SKF Türk 12. Ulusal Fotoğraf Yarışması

SKF Türk 12. Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi
Konu
SATICILAR
Günlük yaşamın ve ticari hayatın vazgeçilmezleri SATICILAR.
Geçmişten günümüze uzayan ve çeşitli isimlerle anılan SATICILAR.
Anadolu’nun küçük bir kasabasındaki pazar yerinde kendi yetiştirdiği ürünleri üretici kimliğinden çıkıp SATICI kimliği ile satmaya çalışandan, günümüz alışveriş merkezlerindeki büyük mağazalarda müşterisini ikna etmeye çalışan satış sorumlusuna kadar her alanda hünerlerini ortaya koymaya çalışan SATICILAR.
Şimdi fotoğraf sevdalısı sizlerden SATICILARI fotoğraf karelerine sığdırıp anlatmanızı istiyoruz.
YARIŞMA KOŞULLARI
 Yarışmaya katılım ücretsidir.
 Katılımcılar yukarıda belirtilen konu ve amaç çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.
 Yarışmaya seçici kurul, yarışma sekreteryası ve TFSF temsilcisi ile onların birinci dereceden yakınları katılamazlar.
 Daha önce ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz; katılıp ödül almış olsalar dahi ödül geri alınır. Fotoğrafın uluslararası yarışmalarda ödül ve sergileme almamış olmak koşuluyla, yurtiçi yarışmalarda sergilenmiş veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
 Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Buna ek olarak HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur.
 Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya

kabul edilir.
 Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf konmayacaktır.
 Yarışma sonucu TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve www.skfturk.com.tr adreslerinde duyurulacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF’nin www.tfsf.org.tr adresinde yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2014 kitabında SKF Türk’e ayrılan sayfalarda ve SKF Türk tarafından hazırlanacak yarışma kataloğunda sergilemeye değer görülen fotoğraflarla birlikte yer alacaktır.
YAPITLARIN GÖNDERİLMESİ
 Yarışmaya en fazla Siyah-Beyaz veya Renkli 4 (dört) fotoğraf ile katılabilinir.
 Yarışma online fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 Yarışma, linkindeki üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.
 Dosyaların JPG formatında minimum 8 sıkıştırma ve dosyaların boyutları 1 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
DOSYALARIN İSİMLENDİRİLMESİ
 Dosya ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. Türkçe karakterler ç, ğ, İ, ı, ö, ş, ü kullanılmamalıdır. Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “tr”)
 Sonra eser sahibinin adı maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin Ahmet Sever için aseve veya ahmes veya sever gibi).
 Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
 Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örnekler:

traseveR_1_sert_bakis.jpg, traseveS_2_meydan.jpg, …
TELİF HAKLARI
 Katılımcı, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının SKF TÜRK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için SKF TÜRK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
 Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt/yapıtların tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katımcıların, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır
ÖDÜLLER
Birincilik ödülü 2500.-TL
İkincilik ödülü 2000.-TL
Üçüncülük ödülü 1500.-TL
Sergileme (En fazla 27 adet) 150.-TL
YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın Başlama Tarihi : 01 Nisan 2014
Son Katılım Tarihi : 01 Eylül 2014 Pazartesi saat 23.00
Seçiciler Kurulu Değerlendirmesi : 09 Eylül 2014 Salı
Sonuç Bildirimi : 12 Eylül 2014 Cuma
Ödül töreni ve sergi tarihleri katılımcılara daha sonra bildirilecektir.
SEÇİCİ KURUL (Soyadına göre alfabetik sırayla)
Cengiz Akduman / Fotoğrafçı
Yusuf Darıyerli / Fotoğrafçı
Mahmut Işıkara / SKFTürk Genel Müdürü
Bülent Özgören / Fotoğrafçı
Altuğ Şenel / Fotoğrafçı

Seçici kurul en az üç üye ile toplanacaktır.
TFSF Temsilcisi: Serdar Akyay
Yarışma Koordinatörü: Haluk Genç
Ayrıntılı bilgi için;
Komet Reklam Hizmetleri
Akçam Sokak No: 20
4. Levent 34330 İstanbul
Tel: (0212) 283 10 74 Faks: (0212) 283 56 13
e-mail: skf.foto@kometreklam.com
FOTOĞRAF YÜKLEME ADRESİ

Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından TFSF 2014/029 patronaj ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF Temsilcisi bulunacaktır.