,
Skylife dergileri basılı, dijital, mobil versiyonları,
Ajanda, poster, takvim, kutu vs. gibi pazarlama destek ürünleri
Türk Hava Yolları ve İnfomag Yayıncılık, yarışma süresince seçici kurulda, yarışma takviminde ve katılım koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Genel Hüküm: Yarışmaya fotoğraf göndererek katılmak, yukarıdaki koşulların aynen kabul edildiği anlamına gelmektedir.

Ödüller
Birincilik Ödülü : 15.000 $ değerinde Türk Hava Yolları uçak bileti
İkincilik Ödülü : 6.000 $ değerinde Türk Hava Yolları uçak bileti
Üçüncülük Ödülü : 3.000 $ değerinde Türk Hava Yolları uçak bileti
Sergileme Ödülü (80 fotoğraf) : Türk Hava Yolları uçak maketi
*Yarışmada ödül olarak belirlenen biletlerin, ödül verildikten itibaren 1 yıl içerisinde kullanılması zorunludur. Bilet limiti arzu edilen herhangi bir destinasyonda ve uçuş sınıfında kullanılabilir. Ayrıca bu süre içerisinde sunulan promosyonlardan da ödül sahibi yararlanabilir.

Facebook : www.facebook.com/SkylifeDergisi
Twitter : www.twitter.com/SkylifeDergisi