Siyasette Yüksek Topuklar

Projemiz diğer gelişmiş ülkelere nazaran ülkemizdeki kadın parlamenter sayısının istenilen seviyede olmaması ve genç kadınlarımızında siyasete aktif katılımı konusunda desteklenmesi ihtiyacı ile ortaya çıkmıştır. Proje kapsamında İsveç ve Finlandiya’da 4’er günlük bir programla kadın siyasilerle röportajlar yapılacak. Bu röportajlar daha sonra kısa filmler formatına getirilip, Türkiye’de 100 kadının bir araya geleceği eğitim zirvesi ile gösterime sunulacaktır. 3 günlük zirve programı çerçevesinde aşağıdaki oturumların yapılması planlanmıştır.

·         Liderlik
·         Lider Olan Kadın Siyasetçinin Tiyatral Gösterimi için grup çalışmaları
·         Hızlı düşünme ve pratik zekâ
·        Takım yönetimi ve Örgütlenme
·         Siyaset ve Kadın Büyük Kadın Meclisi Simülasyonu
·        Siyasetin finansmanı/ parti harcamalarının denetimi ve hazine yardımları
·         Oy verme davranışı
·         Seçim kampanyaları; İletişim tarzları, seçmen tipleri
·         Lider Olan Kadın Siyasetçinin Tiyatral Gösterimi
·        Toplum Önünde Olma Cesaretini Kazanma
·         Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar için grup çalıştayı
·         Hazırlıksız Etkileyici Konuşmalar
·         Etkin Dikkat Çekme Teknikleri ve Ortam Hâkimiyeti  &Deneyim Paylaşımı Çalıştayı
·         Kaynaşma Gecesi Etkinliği
·         Finlandiya ziyaretleri Röportaj ve kısa film sunumu
·         İsveç Ziyaretleri röportaj ve kısa film sunumu
·         Demokratik hayata Aktif Katılım için inisiyatif alma
Proje Konusu ile İlgili ….
Avrupa Konseyi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı bir araştırmaya göre Türkiye, kadınların politika, yerel yönetimler ve diplomasi alanlarındaki temsiliyetlerinde Avrupa sıralamasında gerilerde yer alıyor. Deutsche Welle’nin haberine göre Türkiye, Avrupa Konseyi’nin konuyla ilgili raporunda, kadın milletvekili sayısında 42 Avrupa ülkesi arasında sondan dördüncü sırada geliyor. Verilere göre Türkiye’de kadın milletvekili oranı yüzde 9,1. Bu alanda Türkiye’nin gerisinde bulunan ülkeler Malta, Ukrayna, Ermenistan ve Gürcistan. En fazla kadın milletvekiline sahip ülkeler ise sırasıyla İsveç, Finlandiya ve Hollanda. Bu üç ülkede kadın milletvekili oranı, Avrupa Konseyi’nin yüzde 40 hedefinin üstünde. Belçika, Danimarka ve Norveç’in kadın milletvekili oranları da yüzde 35’i aşmış durumda. Bu alanda Avrupa ortalaması yüzde 21,7. Türkiye, kadın belediye başkanı sıralamasında da, 42 Avrupa ülkesi arasında sondan dördüncü. Türkiye’deki 3 bin 225 belediye başkanının sadece 18’i kadın. Bir diğer deyişle, kadın belediye başkanı oranı yüzde 0,6. Bu alanda Türkiye’den daha kötü skora sahip ülkeler, hiçbir kadın belediye başkanı olmayan Ermenistan, Lichtenstein ve Monako. En fazla belediye başkanına sahip ülkeler ise Rusya (yüzde 29,5), İzlanda (yüzde 26,9) ve İsveç (yüzde 26,9. Türkiye, kadın belediye meclisi üyesi sayısında da Avrupa sıralamasında sondan üçüncü konumda. ”Türkiye Cumhuriyeti’nin kadın hakları alanında ulaştığı düzey sevindirici olsa da kadınlarımızın siyaset ve karar verme odaklarında edindikleri konum, bugün istenilen düzeyde değildir. Kadınlarımızın yalnızca karar verme süreçlerinde değil, ülkenin geleceğinin belirlenmesinde ve gelişme yolunda atılacak tüm adımlarda görev alması sağlanmalı, siyasal yaşamda da etkinlik alanı genişletilmelidir. Bu da ancak kadınların siyasete, siyasi kurumlara katılımı ile sağlanabilir. Bugün siyaset alanında kadın-erkek eşitliğinin oy kullanma dışında sağlanabildiğini söylemek güçtür. Her alandaki başarılarıyla övündüğümüz Türk kadınının siyasette de etkin rol üstlenebilecek birikime ve yeteneğe sahip olduğundan kuşku duymuyoruz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği’nce yaptırılan ‘Türkiye’de Kadın ve Siyaset Kamuoyu Araştırması’, seçmenlerin yüzde 82’sinin siyasette daha çok kadın görmek istediğini ortaya koymuştur. Kadınların siyasette yeterince temsil edilmemesinin nedeni olarak da kadınlara şans verilmemesi gösterilmiştir. Bu sonuçları, toplumun, kadınlarımızın siyasette daha etkin rol oynamasını amaçlayan girişimlere olumlu yaklaşacağı ve destekleyeceği biçiminde değerlendirmek olanaklıdır. Bizler, kadınlarımızın yönetimde, siyasette ve karar verme odaklarında daha yüksek oranlarda temsil edilmelerinin sağlanması için gerekli adımların atılmasının, demokrasimizi güçlendireceğine inanıyoruz.” Kadınların siyasal yaşamdaki etkinlik alanının genişletilmesi ve ülke yönetiminde daha fazla söz sahibi olmalarının sağlanmasının, ülkenin gelişme sürecini hızlandıracağını düşünüyoruz. Projemiz ile gerçekleştirecegimiz en gelişmiş ülkelerdeki siyasi yapı ve araştırmaların ülkemiz genç siyasetçilerine aktarılması ile Avrupa gelişmişlik düzeyine ulaşılmasına etkin bir destek verilmiş olacaktır. Bu araştırma ile siyaset yapmak isteyen kadınlarımıza yeni bir vizyon sağlanmış ve kendilerine daha fazla güven duymaları ve kuşkusuz aktif siyasette rol almaları için örnekler ve destekleyici eğitim-araştırma faaliyetleri ile özgüvenle haklarını savunmalarına yönetimde rol almalarına destek verilmiş olunacaktır.   Cinsiyetler arası eşitliğin temelini, toplumda mevcut olan fırsatlardan kadınlarla erkeklerin eşit yararlanma olanaklarının varlığı oluşturmaktadır. Siyasal karar alma mekanizmalarına kadınların katılımı demokrasinin en önemli unsurlarından biridir. Ancak demokrasinin daha sosyal içerik kazandığı, farklılık ve çeşitlilik üzerinde daha fazla durulan içinde bulunduğumuz yüzyılda bile, karar alma mekanizmalarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığını iddia etmek zordur. Oysaki kadınların siyasi mekanizmalardaki varlığı hayati bir ihtiyaçtır. Bu nedenle kadınların daha fazla temsili için tasarlanan herhangi bir önlem, demokrasi teorisi ile çelişmeyeceği gibi kadın ve erkeklerin eşit temsil edilmesinin politik olarak önemli olduğu ve demokrasinin gruplar ve bu grupların farklılığını tanıması zorunluluğuna da yadsınamaz bir gerçektir. Kadınların siyasal karar mekanizmalarında eksik temsili, demokrasinin anlamına uygun bir biçimde çalışmasına imkan bırakmadığı gibi, bir insan hakkı olan “yönetime katılma” konusunda da, cinsler arası eşitsizlik sorununu gündeme getirmektedir. Bununla birlikte kadınların karar alma süreçlerine eşit katılımı sadece adalet ve demokrasi talebi olmakla kalmayıp aynı zamanda kadının statüsünün geliştirilmesinin de gerekli bir koşuludur. Kadının her düzeyde yönetime faal katılımı sağlanmadan ve karar alma süreçlerine toplumsal cinsiyet ana yaklaşımı yerleştirilmeden kalkınma ve çağdaşlık hedeflerine ulaşılamayacağı açıktır. Çünkü toplumsal fırsatların farklı toplum kesimleri arasında nasıl dağıtılacağı parlamento, hükümet ve politika belirleyen kamu kurumları gibi karar organlarında belirlenmektedir. Bu nedenle kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik çabaların başlangıç noktası, yetki ve karar alma süreçlerine katılımda cinsler arası eşitliği sağlayan adımlar atmaktan geçmektedir. Bunun sağlanması aynı zamanda demokratik temsil niteliği ve demokratik süreç açısından da önem arz etmektedir.   Genç kadınların Avrupa’daki siyasal yaşam üzerine deneyimlerini arttırmak için bir takım ziyaretler gerçekleştirilecektir. Yapılan dış araştırmalar ve kısa filmler katılımcılara örnek , rol model oluşturacaktır.Kendilerine olan güvenlerini artıracak ve aktif siyasi faaliyetlerinde ilerlemelerine yol açmış olacaktır.Böylelikle çekinmeden, tereddüt etmeden yönetim mekanizmalarında faaliyetlerine kesintisiz devam etmelerine destek oluşturacaktır. Aynı zamanda kendi kendilerini temsil etme,haklarını savunma ve yasa yapıcı yönetimlerde söz sahibi olma avantajlarını da değerlendirme şansına sahip olacaklardır. Yapılan dış araştırmalarda görüşülecek daha önce aynı yolu takip eden üst düzey yönetici kadrosu ile henüz siyasete yeni başlamış veya başlama isteği içinde bulunan vatandaşlarımız aradaki köprüler ile çok yukarıda gördükleri ve ulaşılamaz zannettikleri önemli şahıslara kolaylıkla ulaşabileceklerini ve herzaman örnek alıp destek görebileceklerini farketmiş olacaklardır. Diyaloglarını geliştirme fırsatı bulacaklardır.

Saygı & Sevgilerimle Nalan ÜSTÜNER KOCA