Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongreleri

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongreleri

‘Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongreleri’ serisinin ilki Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 26-27 Ekim 2017 tarihlerinde ‘Doğu Batı ile Buluşuyor: Küreselleşme ve Uluslararasılaşma’ başlığıyla düzenlenecektir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongreleri alanın önde gelen akademisyen, araştırmacı ve karar alıcılarını bir araya getirmeyi, onların bilgi, deneyim ve çalışmaları konusunda farkındalık sahibi olmayı ve bu sayede gelecek için de ortak akademik faaliyetler gerçekleştirebilmek için bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.


Kongre Teması

Karadeniz Teknik Üniversitesi ‘Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongreleri’ serisinin ilki, Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 26-27 Ekim 2017 tarihlerinde ‘Doğu Batı ile Buluşuyor: Küreselleşme ve Uluslararasılaşma’ başlığıyla düzenlenecektir.

Kongre alt temaları

Asimetrik tehditler ve Devlet Güvenliği
Avrupa’nın Yeni Komşuluk Politikaları
Bölge Çalışmaları
Bölgesel Çatışmalar ve Kriz Yönetimi
Çatışma çözümleri ve Arabuluculuk
Devlet Dışı Aktörlerin Bölgesel ve Uluslararası Sisteme Etkileri
Etnik ve Mezhepsel Temelli Çatışmalar
Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği
Finansal Kurumlar ve Küresel Finansal Gelişmeler
İnsani Güvenlik ve Göç
Koruma Sorumluluğu, İnsani Müdahale ve Egemenlik
Küresel/Bölgesel Sorunlar Karşısında Uluslararası Örgütler
Küresel Silahlanma / Silahsızlanma ve Uluslararası Sistemin İstikrarı
Ortadoğu’da İslami Düşünce ve İslami Hareketler
Radikalizm ve Aşırıcılık
Siber Güvenlik ve Siber Savaş
Silahlanma, Nükleer Silahlar, Füze Savunma Sistemleri ve Yeni Caydırıcılık
Sosyal Hareketler ve Uluslararası Sistem
Uluslararası Göç Çalışmaları, Düzensiz Göç ve Mülteci Sorunu
Uluslararası Güvenlik Çalışmalarında Güncel Tartışmalar
Uluslararası İlişkiler Teorilerinde Güncel Tartışmalar ve Değişen Jeopolitik Koşullar
Uluslararası Sistemde Ekonomik- Politik Rekabet
Uluslararası Sistemde Hukuki ve Ticari Uyuşmazlıkların Çözüm Yöntemleri
Uluslararası Sistemde Stratejik Denge Arayışları

Önemli Tarihler
Özet Gönderim Son Tarihi: 1 Ağustos 2017
Kabul Edilen Başvuruların İlanı: 15 Ağustos 2017
Kesin Kayıt Son Tarihi: 30 Ağustos 2017
Kongre Programının İlanı: 1 Ekim 2017
Kongre Tarihi: 26-27 Ekim 2017
Tam Metinlerin Son Teslim Tarihi: 15 Kasım 2017

http://ircongress.org/tr/