SKF Türk 13. Fotoğraf Yarışması

SKF Türk 13. Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

Perde Arkasında
KADINLAR
Hayatlar, Mekânlar, Duygular, Sözler

Ben değilsem kim?
Kadınlar için yaşa(yama)mak nedir?
Nasıl yaşarlar / Yaşayamazlar?
Neden sustular / Nasıl susturuldular?
Nasıl direndiler / Direnemediler?
Neden hep yok sayıldılar / Nasıl var oldular?
Benim değilse kimin hayatı?

YARIŞMA BÖLÜMLERİ
Yarışma iki kategoride yapılacaktır.
1- Tek Fotoğraf (DO) Kategorisi: Bu kategoride katılımcı, en fazla 4 (dört) adet Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf ile katılabilir.
2- Seri Fotoğraf (PF) Kategorisi: Bu kategoride katılımcı, hikâyesi olan ve konu bütünlüğü taşıyan 6 (altı) adet Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraftan oluşan en fazla 1 (bir) seri ile katılabilir.

KATILIM KOŞULLARI
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2. Tek Fotoğraf Kategorisi’ne katılan fotoğraflar Seri Fotoğraf Kategorisi’nde yarışamaz.
3. Seri Fotoğraf Kategorisi’ne katılan fotoğraflar Tek Fotoğraf Kategorisi’nde yarışamaz.
4. Katılımcılar yarışma konusunda belirtilen konu ve amaç çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.
5. Yarışmaya seçici kurul, yarışma sekreteryası ve TFSF temsilcisi ile onların birinci dereceden yakınları katılamazlar.
6. Daha önce ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın uluslararası yarışmalarda ödül ve sergileme almamış olmak koşuluyla, yurtiçi yarışmalarda sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapılır.
7. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
8. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
9. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
10. Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül ve sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
11. Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

FOTOĞRAFLARIN TELİF (KULLANIM) HAKKI
1. Katılımcı, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının SKF TÜRK San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için SKF TÜRK San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
2. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
3. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
4. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın yukarıda bahsi geçen mecralarda yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
5. Yarışma sonucu TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr , ve www.facebook.com/skfturkfotograf adreslerinde duyurulacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr , ve www.facebook.com/skfturkfotograf adresinde yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2015’te SKF Türk’e ayrılan sayfalarda ve SKF Türk tarafından hazırlanacak yarışma kataloğunda sergilemeye değer görülen fotoğraflarla birlikte yer alacaktır.
6. SKF Türk, gerekli gördüğü durumlarda katılımcıdan fotoğrafların asıl dosyalarını isteyebilir.
7. Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ
1. Yarışmaya katılımcı, Tek Fotoğraf (DO) Kategorisi’nde en fazla 4 (dört), Seri Fotoğraf (PF) Kategorisi’nde 6 (altı) fotoğraftan oluşan en fazla 1 (bir) seri ile katılabilir.
2. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
3. Yarışma, http://www.tfsfonayliyarismalar.org linkindeki üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
4. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
5. Daha önce üye olanlar mevcut kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapabilirler.
6. Yarışmaya katılmak için yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
7. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgi ve işaretler bulunmamalıdır.
8. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi ve 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.

DOSYALARIN İSİMLENDİRİLMESİ
– Dosya ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Türkçe karakterler (ç, ğ, İ, ı, ö, ş, ü) kullanılmamalıdır.
– Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakterler dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Tek Fotoğraf kategorisi için (Dijital Serbest) > DO; Portfolyo kategorisi için Portfolyo > PF kodu yazılmalıdır).
4.adım: Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (Tek Fotoğraf kategorisinde 1’den 4’e, Hikâye/Portfolyo kategorisinde 1’den 10’a kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5.adım: Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır (Örneğin “TRomeryDO1_sert_bakis” veya “TRomeryPF1_cocuk_gelinler” gibi).
– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres fotoğraf yüklemesi için kullanılmaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için SKF Türk sorumlu olmayacaktır.

ÖDÜLLER
Tek Fotoğraf (DO) Kategorisi:
Birincilik ödülü 2.500,- TL
İkincilik ödülü 1.500,- TL
Üçüncülük ödülü 1.000,- TL
Sergileme (En fazla 20 adet) 150,- TL
Seri Fotoğraf (PF) Kategorisi:
Büyük ödül 5.000,- TL
Bu kategoride jüri ödüle değer seri bulmadığı takdirde ödül vermeyeceği gibi ödül tutarını seri fotoğraflar arasında bölüştürmeye de oy çokluğu ile karar verebilir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın Başlama Tarihi 10 Nisan 2015
Son Katılım Tarihi 21 Eylül 2015 Pazartesi (saat 23.00)
Seçiciler Kurulu Değerlendirmesi 03 Ekim 2015 Cumartesi
Sonuç Bildirimi 05 Ekim 2015 Pazartesi
Ödül töreni ve sergi tarihleri katılımcılara daha sonra bildirilecektir.

SEÇİCİ KURUL
Burcu GÖKNAR / Fotoğrafçı
Bülent ÖZGÖREN / Fotoğrafçı
Laleper AYTEK / Fotoğrafçı
Mahmut IŞIKARA / SKF Türk Genel Müdürü
Sebla Selin OK / Fotoğrafçı
Seçici kurul en az üç üye ile toplanacaktır.
TFSF Temsilcisi: Ali ARAL

YARIŞMA SEKRETERYASI
Haluk GENÇ
Telefon: 0212 283 1074
E-posta: skf.foto@kometreklam.com
Adres: Akçam Sok No: 20 K: 2 4. Levent-İstanbul
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2015/049 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF Temsilcisi bulunacaktır.