Skylife 2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Skylife 2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Türk Hava Yolları (THY) Skylife
2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması “Şehir ve Çocuk”
Şartnamesi

Yarışma Adı:
“Türk Hava Yolları (THY) Skylife 2.Uluslararası Fotoğraf Yarışması”. Bu yarışma Türk Hava Yolları ve Müessese İletişim AŞ tarafından düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de ve Müessese İletişim AŞ tarafından gerçekleştirilecektir.

Yarışma Amacı:
Doğu ile Batı’nın köprüsü konumundaki İstanbul’dan dünyanın en çok noktasına uçan Türk Hava Yolları, farklı coğrafyalar, kültürler ve insanları bir araya getiriyor. Bunca farklı coğrafyanın çocukları, dünya yetişkinleri arasında köprüler kurabilir. Çocuk dünyanın tüm çeşitliliğini en saf haliyle yansıtır ve yetişkinin gelecekle kurduğu köprü, kendini yarına aktarabildiği küçük bir dünyadır. Dünyanın neresinde olursa olsun bütün farklılıklarıyla aynı olan şey, çocuktur. Dünya çocuklarının; yaşadıkları şehirlere ve coğrafyalara göre farklılıklar gösterseler de temelde hepsinin “çocuk” olduğunun, ortak noktalarının altını çizmek bu yarışmanın amaçlarındandır.

Yarışma Konusu:
“Şehir ve Çocuk”
Dünyanın neresinde olursa olsun çocuklar geleceğimiz, yaşadıkları şehirler ise geleceğimizi
şekillendiren alanlarıdır. Çocukların yaşamlarındaki her mutlu an, daha iyi bir gelecek için umutları arttıran küçük birer adımdır. Bu yarışmanın konusu da çocuk-şehir ilişkisindeki mutlu, umutlu ve geleceği aydınlatan anları yakalamaktır.

Yarışma Kategori-Bölümleri:
Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride, Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

Katılım Koşulları:
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışmaya katılım, tüm amatör veya profesyonel, fotoğrafçılara açıktır. Yürütme Kurulu,
Yarışma Sekreteryası, Jüri üyeleri ve TFSF/PAFT temsilcisi ile birinci dereceden yakınları
yarışmaya katılamazlar.
• Işık, kontrast, renk, gren gibi fotoğrafın karakterini bozmayacak fotoğrafik müdahaleler dışında, uygulanacak salt grafik nitelikli bazı Photoshop veya benzeri yazılım efektlerinin (örneğin suluboya filtresi vb) kullanıldığı fotoğraflar, birden fazla fotoğrafın birleştirilmesi ile elde edilen fotoğraflar, dijital manipülasyonların gerçekleştirdiği fotoğraflar elenecektir. Bu konuda jürinin takdiri esastır.
• Yarışmaya her yarışmacı en fazla 4 (dört) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf ile katılabilir.
• Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
• Kural ihlali yapan kişilere “TFSF/PAFT U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”nin
(TR: 

ENG: /contest_regulatory_standards.pdf) 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Ödül verilmişse katılımcının derhal ödülü iade etmesi gerekir.

• TFSF/PAFT tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden fotoğrafçılar ile FIAP kırmızı
listesinde yer alan fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.
• Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF/PAFT kısıtlamalılar listesi ile FIAP Kırmızı Liste’de olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
• FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya herhangi bir yasal, idari, vs. problemin tezahürü halinde işbu problemin çözümüne yönelik FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
• Türk Hava Yolları, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların, kısa kenarı en az 2200 piksel, bit derinliği 300 dpi olacak biçiminde asıl dosyalarını katılımcıdan talep edebilecektir.
• Yarışma sonucu THY’nin ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve
adreslerinde duyurulacak; ayrıca tüm katılımcılara e-posta ile
bildirilecektir.
• Tüm ödül alanların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar
görmesi halinde THY sorumluluk taşımayacaktır.

Fotoğrafların Kullanımı ve Telif Ücreti
• Yarışmada ödül ve sergileme alan eserlerin yayın, telif, kullanım, sergileme hakkına ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci
maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü
maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarına Fotoğrafçı ile birlikte Türk Hava Yolları da sahip olacaktır. Bu eserler Türk Hava Yolları arşivinde saklanacaktır. Fotoğrafçı eser(ler)inin kullanımı için peşinen izin / muvafakatname vermiş sayılır. Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler, bütün telif haklarıyla Türk Hava Yolları tarafından satın alınmış gibi işlem görür.
• Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar ile satın alınan eserler sahiplerinin isimleri
belirtilmek kaydı ile (dergi ve bülten iç sayfa kullanımı, leaflet, internet sitesi gibi fotoğrafların kullanılacağı alan büyüklüğünün izin vermemesi durumlarında isim belirtilemeyebilir) ayrıca bir telif ücreti ödenmeden THY tarafından etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde, sergi, basılı katalog, dijital katalog (mobil platformlar da dahil), THY A.O. bünyesindeki web siteleri, THY A.O. bünyesindeki mobil uygulamaları, uçak içi IFE ve Airshow ekranlar, THY A.O. bünyesindeki tüm sosyal medya hesapları, Skylife dergileri basılı, dijital, mobil versiyonları, ajanda, poster, takvim, kutu vs gibi pazarlama destek ürünleri, basılı yayınlarda ve dijital ortamlarda, kitaplarda, reklamlarda, broşürlerde vb her türlü tanıtım malzemelerinde, TV programları ve reklamlarında, uçak içi ve yolculara yönelik hazırlanan yayınlarda ve ihtiyaç duyulabilecek tüm mecralarda reklam ve tanıtım amaçlı 3 (üç) yıl süre ile kullanılabilecektir. Katılımcı bunlara bağlı olarak ödül ve/veya telif ücreti dışında herhangi bir talepte bulunmaktan peşinen vazgeçtiğini kabul ve taahhüt eder.
• Katılımcı, ödül verilen ve/veya sergilenmeye layık görülen fotoğraf(lar)ının isminin belirtilmesi sureti ile, Türk Hava Yolları’nın belirleyeceği tarihlerde ve yerlerde sergilenmesi veya yarışmadan sonra aynı konuda yayımlanacak kataloğu da içeren eserde ve yarışmanın tanıtımı amacıyla oluşturulabilecek her çeşit çalışmada yer alması durumunda ödül ve/veya telif ücreti dışında herhangi bir talepte bulunmaktan peşinen vazgeçtiğini kabul ve taahhüt eder.
• Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılması, eser sahibi tarafından açıkça
yasaklanmadığı sürece, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı ile ilgili kurallara uyulmalıdır. Hiçbir koşul altında, THY fotoğrafların başka amaçlar için
kullanılmasına izin vermez.
• Ödül alan fotoğraflar haricinde, sergilenmeye layık görülen ya da Türk Hava Yolları tarafından çeşitli mecralarda kullanılmak üzere seçilen fotoğrafların sahiplerine tamamen Türk Hava Yolları’nın inisiyatifinde olmak üzere ve fotoğraf sahiplerinin yazılı muvafakati/izni alınmak suretiyle fotoğraf başına en fazla 250.- TL telif ücreti ödenecektir. Katılımcı, telif ücretine itiraz hakkından peşinen vazgeçtiğini ve artırım talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
• Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
• Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, THY’nin http://www.skylife.com internet sitesinde yayınlanacak ve belirlenecek olan alanların kapasitesine bağlı olarak sergilenecektir. Ayrıca Yarışmada ödül ve mansiyon alan fotoğraflar www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org/ sitesinde ve TFSF/PAFT’nin Sosyal Medya (Facebook, instagram, twitter vb) hesaplarında tanıtım amaçlı olarak yayınlanacak ve TFSF/PAFT yayını Almanak 2017’de yer alacaktır.
• Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren
sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
• Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda, ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel
çözünürlüklü 42-55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.
• Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Düzenleme Kurulu ve TFSF/PAFT YK’nin kararları ile TFSF/PAFT U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli olacaktır.
• Katılımcılar; TFSF/PAFT’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve
fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Albüm:
• Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir sayısal albüm hazırlanacak ve 15 Aralık 2017’den itibaren internet sitesinden indirilmeye hazır tutulacaktır. Ayrıca, yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı basılı bir albüm hazırlanacak ve ödül, mansiyon, sergileme alan katılımcılara, Jüri üyeleri ve TFSF Temsilcisine, TFSF/PAFT’ye, Türkiye’deki Fotoğraf Derneklerine, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı ile FIAP merkezlerine birer adet gönderilecektir.

Fotoğrafların Gönderilmesi:
• Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
• Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) gönderilmesi sadece dijital (sayısal) olarak aşağıda belirtilen iki adres üzerinden gerçekleştirilebilecektir:
Türkçe (Turkish)
İngilizce (English)
• Katılımcılar sitesine girerek üye olmak ve yarışma şartnamesini onaylamak zorundadırlar. Onay kutucuğunu işaretlemek yolu ile katılımcılar şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş olurlar. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
• Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
• Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, dosya büyüklüğü 4 Mb’yi de geçmemelidir.
• Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
• Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Türk Hava Yolları ve Müessese İletişim AŞ sorumlu olmayacaktır.
• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi:
1. Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). Ülke kodları için bakınız:
2. Eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril
YILMAZ” için “omery” veya “oerly” veya “erily” gibi).
3. Bölümün baş harfi yazılmalıdır (Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz > D).
4. Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalıdır (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Örneğin “Ömer Eril YILMAZ”ın “gülen çocuk” adlı 1 no’lu fotoğrafı için dosya adı:
“TRomeryD1_gulen_cocuk” veya “çocuk hayattır” adlı 2 no’lu fotoğrafı için dosya adı:
“TRomeryD2_cocuk_hayattir” gibi olmalıdır.
6. Gönderilen fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından otomatik olarak bir kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.

Jüri Üyeleri (ada göre alfabetik sırayla):
Ercan AKÇAY Türkiye
Eray MAKAL Türkiye
Luis FRANKE (EFAF, EFIAP/b) Arjantin
M. Freddy Van GILBERGEN (EFIAP, Hon EFIAP) Belçika
Yousuf TUSHAR (Hon. FBPS and FIAP Liaison officer of Bangladesh photographic
society) Bangladeş
Jüri en az üç üyenin katılımı ile toplanabilir.

TFSF Temsilcisi: Ömer GEMİCİ

Yarışma Takvimi:
Son Katılma Tarihi : 01 Kasım 2017 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 11 Kasım 2017
Sonuç Bildirimi : 15 Kasım 2017
Sergi ve Ödül Töreni : 09 Aralık 2017
Ödül ve Web Katalog Gönderim Tarihi : 15 Aralık 2017

Ödüller-Sergileme
FIAP Altın Madalya + 15000 dolar karşılığı uçak bileti
FIAP Gümüş Madalya + 5000 dolar karşılığı uçak bileti
FIAP Bronz Madalya + 2000 dolar karşılığı uçak bileti
FIAP Mansiyon (10 adet) + 1000 dolar karşılığı uçak bileti
Sergileme (en fazla 100 fotoğraf) 250.- TL
FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (toplamda en fazla kabul (sergileme + ödül) alan fotoğrafçıya
verilecektir)
* Kazanılan uçak bileti hakları fotoğraf sanatçısı ve birinci derece yakınları (Anne, baba, eş, çocuk, kardeş)
tarafından 1 yıl süreyle kullanılabilir.

Yarışma Sekreteryası-İletişim:
Elif KAHVECİ ve Müge GÜVEN, Müessese İletişim
Telefon: +90 535 510 05 95 – +90 533 237 12 35
E-mail: kahvecielif@gmail.com ve muge.guven@muesseseiletisim.com
Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey (PAFT) tarafından (TFSF/PAFT 2017-056) ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından (FIAP 2017-439) numara ile onaylanmıştır.
Bu yarışma TFSF/PAFT ve FIAP’ın şartlarıyla uyumludur. Sergileme ve ödüller FIAP unvan
başvurularında kullanılabilir.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır.