SİYAH SARIMSAK MUCİZESİ

Ana Alan: BİYOLOJİ
Tematik Alan: Sağlık Teknolojileri

SİYAH SARIMSAK MUCİZESİ

Öğrenci: AZRA GÜNER
Danışman: BANU CENGİZ

Zambakgiller familyasından olan, yeryüzünde çok sayıda türle temsil
edilen, Allium cinsi içerisinde yer alan sarımsak, yüzyıllardan beri
yemeklerde lezzet verici olarak kullanılmasının yanı sıra birçok hastalığı
tedavi etmek amacıyla da kullanılmaktadır. Beyaz sarımsağın 60-90 °C
aralığında, 60 güne kadar bekletilerek fermente edilmesiyle elde edilen
kokusu alınmış siyah sarımsak ise son yıllarda besin öğelerinin ve
antioksidan özelliğinin normal sarımsaktan daha güçlü olması yönü ile
sofralarda beyaz sarımsağın yerini almaya başlamıştır. Bu proje
çalışmasında farklı konsantrasyonlardaki beyaz ve siyah sarımsak
ekstraktlarının antibakteriyel özellikleri, farklı konsantrasyonlarda
sarımsak ekstarktları emdirilmiş disklerin önceden çizgi yöntemi ile E
coli bakterisi inkübe edilmiş Nutrient Broth agarlara ekiminin yapılması
ve agarlardaki inhibisyon çaplarının cetvel yöntemi ile ölçülmesi
sonucu kıyaslanmış, elde edilen bulgulara göre siyah sarımsak
ekstarktlarının tümünün antibakeriyel etkinliğinin beyaz sarımsak
ekstraktlarına kıyasla daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
Günümüzde sentetik antioksidanların ve antibakteriyel ajanların insan
sağlığına verdiği zararın daha iyi anlaşılması nedeniyle doğal
antioksidan ve antibakteriyel ajanların elde edilmesi her geçen gün
daha da önem kazanmaktadır. Bu sonuç doğrultusunda hazırlanan
siyah sarımsak içerikli diş macunu, standart diş macunu üretiminde
nemlendiricilerin üzerinde bakteri büyümesini engellemek amacıyla
kullanılan ve insan sağlığına zararlı olan koruyucu maddeler yerine
doğal alternatif bir çözüm sunması açısından önerilmektedir.