SKF TÜRK 14. Ulusal Fotoğraf Yarışması

SKF TÜRK
14. Ulusal Fotoğraf Yarışması

KONU:
“İzler ve İşaretler”
Yaşam tüm hızıyla akıp geçiyor. Görünen her şey değişmeye, silinip gitmeye yazgılı. Sanki ansızın
çıkan bir rüzgar her şeyi alıp götürüyor. İşte tam bu noktada fotoğraf devreye giriyor ve saptadığı
görüntülerle bugünü yarınlara taşıyor.
SKF Türk’ün 14.kez düzenlediği fotoğraf yarışmasının 2016 yılı teması, günlük yaşamın içine gizlenen
ve sadece onu çekecek fotoğrafçılar tarafından görülmeyi bekleyen “İzler ve İşaretler” olarak belirlendi.
Işıkla köşe kapmaca oynayan gölgeler, mimari yapıların grafik detayları, farklı nesnelerin yan yana
gelmesiyle oluşan dinamikler, doğanın nefes alırken bıraktığı işaretler, sanat yapıtlarının farklı
açılardaki şaşırtıcı görüntüleri, boyaları eskimiş bir duvar, sökülmüş bir posterin ardında bıraktığı leke,
az sonra gelecek dalganın sileceği ayak izleri, bazen içine atılmış nesneleriyle çarpıcı bir natürmorta
dönüşen çöp kutusu, bazen de bir dağın yamacına uzaktan bakıldığında görünen anlamlı şekiller,
tümü “İzler ve İşaretler” yarışmasının kapsamına giriyor.
Yeryüzünün oluşturduğu, insan eliyle yaratılmış ya da insanların ardında bıraktığı bazen soyut bazen
de somut işaretler, renkler, harfler, biçimler; tümü artık bir fotoğrafta yer almak için varlar.
Sizleri, ararken bulduğunuz ve fotoğrafa girmek için hazır bekleyen olağanüstü bir görüntü evrenini
“İzler ve İşaretler” üzerinden farkına varmaya davet ediyor ve şimdiden iyi şanslar diliyoruz.
ORGANİZASYON:
“SKF Türk 14. Ulusal Fotoğraf Yarışması”, SKF TÜRK San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından organize
edilmektedir.
YARIŞMA KATEGORİSİ/BÖLÜMÜ:
Yarışma; tek kategorilidir: Dijital (Renkli veya Siyah-Beyaz) > D.
KATILIM KOŞULLARI:
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2. Katılımcı yarışmaya en fazla 4 (dört) adet dijital (sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf ile
katılabilir.
3. Katılımcılar yarışma konusunda belirtilen konu ve amaç çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde
özgürdür.
4. Yarışmaya seçici kurul, yarışma sekreteryası ve TFSF temsilcisi ile onların birinci dereceden
yakınları katılamazlar.
5. Daha önce SKF Türk fotoğraf yarışmalarında ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj
farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranan katılımcı hakkında kural ihlali
işlemi yapılır.
6. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu,
kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine
davranış; başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
7. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın/yapıtların tümüyle kendisine ait olduğunu, fotoğraflarda
yer alan ve telif konusu oluşturabilecek konularda gerekli tüm izinlerin alındığını, diğer hususlarla
birlikte kabul ve beyan eder.
8. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler
kural ihlali sayılır.
9. Kural ihlali yapan kişilere “TFSF Ulusal ve Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları
Yönergesi”nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü
2 / 4
kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü
iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül ve sergileme almış ve/veya alamamış
yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
10. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar.
TELİF (KULLANIM) HAKKI:
1. Katılımcı, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının SKF TÜRK San. ve
Tic. Ltd. Şti.’nin yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini
peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili
mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma,
işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için SKF TÜRK San.
ve Tic. Ltd. Şti.’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Fotoğrafların kullanım hakkı SKF
Türk ile fotoğrafçıya aittir.
2. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve
eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için
herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan
ve taahhüt eder.
3. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
4. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın yukarıda bahsi geçen mecralarda yayınlanmasına izin
verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm
sorumluluğu yarışmacıya aittir.
5. SKF Türk, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
6. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN
numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka
hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi
durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına
uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
7. Yarışma sonucu SKF Türk’ün www.facebook.com/skfturkfotograf ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr ,
ve adreslerinde duyurulacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar
TFSF’nin www.tfsf.org.tr , ve www.facebook.com/skfturkfotograf
adresinde yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2016’da SKF Türk’e ayrılan sayfalarda ve SKF
Türk tarafından hazırlanacak yarışma kataloğunda sergilemeye değer görülen fotoğraflarla birlikte
yer alacaktır.
8. Şartnamede belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi
ve Düzenleyici Kurum kararı geçerlidir.
9. web adresine üye olarak bu yarışmaya fotoğraf gönderen
katılımcılar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.
FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
1. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta,
kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
2. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi sadece
http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.
3 / 4
3. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin
kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin
tıklanması ile olacaktır.
4. Daha önce üye olanlar mevcut kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapabilirler.
5. Yarışmaya katılmak için yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
6. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının
kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgi ve işaretler bulunmamalıdır.
7. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi ve 7-12 sıkıştırma kalitesinde,
kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların
boyutları 1 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
Dosyaların İsimlendirilmesi
 Dosya ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Türkçe
karakterler (ç, ğ, İ, ı, ö, ş, ü) kullanılmamalıdır.
 Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakterler (Dijital (Renkli veya SiyahBeyaz)
> D) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
 2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin
Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).
 3.adım: Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
 4.adım: Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır (Örneğin; “Ömer
Eril Yılmaz” isimli TR katılımcının “Girişim deseni” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme
“TRomeryD1_girisim_deseni” veya 2 no’lu “Kıvrılan yollar” adlı eseri için
“TRomeryD2_kivrilan_yollar” … gibi olur).
8. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi
verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres fotoğraf
yüklemesi için kullanılmaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına
gelmez.
9. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için SKF Türk sorumlu olmayacaktır.
SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sırayla):
Haluk ÇOBANOĞLU Fotoğrafçı, Eğitmen
Mahmut IŞIKARA SKF Türk Genel Müdürü
Merih AKOĞUL Fotoğrafçı, Eğitmen
Ozan BİLGİSEREN Fotoğrafçı, Eğitmen
Ömer ORHUN Fotoğrafçı, Eğitmen
Seçici kurul en az üç üye ile toplanacaktır.
TFSF Temsilcisi: İbrahim GÖKSUNGUR
ÖDÜLLER:
Birincilik ödülü 3500.- TL
İkincilik ödülü 2500.- TL
Üçüncülük ödülü 1500.- TL
Mansiyon (1 adet) 1000.- TL
Sergileme ödülü (en fazla 20 adet) 250.- TL
4 / 4
YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın Başlama Tarihi 09 Mayıs 2016
Son Katılım Tarihi 26 Eylül 2016 Pazartesi saat 23.00 (TSI)
Seçiciler Kurulu Değerlendirmesi 06 Ekim 2015 Perşembe
Sonuç Bildirimi 06 Ekim 2015 Perşembe
Ödül töreni ve sergi tarihleri katılımcılara daha sonra bildirilecektir
YARIŞMA ORGANİZASYONU VE AYRINTILI BİLGİ:
Yarışma Koordinatörü: Haluk GENÇ
Komet Reklam Hizmetleri
Akçam Sokak No: 20
4.Levent 34330 İstanbul
Tel: 0212 283 10 74 Faks: 0212 283 56 13
E-mail: skf.foto@kometreklam.com
FOTOĞRAF YÜKLEME ADRESİ

Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2016-066 numara ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.